Międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików Karate WKF 18.04.09 Bydgoszcz PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 marca 2009 17:58
 
REGULAMIN MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW W KARATE WKF
 
I CEL ZAWODÓW
Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii młodzików, w poszczególnych konkurencjach oraz popularyzacja karate WKF jako sportu   kwalifikowanego.
II ORGANIZATORZY
- wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe
- klubowy bezpośredni organizator
- Polski Związek Karate
- OZK
III TERMIN I MIEJSCE   ZAWODÓW
18.04.2009 – Bydgoszcz   Zespół Szkół nr 28 ul. Kromera 11
IV  WARUNKI UDZIAŁU 
Zgłoszenie startujących w terminie do jednego tygodnia przed Mistrzostwami - listownie , faksem   lub e-mailem (po potwierdzeniu telefonicznym czytelności) na adres Komisji:
 
Polski Związek Karate
                                                70 – 017 Szczecin ul. Boryny 2
                                                 tel./fax 0 91 482 55 09
                                                 e- mail –  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy  z    klubów PZK danej strefy rozgrywek ( WLP,KPM , LBS) , spełniający następujące warunki : 
-          opłacona przez Klub licencja członkowska PZK za 2009 r .
-          aktualne badania lekarskie
-          legitymacja szkolna 
-          dokumenty ubezpieczenia klubowego zawodników i licencje   zawodnicze
-          posiadanie stopnia wyszkolenia - min . 7 kyu w kata i 5 kyu w kumite 
Brak korekty zgłoszenia na 2 dni przed zawodami traktowane będzie jako ostateczne zobowiązanie co do startu zawodników 
V LOSOWANIE
Losowania dokona Komisja Sportowa WKF/ Shotokan .
VI WIEK ZAWODNIKÓW
Uczestnikami zawodów są zawodniczki i zawodnicy w wieku 14- 15 lat – rocznik 1994- 1995
VII KONKURENCJE
      -     kata ind. młodzików
-          kata ind. młodziczek
      -     kumite młodzików – kat. wagowe :   -50 kg ; - 55 kg ; - 60 kg ; -65 kg ; - 70 : + 70 kg
      -     kumite   młodziczek – kat. wagowe : -  45 kg ; - 50 kg ; + 50 kg
VIII PRZEPISY
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone wg aktualnych przepisów WKF - dwa trzecie miejsca w kumite i w kata ; system chorągiewkowy z repasażami ; finał 2-ch zawodników.
Kata – dowolne kata od H-3 , każda runda inne
Kumite – obowiązkowe  ochraniacze na zęby ; napięstniki , pasy i protektory na stopy koloru czerwonego i niebieskiego–wzór WKF , zalecane maski ; czas walki 2 min.
 
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-          za zajęcie miejsc 1-3 przyznawane są medale a zwycięzcy dodatkowo otrzymują 
-          puchary
-          kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w   porozumieniu z organizatorem
-          złożenie protestu dot. decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wys. 200 zł
-          organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
-          za ew. szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub
X INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW
Warunki pracy i listę sędziów   ustali Przew. Komisji Sędziowskiej WKF/Shotokan . – Mariusz Jaworski – adresaci zostaną powiadomieni osobnym pismem
Organizator zapewni noclegi dla sędziów (dojeżdżających pow. 150 km), którzy potwierdzą swój przyjazd Sędziemu Głównemu na Mistrzostwa.
XI NOCLEGI I WYŻYWIENIE
Możliwość skorzystania z noclegu i wyżywienia określi Organizator zawodów.
 
PROGRAM ZAWODÓW
 
- godz. 8.00–9.00  weryfikacja dokumentów i ważenie uczestników w dniu zawodów 
9.00– odprawa sędziowska
9.15 – odprawa kierowników ekip
9.30  – otwarcie Mistrzostw ;   eliminacje i finały kata i kumite 
11.00 - zakończenie zawodów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poprawiony: poniedziałek, 30 marca 2009 18:02
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS