IV Międzynarodowe Mistrzostwa Cieszyna w Karate „SHINDO CUP” PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 maja 2009 11:33
IV Międzynarodowe Mistrzostwa Cieszyna w Karate „SHINDO CUP”
 
CEL ZAWODÓW
 
> Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach, popularyzacja karate jako sportu kwalifikowanego oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport
> Wyłonienie najlepszych kadetów oraz kadetek ( KATA ) do reprezentacji Polski WSKA / ESKA – więcej informacji tel.+48500262414 M. Pawlaczyk
 
ORGANIZATOR
Klub Sportowy SHINDO
MOSiR Cieszyn
 
 
 
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
13.06.2009 Hala sportowa MOSiR-u Cieszyn, Al.J.Łyska 21
Godz. 8 30 – rejestracja zawodników
Godz. 9 30 – odprawa sędziów
Godz. 9 45 – odprawa kierowników ekip
Godz. 10 00 – początek i uroczyste otwarcie zawodów
 
 
ZGŁOSZENIA
 
 
WARUNKI UDZIAŁU:
- aktualne badania lekarskie
- ubezpieczenie NW
- licencje zawodnicze
 
 
PRZEPISY
Wszystkie konkurencje kata i kumite zostaną rozegrane wg obowiązujących przepisów WKF z zastosowaniem następujących zmian:
 A: kata DOWOLNE
 B: kata DOWOLNE (w finałach INNE)
 C: kata W KAŻDEJ RUNDZIE INNE (od HEIAN SHODAN)
Kata drużynowe: kata DOWOLNE (konkurencja nr 15 i 16 BUNKAI w finale)
W konkurencjach kumite prosimy o podanie aktualnej wagi zawodników.
 
IX OPŁATY STARTOWE
25 zł konkurencje indywidualne
40 zł konkurencje drużynowe
 
 
X NAGRODY:
1 miejsce puchar, medal , dyplom nagrody rzeczowe
2-3 miejsce medal, dyplom
 
 
 POSTANOIENIA DODATKOWE
 1. Podpisanie i wysłanie zgłoszenia stanowi definitywne zobowiązanie ze strony zgłaszającego do udziału w zawodach.
 2. Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism oraz wszelkich walorów może odbywać się tylko za zgodą organizatora.
 3. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu.
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
5. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatorów,
7. Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie zawodów
 8. Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy . Kibice na trybunach bez prawa i możliwości wejścia na salę główną.          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONKURENCJE:
 
KATA CHŁOPCÓW
(1)    9 lat i młodsi /A/
(2)   10 – 11 lat /B/
(3)   12 – 13 lat (młodzicy) /C/
(4)   14 – 15 lat (kadeci) /C/
(5)   16 – 17 lat (juniorzy) /C/
(6)   seniorzy 18 + /C/
KATA DZIEWCZĄT
(7)   9 lat i młodsze /A/
(8)   10 – 11 lat /B/
(9)   12 – 13 lat (młodziczki) /C/
(10) 14 – 15 lat (kadetki) /C/
(11) juniorki i seniorki 16 + /C/
 
KATA DRUŻYNOWE                                      
                   (12)   10 lat i młodsi mix              
                   (13)   11 – 13 lat dziewczęta
                   (14)   11-13 lat chłopcy                 
       (15)   14 i starsze dziewczęta
      (16)   14 i starsi chłopcy
 
KUMITE CHŁOPCÓW
(17)   12 – 13 lat (młodziczki)
(18)   14 – 15 lat (kadeci)
(19)   16 – 17 lat (juniorzy)
(20)   seniorzy 18 +
 
KUMITE DZIEWCZĄT
(21)   12 – 13 lat (młodzicy)
(22)   14 – 15 lat (kadetki)
(23)   16 – 17 lat (juniorzy)
(24)   seniorki 18 +
 
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS