Erasmus plus Sport PDF Drukuj Email
niedziela, 31 lipca 2016 21:17

Projekt ma na celu promowanie aktywności ruchowych w szkołach podstawowych, gdzie większość zajęć prowadzonych jest w trybie siedzącym, poprzez inowacyjne podejście oparte na dotychczasowych wynikach badań neuronaukowych. Program to także transfer dobrych praktyk między partnerami projektu oraz tworzenie międzynarodowej sieci Federacji Karate z Polski, Francji, Hiszpani, Włoch i Portugalii. Projekt czerpie inspirację z działań już prowadzonych we Włoszech przez FIJLKAM.

 Inteligencja ruchowa wyraża się poprzez świadomy i zamierzony ruch. Aktywność ta powinna być maksymalnie wydajna, kreatywna i wielopostaciowa. Obejmuje ona ruch, który pozwala jednostce na interakcję z  różnymi rodzajami środowiska (szkoła, natura itd) a także sport i wszelka motoryka  w tym zakresie. Najlepszym okresem na rozwój inteligencji ruchowej jest okres od urodzenia do  11 roku życia dziecka.

 Siedzący tryb życia  oraz nadwaga stanowi poważne  zagrożenie dla harmonijnego  rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci. Program obejmuje szkoły podstawowe krajów partnerskich, w nawiązaniu do edukacji ruchowej jej uczestników w wieku 7-8 lat oraz kształtować ma kompetencje i umiejętności potrzebne trenerom Federacji Narodowych w celu podjęcia pracy w szkołach.

 Szkolenie trenerów odbędzie się w czasie szkoleń krajowych oraz w czasie dwóch kursów szkoleniowych międzynarodowych.

 Zajęcia ruchowe prowadzone będą w czasie zajęć  wychowania fizycznego wg planu szkolnego przy współpracy trenerów Narodowego Związku Karate w czasie roku szkolnego 2017-2018.

 Ocena wyników obejmować będzie analizę wyników przez instytucję zewnętrzną w zakresie poprawy zdolności motorycznych, zdolności uczenia się, i zachowań społecznych dzieci biorących udział w projekcie.

 Projekt ma na celu stworzenie sieci, aby zapewnić trwałość inicjatywy w szkołach sześciu krajów uczestniczących, a także wspiera zaangażowanie innych Federacji Karate zainteresowanych realizacją projektu w swoich krajach. W tym celu projekt przewiduje działąnia upowszechniające na poziomie międzynarodowym, krajowym oraz poprzez  strony internetowe. gdzie można znaleźć materiały dydatktyczne i zebrane dane z projektu w szkołach.

 Program Erasmus ples Sport ma na celu wspieranie działąń w dziedzinie kształcenia, szkolenia dzieci i młodzieży na lata 2014-2020.

 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS