I Otwarty Turniej O Puchar Mazowsza Karate WKF PDF Drukuj Email
środa, 03 marca 2010 15:35
I Otwarty Turniej
O Puchar Mazowsza Karate WKF
 
Celem zawodów jest wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek poszczególnych konkurencji oraz popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez sport.
 
 
Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy „RENSEI Borzęcin”
05-083 Borzęcin Duży, ul. Warszawska 920
 
Patronat Honorowy:
Starostwa Powiatu Warszawskiego-Zachodniego – p. Jan Żychliński
Wójt Gminy Stare Babice – p. Krzysztof Turek
 
Patronat Medialny:
- Ekspress Wieczorny
- Gazeta Babicka
- Telewizja Stare Babice
 
Zapraszamy:
6 marca 2010
Hala Sportowa w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697
Zespół Szkolno-Przedszkolny (mapa dojazdu na ostatniej stronie)
 
8.00 – 9.15       rejestracja zawodników i przyjmowanie opłat startowych
9.00 – 9.20       odprawa sędziowska, odprawa kierowników ekip
09.30                 ROZPOCZĘCIE TURNIEJU
12:30                 Oficjalne otwarcie Turnieju
 
Opłaty startowe:
30 zł – konkurencje indywidualne (jedna opłata - bez względu na ilość konkurencji)
30 zł – kata drużynowe (od drużyny)
 
 
Warunki udziału:
1.      Dostarczenie zgłoszenia do dnia 4 marca 2010
2.      Ważna licencja PZK
3.      Dokonanie opłaty startowej
4.      Aktualne badania lekarskie
5.      Ubezpieczenie NW
 
Wszystkie konkurencje zostaną rozegrane według przepisów WKF
z podanymi niżej zmianami.
 
KONKURENCJE
Symbol A: kata DOWOLNE
Symbol B: kata DOWOLNE (w finałach INNE)
Symbol C: kata W KAŻDEJ RUNDZIE INNE (od HEIAN SHODAN)
 
KATA CHŁOPCÓW                                      KATA DZIEWCZĄT
1)   9 lat i młodsi /A/                                          7)   9 lat i młodsze /A/
2)   10 – 11 lat /B/                                              8)   10 – 11 lat /B/
3)   12 – 13 lat (młodzicy) /C/                            9)   12 – 13 lat (młodziczki) /C/
4)   14 – 15 lat (kadeci) /C/                                10) 14 – 15 lat (kadetki) /C/
5)   16 – 17 lat (juniorzy) /C/                             11) juniorki i seniorki 16 + /C/
6)   seniorzy 18 + /C/                                        
 
KUMITE CHŁOPCÓW                                 KUMITE DZIEWCZĄT
12)   9 lat i młodsi /fantom 20s./                       18)   9 lat i młodsze /fantom, 20s./
13)   10 – 11 lat /fantom, 30s./                          19)   10 – 11 lat /fantom, 30s./
14)   12 – 13 lat /fantom, 40s./                          20)   12 – 13 lat /fantom, 40s./
15)   14 – 15 lat (-63kg, +63kg)                         21)   14 – 15 lat (-54kg, +54kg)
16)   16 – 17 lat (-68kg, +68kg)                         22)   16 – 17 lat (-59kg, +59kg)
17)   18 + (-75kg, +75kg)                                   23)   18 + (-68kg, +68kg)
 
 
KATA DRUŻYNOWE CHŁOPCÓW          KATA DRUŻYNOWE DZIEWCZĄT           
24)   9 lat i młodsi                                              28) 9 lat i młodsi   
25)   10 – 11 lat                                                  29) 10 – 11 lat
26)   12 – 15 lat                                                  30) 12 – 15 lat
27)   16 +                                                            31) 16 +
W przypadku małej ilości osób, Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym
zastrzega sobie prawo do połączenia lub zmian konkurencji.
 
NAGRODY:
1 miejsce – Puchar, Medal, Dyplom
2 miejsce – Medal, Dyplom
3 miejsca – Medal, Dyplom
 
MASKI do kumite nie będą obowiązkowe!!!.
W czasie turnieju czynny będzie bufet.
 
ZGŁOSZENIA oraz wszelkie pytania prosimy kierować:
Do dnia 2 marca 2010r. (wtorek), telefonicznie lub mailem. Zgłoszenie zawiera:
Nr konkurencji
Imię i Nazwisko
Dzienna data urodzin
Stopień
Waga /tylko kumite/
 
 
 
SKŁAD SĘDZIOWSKI:
Sędzia główny:                                                  - Ewa Ambroszczyk
Pozostali sędziowie:                                           - Adam Skorupski      
                                                                           - Mirosław Boguski    
                                                                           - Łukasz Grochal        
                                                                           - Mateusz Grochal
                                                                           - Jarosław Malik         
                                                                           - Zdzisław Huszno     
                                                                           - Zbigniew Karski      
                                                                           - Witold Kucharski    
                                                                           - Daniel Kucharski     
Postanowienia końcowe:
  1. W dniu 6 marca 2010r. nie będzie możliwości dopisania zawodnika. Możliwe będzie wyłącznie wykreślenie z listy startowej.
  2. Ekspozycja, a także sprzedaż materiałów reklamowych  tylko za zgodą Organizatora.
  3. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.
  4. Protest składamy pisemnie do Sędziego Głównego zawodów po wpłaceniu wadium 200zł.
  5. Za rzeczy pozostawione w szatniach lub zgubione Organizator nie odpowiada.
  6. Kierownicy ekip ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez swoich zawodników.
 
 
MAPA DOJAZDU
Po połączeniu z Internetem przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij na poniższy link:
 
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS