Porządek obrad Walnego Zgromadzenia PDF Drukuj Email
poniedziałek, 04 stycznia 2010 23:08

Porządek obrad

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Karate

Warszawa 16.01.2010 r.

1. Przywitanie zebranych

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jego zastępcy i sekretarza

3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad

4. Wybór Komisji

a) mandatowo - skrutacyjnej,

b) wyborczej,

c) uchwał i wniosków

5. Sprawozdanie prezesa z ubiegłej kadencji

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

8. Dyskusja nad sprawozdaniami

9. Sprawy Statutowe

10. Wybory Władz Związku

11. Wolne Wnioski

12. Zakończenie obrad
 

 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS