Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate WKF Białystok 2009 PDF Drukuj Email
czwartek, 20 sierpnia 2009 13:16
W imieniu Polskiego Związku Karate
KAISHO KARATE KLUB
zaprasza na
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate WKF
Białystok 2009
 
 
Regulamin      
 
I  CEL  ZAWODÓW
 
Wyłonienie  najlepszych  zawodników  i  zawodniczek  w  poszczególnych  konkurencjach  oraz  popularyzacja  karate  WKF  jako  sportu   kwalifikowanego.
 
II  ORGANIZATORZY
 
Kaisho Karate Klub
Polski Związek  Karate
Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.
 
III  TERMIN I  MIEJSCE   ZAWODÓW
 
17.10.2009 r. - sobota, Hala Sportowa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20A
 
IV  WARUNKI  UDZIAŁU 
 
Zgłoszenie startujących w terminie do 10.10.2009 - listownie , faksem   lub e-mailem (po potwierdzeniu telefonicznym czytelności) na adres :
 
Polski  Związek  Karate
                                                70 – 017  Szczecin  ul. Boryny  2
                                                 tel./fax 0 91  482 55 09

                                                e- mail –  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Warunki przedstartowe
-          opłacona przez Klub licencja członkowska PZK za 2009 r.
-          aktualne licencje zawodnicze
-          dokumenty ubezpieczenia NNW
 
Warunki startowe
-          aktualne badania lekarskie
-          uiszczona opłata startowa
-          dowód tożsamości lub dokument ze zdjęciem
-          stopień wyszkolenia – juniorzy młodsi min. 6 kyu w kata i 5 kyu w kumite
                                         – juniorzy min. 5 kyu w kata i 4 kyu w kumite
 
V  LOSOWANIE , WERYFIKACJA DOKUMENTÓW , WAŻENIE  
 
Losowanie  - odbędzie  w  dniu  12.10.2009 r.
Weryfikacja dokumentów i  ważenie zawodników (w miejscu zawodów)  
- 16.10.2009 godz. 18.00 – 20.00  ; 
- 17.10.2009 godz. 8.00 – 8.30 (tylko ekipy  które zgłoszą ten fakt wiadomością e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.         
                                                      do dnia 10.10.2009 do organizatora zawodów)  
VI  WIEK  ZAWODNIKÓW
 
Juniorzy młodsi  - 16 – 17 lat (roczniki 1993-1992)
Juniorzy – 18 – 20 lat  (roczniki 1991-1989)
 
Wiek zawodników w roku 2009 zgodny z wykładnią Ministerstwa Sportu i Turystyki
  
 VII  KONKURENCJE
 
Juniorzy młodsi     
 
kata  ind. dziewcząt
kata  ind. chłopców
kumite  ind. dziewcząt : -  52 kg  ; - 57 kg ; + 57  kg
kumite  ind. chłopców  :  - 60  kg ; - 65 kg ; - 70  kg ; - 75  kg ; + 75  kg
kata drużynowe dziewcząt
kata drużynowe chłopców
kumite drużynowe dziewcząt
kumite drużynowe chłopców
 
Juniorzy 
 
kata  ind. dziewcząt
kata  ind. chłopców
kumite  ind. dziewcząt : -  53 kg  ; - 60 kg ; + 60  kg
kumite  ind. chłopców  :  - 60  kg ; - 65 kg ; - 70  kg ; - 75  kg ; -80  kg ; +80 kg
kata drużynowe dziewcząt
kata drużynowe chłopców
kumite drużynowe dziewcząt
kumite drużynowe chłopców
 
Wagi zgodne z przynależnością grupy wiekowej w oparciu o wykładnię Ministerstwa Sportu                 i Turystyki
 
VIII  PRZEPISY
 
Mistrzostwa  zostaną  przeprowadzone  wg  aktualnych  przepisów  WKF – z dodatkową zmianą wieku                   i wag zgodną z wytycznymi Ministerstwa Sporu. 
Organizator   nie  zabezpiecza  pasów  startowych dla  uczestników  Mistrzostw.
Kata – eliminacje  - shitei kata.
Kumite – obowiązkowe  wyposażenie startujących -ochraniacze  na  zęby ; napięstniki , pasy                        i protektory na  stopy i golenie – wzór  WKF
Ponadto przypominamy że w 2009 r. brak masek i ochraniaczy na korpus w kategorii juniorów młodszych jest dopuszczalny na własną odpowiedzialność klubów i zawodników.  
Uwaga !
Trenerzy mogą przebywać w wyznaczonym przepisami  miejscu -wyłącznie w dresie klubowym.
W obszarze pola walk mogą przebywać tylko zawodnicy i ich trenerzy, aktualnie toczący walki  oraz sędziowie.
 
IX  OPŁATY  STARTOWE 
 
50zł  - za  konkurencję  indywidualną 
100zł – za konkurencje drużynową - płatne w przeddzień  i  w dniu zawodów  u  organizatora
 
 
X  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
 
-         kwestie  sporne  rozstrzyga  Sędzia  Główny  w   porozumieniu  z  organizatorem
-         złożenie  protestu  dot. decyzji  sędziowskiej – po  wpłaceniu  wadium  w  wys. 300  zł
-         organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  zaginione
-         za  ew. szkody  poczynione  przez  uczestnika  zawodów  odpowiedzialność  ponosi  jego  Klub
-         ekspozycja  i  sprzedaż  towarów  - tylko  za  zgodą  organizatora 
-        przy weryfikacji zgłoszeń przed zawodami należy posiadać kopie zgłoszenia zawodników (wydruk e:mail, lub kopię fax – wydruki z edytora tekstowego itp., nie będą honorowane)
-         kontakt  tel. z  organizatorem – Marek Ołowski 601 07 10 30
 
XI SĘDZIOWIE
 
Listę  sędziów   ustali  Przewodniczący  Komisji  Sędziowskiej WKF/Shotokan  – Mariusz  Jaworski            – adresaci  zostaną  powiadomieni  osobnym  pismem.
Organizator zapewni noclegi dla powołanych sędziów z 16/17.10.2009
W przeddzień zawodów istnieje możliwość podniesienia i aktualizacji kwalifikacji sędziowskich /kontakt z p. Mariuszem Jaworskim do dnia 20.09.2009  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. /
 
 
Kluby rezerwują we własnym zakresie
 
Hotel TRIO – ul. Hurtowa 3, tel. 85 745 40 50 – zniżka na hasło „KARATE”
Pokoje gościnne PCM (Hotel Turystyczny) - ul. Transportowa 4, tel. 085 745 51 58
HOSTEL SPARK – ul. Kopernika 97a, tel./ fax. +48 085 742-20-21
Hotel ** POD HERBEM - ul. Wiejska 49, tel. (+48) 085 742 2430

W dniu zawodów na hali  czynny będzie bufet.
 
XIII PROGRAM ZAWODÓW
 
16.10.2009 (piątek)
godz. 18.00-20.00 – weryfikacja dokumentów i ważenie (w miejscu zawodów)
godz. 18.45-19.30 – egzamin teoretyczny sędziów podnoszących i aktualizujących kwalifikacje
17.10.2009 (sobota)
godz. 8.00-8.30 – weryfikacja dokumentów i ważenie (tylko ekip, które zgłoszą ten fakt e-mail
                               do dnia 10.10.09 do organizatora zawodów)
godz. 8.30 – odprawa sędziowska
godz. 8.45 – odprawa kierowników ekip
godz. 9.00-18.00 – eliminacje i finały – kata i kumite (indywidualne i drużynowe)
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
 
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS