Szkolenie na licencję trenerską 2010 PZK PDF Drukuj Email
wtorek, 11 sierpnia 2009 19:57
1. miejsce szkolenia  - Szczecin
2. termin szkolenia   - 05-06.09.2009
3. Zgłoszenia na szkolenie - przesyłać na adres biura PZK Szczecin ul. Boryny 2,  listownie  lub e-mailem lub osobiście w godzinach 7.00 - 15.00 od 31.08.09 do 04.09.09,
4. Uczestnicy szkolenia :
  - uczestnikami szkolenia mogą być trenerzy lub instruktorzy karate pracujący w klubach zrzeszonych w PZK (mających aktualną licencję klubową na 2009),
  - powinni przy zgłoszeniu na szkolenie, przedstawić skierowanie z klubu na szkolenie oraz dowód wpłaty opłaty za szkolenie (100zł, płatne na konto PZK),
  - pownni mieć ze sobą kimono, dres oraz notatnik,
  - aby zaliczyć szkolenie, powinni aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach objętych planem szkolenia.
5. Szkolenie :
  - sobota 05.09.09, godz 09.00 - 11.00 przyjazd i zgłoszenia, Szczecin ul. Boryny 2
                              godz. 11.00 zajęcia wg planu (plan podany będzie na naszej stronie w piątek 04.09.09 oraz w biurze do wiadomości uczestników szkolenia
  - planowane zakończenie szkolenia - 06.09.09 ok. godz 14:00
6. Zakwaterowanie:
  - uczestnicy szkolenia załatwiają sobie zakwaterowanie  we własnym zakresie,
  - osoby które chcą przenocować na sali (ul. Boryny 2) nieodpłatnie, powinny zgłosić taką chęć odpowiednio szybko w biurze Związku, ilość miejsc ograniczona, o zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
7. PZK nie przewiduje kolejnego szkolenia na licencję  trenerską w tym roku.
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS