OTWARTE MISTRZOSTWA ŁODZI W KARATE 12.12.2009 PDF Drukuj Email
piątek, 16 października 2009 15:41
 
 
 
 
„OTWARTE MISTRZOSTWA ŁODZI W KARATE 2009”
12.12.2009
 
ORGANIZATOR:
Łódzki Klub Karate „Shotokan” POLSKA 90-055 Łódź ul. Nawrot 28/11
przy wsparciu U.M.Ł.
 
CEL TURNIEJU:
Popularyzacja karate sportowego wśród dzieci i młodzieży oraz wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach.
 
CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW:
12 grudzień 2009 ( sobota )
Hala Sportowa Centrum Sportowo-Rekreacyjne
Łódź ul. Małachowskiego 5/7 POLSKA
 
 Godz. 9 00 – 9 45 – rejestracja zawodników i przyjmowanie opłat startowych.
 Godz. 9 30 – odprawa techniczna sędziów
 Godz.9 50 – odprawa kierowników ekip
 Godz. 10 00 – początek i uroczyste otwarcie zawodów
 
UWAGA! – Czynności rejestracyjne oraz opłaty dokonują wyłącznie kierownicy ekip.
WARUNKI UDZIAŁU:
- posiadany stopień kyu lub DAN potwierdzenie stopnia tylko na podstawie certyfikatu PZK
- posiadana licencja zawodnicza PZK
- aktualne badania lekarskie
- ubezpieczenie NW
- dokonana opłata startowa
- o wieku zawodnika decyduje rok urodzenia.
 
KONKURENCJE:
Wszystkie konkurencje kata i kumite zostaną rozegrane wg obowiązujących przepisów WKF z podanymi niżej zmianami.
 
KATA: - Heian 1-5 oraz kata z listy WKF Shotokan
 
 
 
kata
indywidualnie
drużynowo
kobiety
mężczyźni
kobiety
mężczyźni
nr
rocznik
nr
rocznik
nr
rocznik
nr
rocznik
1
Początkujący
7
Początkujący
13
1999 i mł.
17
1999 i mł.
2
1999 i mł
8
1999 i ml.
14
1998 - 1996
18
1998 - 1996
3
1998-1997r
9
1998-1997r
15
1995 – 1993
19
1995 – 1993
4
1996-1995r
10
1996-1995r
16
1992 i starsze
20
1992 i starsi
5
1994-1993r
11
1994-1993r
6
1992 i starsze
12
1992 i starsi
 
 
W konkurencji dla początkujących możliwość powtarzania kata. Wszystkie konkurencje system pucharowy z repasażami, tokui kata – w finale inne kata niż w eliminacjach.
 
KUMITE:
 
Czas walki:
Konkurencje: 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 46,- 1,5 min Pozostałe – 2 min.
Możliwość sprawdzenia wagi i wieku przed walką.
kumite
kobiety
nr
rocznik
waga
21, 22
1997-1996r
- 40, + 40 kg
23, 24
1995-1994r
- 54, + 54 kg
25, 26, 27
1993-1992r
- 52, - 57, + 57 kg
28,29,30,31
1991i starsze
- 50, -61, -68, + 68 kg
Drużynowo (3 + 1)
46
1995 – 1994
47
1991 i starsze
 
mężczyźni
nr
rocznik
waga
32, 33
1997-1996r
- 45, + 45 kg
34, 35, 36
1995-1994r
- 50, - 60, + 60 kg
37, 38, 39
1993-1992r
- 60, - 70, +70, kg
40, 41, 42, 43
1991i starsi
- 60, - 70, - 80, + 80 kg
Drużynowo
44
1995 – 1994
45
1991 i starsi
UWAGA! Obowiązkowe ochraniacze na szczęki, napiętniki oraz ochraniacze na stopy i golenie ( czerwone i niebieskie). Organizator nie zapewnia pasów czerwonych i niebieskich.
 
OPŁATY STARTOWE:
- Konkurencje indywidualne – 30 zł
- Konkurencje Drużynowe – 60 zł
- pisemny protest – wadium 100 zł
 
TERMIN ZGŁOSZEŃ:
Oficjalne zamknięcie oraz losowanie list startowych odbędzie się 06.12.2009 o godzinie 20 .00.
Zgłoszenia inne niż jak wzór dołączony do zaproszenia nie będą honorowane.
Dodatkowe informacje na temat zawodów pod nr. Tel. + 48 0 609 139 842 -Prezes Arkadiusz Bugajak.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- W przypadku małej ilości zawodników organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzega sobie prawo do połączenia lub zmian konkurencji.
- Podczas rejestracji będzie możliwe tylko i wyłącznie wykreślenie zawodnika z listy startowej.
- Ekspozycja i sprzedaż ( także materiałów reklamowych ) Tylko za zgodą organizatora.
- Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatora
- Kluby – stowarzyszenia ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez członków własnych ekip.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
 
Zapraszamy do udziału
ZARZĄD Ł.K.K.S.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 
Klub:
Adres:
Kierownik drużyny:
Kontakt:
Nr
Imię
Nazwisko
Data ur.
Nr Kon.
Kata
Kumite
Waga
Druż
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
Poprawiony: piątek, 16 października 2009 15:43
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS