III MIĘDZYNARODOWE GRAND PRIX BIELSKA – BIAŁEJ W KARATE PDF Drukuj Email
wtorek, 08 września 2009 20:17
 
                               III MIĘDZYNARODOWE GRAND PRIX
                                                  BIELSKA – BIAŁEJ W KARATE
                                                             Bielsko-Biała 10.10.2009r.
HONOROWY PATRONAT
Prezydent Miasta Bielska-Białej,
Pan Jacek Krywult
ORGANIZATOR
KLUB SPORTÓW AZJATYCKICH ATEMI BIELSKO-BIAŁA
WSPÓŁORGANIZATORZY
*        GMINA BIELSKO-BIAŁA
*        SAMORZĄD WOJ. ŚLĄSKIEGO
CEL ZAWODÓW
*        Popularyzacja Karate WKF
*        Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach
TERMIN, MIEJSCE, OPŁATY,
PRZEBIEG ZAWODÓW, WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
*        10.10.2009r. Bielsko-Biała, Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 37 os. Karpackie ul. Doliny Miętusiej,
*        Rozpoczęcie zawodów – godz. 10:00
*        Uroczyste otwarcie zawodów – godz. 12:00,
*        Opłata startowa – w dniu zawodów od godz. 08:00 w Hali Sportowej,
*        Weryfikacja zawodników – w trakcie zawodów ( kierownicy ekip muszą posiadać dokumentację zawodnika)
ODPRAWA TECHNICZNA
*        Sędziów zawodów – godz. 09:30,
*        Kierowników ekip – godz. 09:40,
WARUNKI UDZIAŁU
*        W zawodach mogą brać udział kluby zrzeszone w PZK Shotokan WKF,
Ø Dzieci (do 11 lat),
Ø Żacy (12-13 lat),
Ø Kadeci (14-15 lat),
Ø Juniorzy (16-17 lat),
Ø Seniorzy (+18 lat),
O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia !!
*        Zawodnicy powinni posiadać: zaświadczenie lekarskie dopuszczające do startów w zawodach, ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
*        Zawodnicy startujący w kata minimum 9 kyu (9.1kyu) w kumite 7 kyu (7.3 kyu)
*        Udokumentowany stopień karate (dyplom, budo pas), licencję zawodniczą,
*        Losowanie odbędzie się w dniu 08.10.2009r. w siedzibie klubu,
*        Warunkiem udziału w zawodach jest dokonanie przez zgłaszającego opłaty startowej gotówką przed zawodami.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
 
*        Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami WKF (ze zmianami), dwa trzecie miejsca, w konkurencjach kata i kumite system chorągiewkowy z repasażami, finał dwóch zawodników,
*        Zawody zostaną rozegrane na 4 – 5 tatami, kumite – obowiązkowe wyposażenie startujących w ochraniacze na zęby, napięstniki , pasy i ochraniacze na stopy i goleń - koloru czerwonego i niebieskiego – wzór WKF,
*        Drużyny startujące w kata + 16 lat mają obowiązek zaprezentowania bunkai w finale,
*        Każdy klub może zgłosić dowolną ilość zawodników, zawodniczek w konkurencjach indywidualnych i dowolną ilość drużyn,
*        W konkurencji kata dzieci (do 11 lat) – minimum 2 kata wykonane naprzemian,
*        W konkurencji kata żaków (12-13 lat) w każdej rundzie inne kata (od H-1, P-1 lub z listy WKF),
*        Kata kadetów, juniorów i seniorów – przepisy WKF,
 
KONKURENCJE
 
                                   A. Kata indywidualne                                                                                                    B. Kata drużynowe
 
nr konk.
CHŁOPCY
nr konk.
DZIEWCZĘTA
A1.
kata indywidualne 7 lat i młodsi
A6.
kata indywidualne 7 lat i młodsi
A2.
kata indywidualne 8 lat
A7.
kata indywidualne 8 lat
A3.
kata indywidualne 9 lat
A8.
kata indywidualne 9 lat
A4.
kata indywidualne 10 lat
A9.
kata indywidualne 10 lat
A5.
kata indywidualne 11 lat
A10.
kata indywidualne 11 lat
 
A11.
kata indywidualne żaków
A15.
kata indywidualne żaczek
A12.
kata indywidualne kadetów
A16.
kata indywidualne kadetek
A13.
kata indywidualne juniorów
A17.
kata indywidualne juniorek
A14.
kata indywidualne seniorów
A18.
kata indywidualne seniorek
 
 
 
nr konk.
CHŁOPCY
nr konk.
DZIEWCZĘTA
B1.
kata drużynowe do 8 lat
B6.
kata drużynowe do 8 lat
B2.
kata drużynowe 9-11 lat
B7.
kata drużynowe 9-11 lat
B3.
kata drużynowe żaków
B8.
kata drużynowe żaczek
B4.
Kata drużynowe kadetów
B9.
Kata drużynowe kadetek
B5.
Kata drużynowe junior - senior
B10.
Kata drużynowe juniorek-seniorek
C. Kumite indywidualne
 
C1. Kumite indywidualne dzieci - (10-11 lat) – czas walki 1 minuta
*        Kumite indywidualne dziewcząt – kategoria wagowa: -34kg, +34kg
*        Kumite indywidualne chłopców – kategoria wagowa: -40kg, +40kg
C2. Kumite indywidualne żaków (12-13 lat) - czas walki 1,5 minuty.
*        kumite indywidualne dziewcząt - kategoria wagowa:-40kg, +40kg,
*        kumite indywidualne chłopców - kategoria wagowa:-40kg, -45kg, +45kg,
C3. Kumite indywidualne kadetów (14-15 lat) - czas walki 2 minuty.
*        kumite indywidualne młodziczek - kategoria wagowa:-47kg, -54kg, +54kg,
*        kumite indywidualne młodzików - kategoria wagowa:-57kg, -63kg, -70kg, +70kg,
 
C4. Kumite indywidualne juniorów młodszych (16-17 lat) - czas walki 2 minuty.
*        kumite indywidualne juniorek młodszych - kategoria wagowa:-53kg, -59kg,+59kg,
*        kumite indywidualne juniorów młodszych kategoria wagowa:-61kg, -68kg, -76kg, +76kg,
C5. Kumite indywidualne juniorów i seniorów (+18 lat) – czas walki 3 minuty.
*        kumite indywidualne kobiet - kategoria wagowa:-53kg, -60kg, +60kg,
*        kumite indywidualne mężczyzn - kategoria wagowa:-70kg, -75kg, -80kg, +80kg,
 
D. Kumite drużynowe (chłopców, mężczyzn)
 
D.1 Kumite drużynowe żaków (12-13 la) 3+1
D.2 Kumite drużynowe młodzików (14-15 lat) 3+1
 
D.3 Kumite drużynowe juniorów młodszych (16-17 lat) 3+1
D.4 Kumite drużynowe junior - senior (+18 lat) 3+1
 
 
OPŁATY STARTOWE
*        Opłata startowa będzie przyjmowana w biurze zawodów na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 37 ul. Doliny Miętusiej os. Karpackie w dniu 10.10.2009r. od godz. 08:00
ü udział w jednej konkurencji indywidualnej 30 zł,
ü udział w konkurencjach drużynowych 60 zł,
 
 
NAGRODY
 
*        Za zajęcia I miejsca w konkurencji indywidualnej zwycięzcy otrzymują pamiątkowe puchary, medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe od sponsorów.
*        Za zajęcie II i dwóch III miejsc zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe od sponsorów.
*         Za zajęcie I miejsca w konkurencji drużynowej zwycięska drużyna otrzymuje pamiątkowy puchar, medale oraz dyplomy.
*        Za zajęcie II i dwóch III miejsc zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale oraz dyplomy.
 
SPRAWY RÓŻNE
*        Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny Mistrzostw w porozumieniu z organizatorem,
*        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, za zachowanie swoich zawodników oraz ewentualne wyrządzone przez nich szkody odpowiada kierownik ekipy,
*        W trakcie zawodów w rejonie plansz mogą przebywać wyłącznie zawodnicy, kierownicy ekip, trenerzy oraz zaproszeni goście. Dla pozostałych przewidziane są miejsca na widowni,
*        Złożenie protestu dotyczący decyzji sędziowskiej wymaga wpłaty wadium w wysokości 200 zł.,
*        Ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko w porozumieniu z organizatorem,
 
Na terenie obiektu sportowego czynny będzie bufet z zimnymi i gorącymi napojami oraz stołówka szkolna serwująca bardzo smaczne i tanie obiady.
 
 
Z A P R A S Z A M Y
 
KARTA ZGŁOSZENIOWA NA III MIĘDZYNARODOWE GRAND PRIX BIELSKA-BIAŁEJ
W KARATE 
BIELSKO-BIAŁA 10.10.2009r.
 
 
KLUB, ADRES, NIP:
TRENER:
KIEROWNIK EKIPY:
 
KONKURENCJE INDYWIDUALNE ORAZ DRUŻYNOWE
 
L.P.
NAZWISKO I IMIĘ
DATA URODZENIA
STOPIEŃ KYU/DAN
NR KONKURENCJI INDYWIDUALNEJ
KATEGORIA WAGOWA (KG)
NR KONKURENCJI
DRUŻYNOWEJ KATA, KUMITE
 
KATA
 
KUMITE
1.
KOWALSKI Jan
23.05.1993
5 KYU
A12
C3
-57 KG
B2, D2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poprawiony: wtorek, 08 września 2009 20:21
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS