Regulamin Komisji Shotokan/WKF PDF Drukuj Email
sobota, 06 września 2008 22:51

 

KOMISJA SHOTOKAN/WKF PZK
 
ROZDZIAŁ I
 
Struktura Komisji 
 
§ 1
Elementami organizacyjnymi tworzącymi strukturę Komisji Shotokan/WKF Polskiego Związku Karate są podległe ogniwa organizacyjne: Komisja Techniczna-Sportu Kwalifikowanego, Komisja Sędziowska, Komisja Sportu Dzieci i Młodzieży, Komisja Sportu Masowego i Komisja Sportu Osób Niepełnosprawnych. W/w Komisje są komisjami regulaminowymi i powoływane są przez Zarząd Polskiego Związku Karate. Przewodniczącym Komisji Shotokan/WKF jest Prezes Zarządu Polskiego Związku Karate.
 
§ 2
Członkami Komisji Shotokan/WKF są członkowie Zarządu PZK z ramienia klubów Shotokan.
 
 
ROZDZIAŁ II
 
Zadania i kompetencje Komisji Shotokan/WKF
 
§ 3
Opracowywanie jednorocznych i wieloletnich programów szkolenia w oparciu o przyjęte założenia systemowe.
 
§ 4
Organizacja i aktualizacja kalendarza imprez w danym roku szkoleniowym oraz przygotowanie ramowego kalendarza imprez na lata następne.
 
§ 5
Bieżący nadzór nad realizacją procesu szkoleniowo-organizacyjnego.
 
 
§ 6
Organizacja konkursów na trenerów kadry narodowej w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych.
 
§ 7
 
Konsultacje ze środowiskiem trenerskim i zawodniczym w ramach klubów karate Shotokan/WKF zrzeszonych w Polskim Związku Karate.
 
 
 
ROZDZIAŁ III
 
 
Formy realizowania zadań
 
§ 8
Komisja podejmuje decyzje podczas zebrań , które odbywają się nie rzadziej jak raz na 4 m- ce.
 
 
§ 9
Komisja może wyznaczać obserwatorów celem uzyskania pełnej i wiarygodnej informacji o sposobie organizacji, przebiegu zawodów sportowych i szkoleń centralnych w ramach Polskiego Związku Karate.
 
 
 
ROZDZIAŁ IV
 
Przepisy końcowe
 
§ 10
Regulamin wyznacza ramy działania klubów Shotokan w Polskim Związku Karate i może być modyfikowany za zgodą Zarządu Polskiego Związku Karate.
Poprawiony: piątek, 05 lutego 2010 08:29
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS