MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW W KARATE WKF PRUDNIK’ 2009 PDF Drukuj Email
piątek, 01 maja 2009 16:38
REGULAMIN
MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW W KARATE WKF
PRUDNIK’ 2009

 
I CEL ZAWODÓW
 • Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii młodzików, 
  w poszczególnych konkurencjach,
 • popularyzacja karate WKF jako sportu  kwalifikowanego.

II ORGANIZATORZY
 
 • LKS  ZARZEWIE Prudnik
 • Polski Związek Karate
 • Stowarzyszenie Związków i Organizacji Sportowych w Opolu
 • Opolski Okręgowy Związek Karate WKF

III TERMIN  I MIEJSCE ZAWODÓW
 • termin: 02.05.2009 r. godz. 930
 • miejsce: hala sportowa OSiR - Prudnik ul. Łucznicza 1

IV WARUNKI UDZIAŁU 
Zgłoszenie startujących w terminie do 24.04.2009 r.   -  listownie, faksem
lub e-mailem (po potwierdzeniu telefonicznym czytelności) na adres Komisji:
 
Polski Związek Karate
70 – 017 Szczecin ul. Boryny 2
tel./fax 0 91 482 55 09
e- mail –  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy  z klubów PZK danej strefy rozgrywek  D  (dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie), spełniający następujące warunki : 
-      opłacona przez Klub licencja członkowska PZK za 2009 rok,
-      aktualne badania lekarskie,
-      legitymacja szkolna, 
-      dokumenty ubezpieczenia klubowego zawodników i licencje zawodnicze,
-      posiadanie stopnia wyszkolenia - min. 7 kyu w kata i 5 kyu w kumite. 
Brak korekty zgłoszenia na 2 dni przed zawodami traktowane będzie jako ostateczne zobowiązanie co do startu zawodników 

V LOSOWANIE
 • Losowania dokona Komisja Sportowa WKF/ Shotokan .
 
VI WIEK ZAWODNIKÓW
 • Uczestnikami zawodów są zawodniczki i zawodnicy w wieku 14- 15 lat
  rocznik 1994 - 1995
 
 
VII KONKURENCJE
 • kata indywidualne młodzików
 • kata indywidualne młodziczek
 • kumite młodzików – kat. wagowe : -50 kg ; -55 kg ; -60 kg ; -65 kg ; -70 i +70 kg
 • kumite   młodziczek – kat. wagowe : -45 kg ; -50 kg ; +50 kg.
 
VIII PRZEPISY
 • Mistrzostwa zostaną przeprowadzone według aktualnych przepisów WKF 
  - dwa trzecie miejsca w kumite i w kata,
  - system chorągiewkowy z repasażami; finał 2-ch zawodników.
 • Kata – dowolne kata od H-3, każda runda inne.
 • Kumite – obowiązkowe ochraniacze na zęby; napięstniki, pasy i protektory na stopy koloru czerwonego i niebieskiego – wzór WKF, zalecane maski ; czas walki 2 minuty.
 
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 • za zajęcie miejsc 1-3 przyznawane są medale, a zwycięzcy dodatkowo otrzymują puchary,
 • kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem,
 • złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wysokości 200 zł,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione,
 • za ewentualne szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub.
 
X INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW
Warunki pracy i listę sędziów ustali Przew. Komisji Sędziowskiej WKF/Shotokan  – Mariusz Jaworski – adresaci zostaną powiadomieni osobnym pismem
Organizator zapewni noclegi dla sędziów (dojeżdżających pow. 150 km), którzy potwierdzą swój przyjazd Sędziemu Głównemu na Mistrzostwa.

XI NOCLEGI I  WYŻYWIENIE
Organizator może dokonać rezerwacji noclegów oraz zabezpieczyć wyżywienie dla uczestników zawodów (Hotel „Obuwnik” obok hali sportowej). W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny 077 436 45 05 lub e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
PROGRAM ZAWODÓW
 
godz. 800 – 900
- weryfikacja dokumentów i ważenie uczestników w dniu zawodów 
godz. 900
- odprawa sędziowska
godz. 915
- odprawa kierowników ekip
godz. 930
- otwarcie Mistrzostw; eliminacje i finały kata i kumite 
godz. 1200
- zakończenie zawodów
 
 
 
 
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS