Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF 20.03.2010 PDF Drukuj Email
piątek, 19 lutego 2010 11:24

 

                                     W imieniu Polskiego Związku Karate 
                           Klubu Bushi-do Bydgoszcz
                                                        Zaprasza na  
                                 Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF 
                                                   Bydgoszcz 20.03.2010
                                                           Regulamin 
           
I CEL ZAWODÓW
Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach oraz popularyzacja karate WKF, jako sportu kwalifikowanego.
 
II ORGANIZATORZY
- Klub Karate Bushi-do Bydgoszcz
-          Polski Związek Karate – Komisja Shotokan
 
III TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
20.03.2010  Zespół Szkół nr 28 w Bydgoszczy ul. Kromera 11
 
IV WARUNKI UDZIAŁU 
                 Zgłoszenie startujących w terminie do 13.03.2010 - Listownie, faksem lub e-mailem
                                    (po potwierdzeniu telefonicznym czytelności) na adres:
 
 Komisja Karate Shotokan
                                                 70 – 017 Szczecin ul. Boryny 2
                                                 Tel./fax. 0 prefiks 91 482 55 09
 
Warunki przedstartowe.
 
W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy klubów polskich spełniający następujące warunki (przesłanie kopii do Komisji): 
-          Opłacona przez Klub licencja członkowska PZK za 2010 r.
-          Aktualne licencje zawodnicze
-          Dokumenty ubezpieczenia oraz w/w licencji
Warunki startowe:
-          Aktualne badania lekarskie
-          Uiszczoną opłatę startową
-          Dowód tożsamości lub dokument ze zdjęciem
-          Min. 5 kyu w kata i 3 kyu w kumite 
 
V LOSOWANIE
Odbędzie się w Bydgoszczy po zakończeniu kontroli dokumentów tj. około godziny 21 30 w dniu 19.03.2010 r. w Hotelu Belma w Sali Bankietowej.
 
VI WIEK ZAWODNIKÓW
Uczestnikami zawodów będą zawodniczki i zawodnicy ur.20.03.1992 i starsi (kumite), w kata ur.20.03.1994 i starsi;
 
 VII KONKURENCJE
      - kata ind. Kobiet
-          Kata ind. Mężczyzn
      -     kumite ind. kobiet: -50, -55, -61,-68, +68 kg , Open
-          kumite ind. mężczyzn: -60, -67, -75, -84, +84 kg, Open
      -     kata drużynowe kobiet
-          kata drużynowe mężczyzn
      -     kumite drużynowe kobiet
      -     kumite drużynowe mężczyzn - drużyny 3 osobowe
 
VIII PRZEPISY
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone wg aktualnych przepisów WKF.
 
IX OPŁATY STARTOWE 
50     zł - za konkurencję indywidualną 
100 zł – konkurencja drużynowa
 
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-          kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Techniczny PZK w   porozumieniu z Sędzią Głównym i organizatorem
-          złożenie protestu dot. decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wys. 250 zł
-          organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
-          za ew. szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub
-          ekspozycja i sprzedaż towarów - tylko za zgodą organizatora 
-          kontakt tel. z organizatorem – Piotr Gołębiewski tel. 602517395
XI INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW
Organizator zapewni noclegi dla sędziów (19/20.03.2010), którzy potwierdzą swój przyjazd zgodnie
z warunkami z listy sędziów powołanych do pracy na zawodach.
Listę sędziów ustali Przewodniczący Podkomisji Sędziowskiej WKF Remigiusz Powroźnik – adresaci zostaną powiadomieni osobnym pismem.
UWAGA!!! Każdy klub jest zobowiązany do delegowania sędziego z aktualna licencja do pracy na zawodach.
Jeśli nie posiada sędziego z uprawnieniami wpłaca organizatorowi ekwiwalent w kwocie 100zł.
XII NOCLEGI I WYŻYWIENIE – Kluby rezerwują same .   Hotel Belma w Bydgoszczy ul Łochowska 69 hasło KARATE ( tańsze noclegi z wyżywieniem 70 zł ze śniadaniem)
                                                                                                 Ceny promocyjne obowiązują do 10.03.2010
Na sali będzie czynny bufet.
 PROGRAM ZAWODÓW
19.03.2010 przyjazd , zakwaterowanie przyjeżdżających   w przeddzień zawodów 
-godz.18.00 – 21.00  opłaty  weryfikacja dokumentów i ważenie przez Komisję Techniczną PZK ( Hotel Belma ul Łochowska 69 )   
19.03.2010 Godz. 21.30 Oficjalne losowanie przez Komisję Techniczną PZK (zapraszamy przedstawicieli klubów uczestniczących w MP- sala bankietowa hotelu Belma)
Skład komisji technicznej ustali Przewodniczący Komisji Technicznej -Dyrektor Techniczny PZK Tomasz Grąbczewski- adresaci zostaną powiadomieni osobnym pismem.
20.03.2010
- godz. 7.30 -8.30  ważenie zawodników przyjeżdżających   w dniu zawodów Na hali sportowej UWAGA!!! W dniu zawodów będzie możliwość tylko zważyć zawodnika/czkę lub wykreślić
- godz 9.00- 9.15– odprawa sędziowska
- godz. 9.15-9.25 – odprawa kierowników ekip
- godz. 9. 30 – otwarcie Mistrzostw ;   eliminacje kata drużynowo i indywidualnie, następnie kumite indywidualniei drużynowo
 
                   SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
Poprawiony: środa, 03 marca 2010 15:41
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS