Regulamin - Podkomisja Sportu Dzieci i Młodzieży PDF Drukuj Email
piątek, 05 lutego 2010 08:41
PODKOMISJA SPORTU DZIECI i MŁODZIEŻY
 
 
ROZDZIAŁ I
Struktura Podkomisji 
 
§ 1
Podkomisja Sportu Dzieci i Młodzieży wchodzi w skład Komisji Shotokan/WKF Polskiego Związku Karate.
 
§ 2
Podkomisja jako ciało regulaminowe powoływana jest na wniosek Komisji Shotokan/WKF, przez Zarząd Polskiego Związku Karate.
 
§ 3
Podkomisja składa się z 3 do 5 osób: Przewodniczącego Podkomisji, Sekretarza i Członków. Zarząd Polskiego Związku Karate może uwzględnić propozycje personalne składu Podkomisji, złożone przez Przewodniczącego Podkomisji.
 
ROZDZIAŁ II
Zadania i kompetencje Podkomisji
 
§ 4
Opracowywanie programów szkolenia w zakresie sportu dzieci i młodziezy.
 
§ 5
Kontrola i aktualizacja kalendarza działań Podkomisji w roku bieżącym.Udział w opracowywaniu kalendarza Związku na rok przyszły.
§ 6
Nadzór i pomoc nad realizacją procesu szkoleniowego w zakresie działania Podkomisji, wśród członków Związku.
 
§ 7
Współudział w pozyskiwaniu środków potrzebnych do realizacji zadań Polskiego Związku Karate.
 
ROZDZIAŁ III
Formy realizowania zadań
 
§ 8
Podkomisja odbywa zebrania według potrzeb, minimum raz w roku. Zebrania są protokołowane.
 
§ 9
Podkomisja może wyznaczać obserwatorów celem uzyskania pełnej i wiarygodnej informacji o sposobie organizacji, przebiegu rywalizacji sportowej w ramach działania pokomisji.
 
ROZDZIAŁ IV
Przepisy końcowe
 
§ 10
Regulamin wyznacza ramy działania podkomisji  i może być modyfikowany za zgodą Zarządu Polskiego Związku Karate.
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS