MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW KARATE WKF PYRZYCE 30.05.2009 PDF Drukuj Email
piątek, 01 maja 2009 16:44
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW KARATE WKF
PYRZYCE 30.05.2009
 
I. CEL ZAWODÓW
- wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii młodzika, w
poszczególnych konkurencjach
- popularyzacja karate WKF jako sportu kwalifikowanego
 
II. ORGANIZATORZY
 
Klub Karate Kamikaze Szczecin
Zachodniopomorski Okręgowy Związek Karate w Koszalinie
 
III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
30 maja 2009 r.
Hala OS i R , ul. Sportowa 5, Pyrzyce
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU
Zgłoszenie startujących do poniedziałku 25 maja 2009 r. – listownie , lub e – mailem
na adres
Komisja Karate Shotokan
Ul. Boryny 2
Szczecin
telefon 0 665 770705
 
Warunki przedstartowe:
W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy klubów z
Województw : Zachodniopomorskiego, Pomorskiego, warmińsko- mazurskiego spełniający następujące warunki:
-          opłacona przez Klub licencja członkowska PZK za 2009 r .
-          aktualne badania lekarskie
-          legitymacja szkolna 
-          dokumenty ubezpieczenia klubowego zawodników i licencje   zawodnicze
-          posiadanie stopnia wyszkolenia - min . 7 kyu w kata i 5 kyu w kumite 
 ( dokładna weryfikacja w dniu Mistrzostw przed startem )
 
V. LOSOWANIE
Odbędzie się komisyjnie w dniu 28 maja– podczas zgłaszania się ekip w dniu zawodów
możliwe będzie :
- wykreślenie zawodnika, który mimo wcześniejszego zgłoszenia nie przybył na zawody
- wstawienie w jego miejsce innego – tylko w tej samej konkurencji .
 
VI. WIEK ZAWODNIKÓW
Uczestnikami MMM będą zawodniczki i zawodnicy w wieku 14 – 15 lat
( roczniki 1994 – 95 )
 
 
 
 
 
 
VII. KONKURENCJE
- Kata indywidualne młodzików
- Kata indywidualne młodziczek
- Kumite młodzików – kat. wagowe : - 50 kg , - 55 kg , - 60 kg , - 65 kg , - 70 kg , + 70 kg
- Kumite młodziczek – kat. wagowe : - 45 kg , - 50 kg , + 50 kg
 
VIII. PRZEPISY
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone wg aktualnych przepisów WKF - dwa trzecie miejsca w kumite i w kata ; system chorągiewkowy z repasażami ; finał 2-ch zawodników.
Kata – dowolne kata od H-3 , każda runda inne
Kumite – obowiązkowe  ochraniacze na zęby ; napięstniki , pasy i protektory na stopy koloru czerwonego i niebieskiego–wzór WKF , zalecane maski ; czas walki 2 min.
 
Uwaga !
Organizator nie zabezpiecza pasów startowych oraz napięstników, ochraniaczy dla
uczestników Mistrzostw.
 
IX. OPŁATY
Bez opłat startowych i kosztów powołania sędziów.
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- za zajęcie miejsc 1 – 3 przyznawane są medale i dyplomy.
- kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem
- złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wysokości
200 zł
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
- za ewentualne szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego
Klub
- wystawianie towaru i stoisk podczas zawodów wyłącznie za zgodą organizatora
- w trakcie zawodów czynny będzie bufet
 
XI. PROGRAM ZAWODÓW
8.30 – 9.15 weryfikacja dokumentów ( tożsamość, badania, ubezpieczenie )
ważenie zawodników
 
9.30 odprawa sędziów
9.45 odprawa kierowników ekip
10.00 otwarcie zawodów
 
ZAPRASZAMY!!
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS