Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF Łódź PDF Drukuj Email
czwartek, 12 marca 2009 14:38
                                     W imieniu Polskiego Związku Karate 
                                           HARASUTO Karate Klub
                                                           zaprasza na  
                  Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF 
                                                   ŁÓDŹ 28.03.2009
                                                         Regulamin 
           
I CEL ZAWODÓW
Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach oraz popularyzacja karate WKF jako sportu   kwalifikowanego.
 
II ORGANIZATORZY
-     Harasuto Karate Klub
-          Polski Związek Karate – Komisja WKF/Shotokan
 
III TERMIN I MIEJSCE   ZAWODÓW
28.03.2009 Łódź, Centrum Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych
w Łodzi przy ul. Małachowskiego 5/7
 
IV WARUNKI UDZIAŁU 
                 Zgłoszenie startujących w terminie do 21.03.09 - listownie , faksem   lub e-mailem
                                    (po potwierdzeniu telefonicznym czytelności) na adres :
 
Komisja Karate WKF/Shotokan
                                                70 – 017 Szczecin ul. Boryny 2
                                                 tel./fax 0 prefiks 91 482 55 09
 
Warunki przedstartowe
 
W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy klubów polskich spełniający następujące warunki (przesłanie kopii do Komisji): 
-          opłacona przez Klub licencja członkowska PZK za 2009 r.
-          aktualne licencje zawodnicze
-          dokumenty  ubezpieczenia oraz   w/w licencji
Warunki startowe
-          aktualne badania lekarskie
-          uiszczoną opłatę startową
-          dowód tożsamości lub dokument ze zdjęciem
-          min . 5 kyu w kata i 3 kyu w kumite (potwierdzone certyfikatem PZK)
 
V LOSOWANIE
Odbędzie się w Szczecinie w dniu 23.03.2009 r. Po tym terminie możliwe będzie wykreślenie wcześniej zgłoszonego zawodniczki (ka) i wstawienie w jego miejsce innego z listy rezerwowej zgłoszonej do dnia 23.03.09 – tylko w tej samej konkurencji, w której został wykreślony zawodnik (a) .
 
 
VI WIEK ZAWODNIKÓW
Uczestnikami zawodów będą zawodniczki i zawodnicy ur.28.03.1991 i starsi (kumite), w kata ur.28.03.1993 i starsi;
 
 VII KONKURENCJE
      -     kata ind. kobiet
-          kata ind. mężczyzn
      -     kumite ind. kobiet: -50, -55, -61,-68, +68 kg
-          kumite ind. mężczyzn: -60, -67, -75, -84, +84 kg
      -     kata drużynowe kobiet
-          kata drużynowe mężczyzn
      -     kumite drużynowe kobiet
      -     kumite drużynowe mężczyzn
 
VIII PRZEPISY
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone wg aktualnych przepisów WKF - z dodatkową zmianą:
Kumite drużynowe mężczyzn – drużyny 3 osobowe.
Ponadto przypominamy: Kumite – obowiązkowe ochraniacze na zęby ; napięstniki oraz ochraniacze na stopy i golenie koloru czerwonego i niebieskiego – wzór WKF.
 
IX OPŁATY STARTOWE 
45    zł - za konkurencję indywidualną - płatne w dniu zawodów u organizatora
100 zł – konkurencja drużynowa
 
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-          kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w   porozumieniu z organizatorem
-          złożenie protestu dot. decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu do Komisji Sędziowskiej wadium w wys. 300 zł
-          organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
-          za ew. szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub
-          ekspozycja i sprzedaż towarów - tylko za zgodą organizatora 
-          kontakt tel. z organizatorem – Dariusz Dąbrowski 603 385 145 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
-          przy weryfikacji zgłoszeń przed zawodami należy posiadać kopie zgłoszenia zawodników (wydruk e:mail, lub kopię fax – wydruki z edytora tekstowego itp., nie będą honorowane).
 
XI INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW
Organizator zapewni noclegi dla sędziów (27/28.03.09), którzy potwierdzą swój przyjazd zgodnie
z warunkami z listy sędziów powołanych do pracy na zawodach.
Listę sędziów ustali Przewodniczący Komisji Sędziowskiej WKF Mariusz Jaworski – adresaci zostaną powiadomieni osobnym pismem
 
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Hotel Boss*           http://www.hotel-boss.pl/              ul. Tatrzańska 11
   Hotel Boss II      http://www.bossnoclegi.com.pl/    ul. Romana 44
 
 
 
W trakcie trwania zawodów na sali będzie czynny bufet.
 
 
tylko ekip, które zgłoszą ten fakt wiadomością e:mail do dnia 23.03.09 do organizatora zawodów Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Ekipy które nie dopełnią tej formalności odprawiane będą tylko w dniu 27.03.09r.
 
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS