Otwarte Zgrupowanie Kadry Polskiego Związku Karate PDF Drukuj Email
czwartek, 21 maja 2009 16:06
1. Organizator  -  Polski Związek Karate
 
2. Termin - 15 - 19.07.2009
     - przyjazd 15.07.09 do 18:00
     - treningi 16-19.07.09
     - egzaminy na Dan 19.07.09 od godz 12:00
     - wyjazd 19.07.09 po 16:00.
 
3. Miejsce  - Ośrodek COS Zakopane.
 
4. Prowadzący zajęcia:
   a. Santo  Torre  7 dan, trener kadry Włoch w kata, trener aktualnych Mistrzów Świata, trener klubowy Mistrzów Świata i Europy w kata i kumite,
   b. Gennaro  Talarico  6dan,  trner kadry Włoch kumite kadetów i juniorów, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Pucharu Świata, Igrzysk Światowych w latach 1990-2001,
  c. Prof. Eleonora Ceruti  6 dan, trener karate i aerobiku, profesor metodyki sportu, była wybitna zawodniczka karate,
  d. Eric  Torre  5 dan,  aktualny Mistrz Włoch, trener karate.
  e. Tomasz  Grąbczewski  6 dan WKF, trener kadry Polski, były wybitny zawodnik mający szereg medali z MP i turnieji zagranicznych,
  f.  Mariusz  Jaworski  6 dan WKF, sędzia międzynarodowy kata, kumie.
  g. trenerzy kadry Polski i sędziowie z Komisji Sędziowskiej PZK.
 
5. Uczestnicy
   W zgrupowaniu uczestniczyć będą:
 a. członkowie kadry PZK powołani przez trenera kadry ( na koszt PZK ),
  b.członkowie kadry ( pozostali ) na koszt własny  - 550 zł,
  c. trenerzy ubiegający się o licencję trenerską   - 100 zł ( z zakwaterowaniem  i wyżywieniem w COS - 500 zł ),
  d. sędziowie i kandydaci ubiegający się o kwalifikacje sędziowskie WKF -100 zł ( z zakwaterowaniem  i wyżywieniem w COS - 500 zł ),
  e. zawodnicy klubowi posiadający aktualną licencję zawodniczą  - 200 zł ( z zakwaterowaniem i wyżywieniem w COS 600 zł),
  f. członkowie klubów PZK (dzieci, młodzież i dorośli )   -  250 zł  ( z zakwaterowaniem i wyżywieniem w COS 650 zł ),
  g. opiekunowie młodych zawodników                 zakwaterowanie i wyżywienie 420 zł,
  h. członkowie klubów nie zrzeszonych w PZK  - 350 zł ( z zakwaterowaniem i wyżywieniem w COS 800 zł), osoby te będą przyjmowane za indywidualną zgodą organizatora zgrupowania,
  i. ćwiczący karate z innych państw    -   70 euro  ( zakwaterowaniem i wyżywieniem w COS 200 euro.
 
6. Warunki uczestnictwa
 a.  Osoby chcące wziąć udział w zgrupowaniu, powinny przesłać do 15.06.2009 swoje zgłoszenie do biura PZK w Szczecinie pocztą lub e-mailem. oraz wpłacić na konto PZK wpisowe 200 zł do 20.06.2009.
Pozostałą część kwoty za uczestnictwo w zgrupowaniu należy wpłacić na konto PZK do 10.07.2009. Wpłaty gotówkowe będą przyjmowane na miejscu zgrupowania w sporadycznych przypadkach.
 
 b. Uczstnicy zgrupowania powinni mieć ze sobą minimum jedno kimono oraz sprzęt do treningu w terenie,
 c. wszyscy uczestnicy zgrupowania pownii mieć ze sobą aktualne badania lekarskie,
 d. osoby przystępujące do egzaminu na dan, powinny;
    - zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu do biura PZK do 30.06.2009
    - posiadać akutalny stopień zarejestrowany w PZK,
   - wpłacić na konto Związku opłatę egzaminacyjną w wysokości 300zł
   - posiadać zdjęcie legitymacyjne na dyplom.
Poprawiony: poniedziałek, 25 maja 2009 11:29
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS