IV Puchar Krajny i Pałuk w Karate WKF 24.03.2016 Nakła nad Notecią PDF Drukuj Email
poniedziałek, 18 kwietnia 2016 13:29

REGULAMIN

Organizator:

 

Stowarzyszenie  Sportowe „YAMABUSHI” Bydgoszcz

adres: ul. Wyzwolenia 107/97, 85-790 Bydgoszcz                                                                                      

kontakt telefoniczny: Andrzej Jankowski - +48 781-336-380

oraz

URZĄD MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

ZAKŁAD OBSŁUGI OŚWIATY I REKREACJI W NAKLE NAD NOTECIĄ

                                                                                         

Pod patronatem:

 

POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE

 

 Cel zawodów:    

Celem zawodów jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, popularyzacja ducha i idei karate..

 

Termin i miejsce:

 

Miejsce: Hala Widowiskowo - Sportowa w Paterku k/Nakła nad Notecią (trasa Bydgoszcz- Szczecin) ul. Kcyńska 6a

 

Przyjazd uczestników i rejestracja:

24.03.2016 r.  (NIEDZIELA) godz.  10.00

 

 Odprawa sędziowska: godz. 10.30

 Odprawa techniczna: godz. 10.45

 Rozpoczęcie zawodów: godz. 11.00 (Eliminacje Kata i Kumite)

                                           Zakończenie zawodów około 18.00

Warunki udziału:

Zgłoszenie na http://paterek.karatecup.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 21.04.2016 r. do godz. 11.30 LOSOWANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 KWIETNIA 2016 r. o godz. 12.00

 

opłata startowa podczas rejestracji

Posiadanie:

1.     Aktualne badania lekarskie;

2.     Potwierdzenia stopnia (Certyfikat PZK);

3.     Potwierdzenia uiszczenia opłaty startowej;

4.     Legitymacji szkolnej lub BUDOPAS;

5.     Ubezpieczenie zawodników od NNW.

6.     Aktualna licencja zawodnicza PZK

 Sposób przeprowadzenia zawodów - Zawody zostaną przeprowadzone według aktualnie obowiązujących przepisów WKF z podanymi poniżej zmianami:

 

Konkurencje:

BIAŁE PASY – jedynie osoby trenujące od września 2015 r.

Kata indywidualne białe pasy dziewczęta 7 lat i młodsze

Kata indywidualne białe pasy chłopcy 7 lat i młodsi

Kata indywidualne białe pasy dziewczęta 8-9 lat

Kata indywidualne białe pasy chłopcy  8-9 lat

Kata indywidualne białe pasy dziewczęta 10 – 11 lat

Kata indywidualne białe pasy chłopcy 10-11 lat

Kata indywidualne białe pasy chłopcy i dziewczęta 12-13 lat

 

ŻÓŁTE PASY

Kata indywidualne dziewcząt 7 lat i młodsze

Kata indywidualne chłopców 7 lat i młodsi

Kata indywidualne Dziewcząt 8 - 9 lat

Kata indywidualne Chłopców 8 - 9 lat

Kata indywidualne Dziewcząt 10 – 11 lat

Kata indywidualne Chłopców 10 – 11 lat

Kata indywidualne Dziewcząt 12 – 13 lat

Kata indywidualne Chłopców 12 – 13 lat

Kata indywidualne Kadetek 14 – 15 lat

Kata indywidualne Kadetów 14 – 15 lat

 

POMARAŃCZOWE I WYŻSZE PASY

Kata indywidualne dziewcząt 7 lat i młodsze

Kata indywidualne chłopców 7 lat i młodsi

Kata indywidualne Dziewcząt 8 - 9 lat

Kata indywidualne Chłopców 8 - 9 lat

Kata indywidualne Dziewcząt 10 – 11 lat

Kata indywidualne Chłopców 10 – 11 lat

Kata indywidualne Dziewcząt 12 – 13 lat

Kata indywidualne Chłopców 12 – 13 lat

Kata indywidualne Kadetek 14 – 15 lat

Kata indywidualne Kadetów 14 – 15 lat

Kata indywidualne Juniorek 16 - 17 lat

Kata indywidualne Juniorów 16 – 17 lat

Kata indywidualne Seniorek + 18 lat

Kata indywidualne Seniorów + 18 lat

Kata seniorów starszych + 30 lat do 3 kyu

Kata seniorek starszych +30 lat do 3 kyu

 

Kata drużynowe  chłopców i dziewcząt 9 lat i młodsi

Kata drużynowe chłopców 10-11 lat

Kata drużynowe dziewcząt 10-11 lat

Kata drużynowe dziewcząt 12-13 lat

Kata drużynowe chłopców 12-13 lat

Kata drużynowe kadetek i juniorek

Kata drużynowe kadetów i juniorów

 

Konkurencje kumite:

Kumite indywidulne dziewcząt 7 lat i młodsze (open)

Kumite indywidualne chłopców 7 lat i młodsi (open)

Kumite indywidualne dziewcząt 8-9 lat ( - 27 kg; +27 kg)

Kumite indywidualne chłopców 8-9 lat ( - 27 kg ; +27 kg)

Kumite indywidualne Dziewcząt 10–11 lat (- 30; -35 kg ; +35 kg)

Kumite indywidualne Chłopców 10–11 lat (-30kg; -35kg;-40kg, +40kg)

Kumite indywidualne Dziewcząt 12 - 13 lat (- 40kg, -50kg,+50kg)

Kumite indywidualne Chłopców 12 - 13 lat (-40kg;- 45kg, -50kg,+50kg)

Kumite indywidualne Dziewcząt 14 - 15 lat (- 47kg, - 54kg,+54kg)

Kumite indywidualne Chłopców 14 – 15 lat (- 52kg,-57kg,- 63kg, -70kg,+ 70kg)

Kumite indywidualne Juniorek 16 – 17 lat (OPEN)

Kumite indywidualne Juniorów 16 – 17 lat (OPEN)

Kumite indywidualne Seniorek + 18 lat (OPEN)

Kumite indywidualne Seniorów + 18 lat (OPEN)

Kumite indywidualne seniorek starszych +30 lat do 3 kyu (OPEN)

Kumite indywidualne seniorów starszych +30 lat do 3 kyu (OPEN)

 

System pucharowy i dwa trzecie miejsca.

W kata białych pasów oraz 7 lat i młodsi dowolne kata, można powtarzać.  W kategoriach 8-9 lat  oraz 10 – 11 lat można wykonywać dowolne dwa kata na przemian, w kategorii 12 – 13 lat dowolne trzy kata na przemian, kadeci,  juniorzy  i seniorzy wg. przepisów WKF. W kata drużynowym bunkai nie jest wymagany.

Organizator zastrzega sobie prawo połączenia konkurencji w sytuacji małej ilości zawodników w poszczególnych kategoriach.

 

KUMITE - wg przepisów WKF  - obowiązkowe ochraniacze na zęby, napięstniki koloru czerwonego i niebieskiego, ochraniacze na stopy i golenie czerwone i niebieskie – wzór WKF oraz ochraniacze na korpus.

Czas walki 2 min dla konkurencji Senior, Junior, Kadet; konkurencje 12 – 13 lat – 1.5 min, 10 – 11 lat i młodsi – 1 min;

Repesaże i dwa trzecie miejsca.

Możliwość zważenia zawodnika przed konkurencją.

 

O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia.

 Protesty:

Pisemnie na ręce Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium do organizatora w wysokości 300 zł .

 

Opłaty startowe:

 

-          konkurencja indywidualne– 40 zł

-          konkurencje drużynowe – 60 zł

Opłata startowa będzie przyjmowana podczas rejestracji 24.04.2016 r. (niedziela) w godz. 10:00 – 11:00 w biurze zawodów.

Nagrody:

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc zawodnicy otrzymują medale i dyplomy, zdobywcy I miejsc okazjonalne puchary, puchar dla najlepszej zawodniczki i zawodnika oraz puchary dla trzech najlepszych Klubów w klasyfikacji medalowej.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju!!!

Stowarzyszenie Sportowe „YAMABUSHI” Bydgoszcz

 www.yamabushi-karate.pl

 

 

Postanowienia dodatkowe

1.       Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism oraz wszelkich walorów może odbywać się tylko za zgodą organizatora.

2.       Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu.

3.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.

4.       W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.       Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatora w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej WKF PZK.

6.       Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie zawodów

7.       Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy aktualnie startujących i ich trenerzy.  

Poprawiony: poniedziałek, 18 kwietnia 2016 13:31
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS