MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW W KARATE WKF STREFA „C” BIAŁYSTOK 23.05.2009 PDF Drukuj Email
piątek, 01 maja 2009 16:42
REGULAMIN
 
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW W KARATE WKF
STREFA „C”  
BIAŁYSTOK 23.05.2009 
 
I CEL ZAWODÓW
Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii młodzików, w poszczególnych konkurencjach oraz popularyzacja  karate WKF jako sportu   kwalifikowanego.
 
II ORGANIZATORZY
- Kaisho Karate Klub
- Polski Związek Karate
- Podlaska Federacja Sportu
 
III TERMIN I MIEJSCE   ZAWODÓW
23.05.2009 – Białystok, Szkoła Podstawowa nr 47 ul. Palmowa 28
 
IV WARUNKI UDZIAŁU 
Zgłoszenie startujących w terminie do 16.05.2009 - listownie , faksem   lub e-mailem (po potwierdzeniu telefonicznym czytelności) na adres Komisji:
Polski Związek Karate
                                                70 – 017 Szczecin ul. Boryny 2
                                                 tel./fax 0 91 482 55 09
                                                 e- mail –  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy  z    klubów PZK danej strefy rozgrywek (LUB, ŁDZ, MAZ, PDL) , spełniający następujące warunki : 
-          opłacona przez Klub licencja członkowska PZK za 2009 r .
-          aktualne licencje   zawodnicze
-          dokumenty ubezpieczenia  klubowego zawodników
-          aktualne badania lekarskie
-          legitymacja szkolna 
-          posiadanie stopnia wyszkolenia - min . 7 kyu w kata i 5 kyu w kumite 
 
V LOSOWANIE
Losowania dokona Komisja Sportowa WKF/ Shotokan .
 
VI WIEK ZAWODNIKÓW
Uczestnikami zawodów są zawodniczki i zawodnicy w wieku 14- 15 lat – roczniki 1994- 1995
 
VII KONKURENCJE
-          kata ind. młodzików
-          kata ind. młodziczek
-          kumite młodzików – kat. wagowe :   -50 kg ; - 55 kg ; - 60 kg ; -65 kg ; - 70 : + 70 kg
-          kumite   młodziczek – kat. wagowe : -  45 kg ; - 50 kg ; + 50 kg
 
VIII PRZEPISY
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone wg aktualnych przepisów WKF - dwa trzecie miejsca            w kumite i w kata ; system chorągiewkowy z repasażami ; finał 2-ch zawodników.
Kata – dowolne kata od H-3 , każda runda inne
Kumite – obowiązkowe ochraniacze na zęby ; napięstniki , pasy i protektory na stopy koloru czerwonego i niebieskiego – wzór WKF , zalecane maski ; czas walki 2 min.
 
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-          za zajęcie miejsc  1-3 przyznawane są medale   
-          zwycięzcy dodatkowo otrzymują puchary
-          kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w   porozumieniu z organizatorem
-          złożenie protestu dot. decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wys. 200 zł
-          organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
-          za ew. szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub
-          Wszelkie pytania można kierować do organizatora: Marek Ołowski tel.601 07 10 30
                                                                                          e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
X INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW
Warunki pracy i listę sędziów  ustali Organizator w porozumieniu  z  Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej WKF/Shotokan  – Mariuszem Jaworskim.
 Adresaci zostaną powiadomieni osobnym pismem.
 
XI PROGRAM MISTRZOSTW
8.00–9.00  weryfikacja dokumentów i ważenie uczestników w dniu zawodów 
9.00– odprawa sędziowska
9.15 – odprawa kierowników ekip
9.30  – otwarcie Mistrzostw ;   eliminacje i finały kata i kumite 
13.30 - zakończenie zawodów
 
 
XII LISTA ZGŁOSZENIOWA
 
Nazwa klubu .....................................................................................................................................
Adres ..................................................................................................................................................
Nr. licencji nadanej przez PZK .....................................................................................................
Nazwisko trenera i nr. licencji trenerskiej .....................................................................................
Lp.
Nazwisko i Imię
Data
urodzenia
Stopień
Nr. licencji
zawodnika
Waga
Kata
Ind.
Kumite
Ind.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS