KOMUNIKAT 1/2008 PDF Drukuj Email
niedziela, 07 września 2008 14:31

KOMISJI  SPORTOWEJ WKF /SHOTOKAN

Spis treści:        

 

1. Współzawodnictwo  sportowe

2. Uchwała Zarządu PZK

3. Licencje 2008

4. Egzaminy na stopnie mistrzowskie i uczniowskie

5. Zawody centralne i inne

 

Współzawodnictwo sportowe

 

 Z   zadowoleniem  informujemy , że  w  roku  bieżącym  współzawodnictwo sportowe  w  kategorii  juniora  odbywać  się  będzie  w  ramach  systemu sportu młodzieżowego  (SSM). Zgodnie  z procedurą,  rozgrywki  tej  grupy  wiekowej  odbywać  się  będą  w formie  pokazowej . Decyzja  Ministerstwa  Sportu , poprzedzona  pozytywnym  zaopiniowaniem   wniosku  PZK   przez  Polską  Federację   Sportu  Młodzieżowego  umożliwia  w  roku  przyszłym  wprowadzenie  trzeciej kategorii wiekowej ( po już rozgrywanych młodzikach i juniorach młodszych)  do punktowanej  rywalizacji  . Tym  samym   został  uczyniony kolejny  duży krok w  kierunku  zrangowania  karate  WKF  jako  wiodącego   w polskim  karate , zgodnym  z  trendami  europejskimi  i  światowymi .Organizacja ta  zrzesza   aktualnie  173 kraje  i   jako jedyna  światowa  organizacja  karate przyjęta  została  o  rodziny  olimpijskiej w 2000 r. oraz  GAISF  -Generalnego  Stowarzyszenia  Międzynarodowych  Organizacji  Sportowych (w strukturach prawa międzynarodowego GAIFS jest podporządkowany Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu IOC , a  członkiem może zostać tylko jedna, największa światowa federacja danego sportu) . Mamy  nadzieje  , że  tegoroczny  Kongres  MKOL  podejmie  długo  oczekiwaną  decyzję  o włączeniu  karate  WKF do grona  dyscyplin  olimpijskich . Są  duże  szanse  na  urzeczywistnienie  tych  nadziei , ponieważ   prawdopodobnie  zmieniony  zostanie  system  głosowania  na  zwykła  większość  (50 % + 1 ) zamiast  dotychczasowych 2/3 głosów członków  . Pamiętając  ,że  podczas poprzedniego Kongresu  , w  ostatecznej  rozgrywce zabrakło kilka głosów dla  karate  WKF  i zakładając , że  zakres  poparcia  nie  ulegnie  zmianie , istnieje  duże  prawdopodobieństwo  historycznej  nobilitacji  jaką  będzie   niewątpliwie  wprowadzenie  dyscypliny na  Igrzyska . Niezależnie  od  decyzji  MKOL,  w  roku  2009, po  raz  pierwszy ,  karate  WKF  zadebiutuje  na  Uniwersjadzie w  Belgradzie.  

 

Uchwała    Zarządu  PZK  

 

Uchwałą    Zarządu  PZK    z  dnia  16 grudnia  2007 r.  wykluczone  zostały   z  PZK  kluby  Tora Legnica i  Budokan Wrocław,   za  organizację  kolejnych  zawodów  sędziowanych  przez  osoby  do  tego nieuprawnione,  (bez ważnej licencji PZK) , co  stanowi rażące  naruszanie  ustawy o sporcie kwalifikowanym i  wewnętrznych  regulaminów  Związku ,   uczynione  nadto  w okresie  zawieszenia  za  podobne  czyny  w   pierwszym półroczu  2007 r.

Komisja  WKF /Shotokan  na najbliższym posiedzeniu  odniesie się   również  do   sprawy organizacji  zawodów  z naruszeniem prawa  sportowego  przez  UKS Shodan Zduny , LKS Torakan Biała   oraz  UKS Satori  Mikołów . Jednocześnie  przypominamy , że  wszystkich  członków  PZK  obowiązuje  jednoznaczna  wykładnia  interpretacyjna  Ministerstwa  Sportu przedstawiona  w  Komunikacie  nr 2/07

 

Licencje

 

Wychodząc  naprzeciw  licznym prośbom  klubów  i   biorąc  pod  uwagę  możliwości  techniczne  Komisji  przekazania  dokumentów licencyjnych na  2008 rok  ,  przedłużamy  termin   składania deklaracji  oraz dokonania stosownych wpłat   - do końca lutego  br.

28 lutego upływa  tez  termin   aktualizowania danych  klubowych  (wzór do pobrania - strona główna  PZK , menu -komunikaty ) .  Zgodnie   z  wytycznymi  Ministerstwa  Sportu   wyrażonymi  przez  jego przedstawiciela  obecnego na posiedzeniu  Zarządu  16 grudnia  2007 r.,  zostaje  ona  uzupełniona  o  zapis  :

 

Zarząd   Klubu    ................................

 

zobowiązuje  się  do  przestrzegania  obowiązującego krajowego   prawodawstwa  sportowego (Ustawy o kulturze  fizycznej. ,Ustawy o stowarzyszeniach , Ustawy o sporcie kwalifikowanym  i   wewnętrznych  regulaminów  Polskiego  Związku  Karate )  oraz przepisów międzynarodowych  organizacji  sportowych , w których  zrzeszony  jest   Polski   Związek  Karate .

 

/kluby , które  już przesłały ankietę  zobowiązane  są  do  jej uzupełnienia o  powyższy  zapis/

 

Przypominamy  również  o  wpłatach  składek członkowskich  za rok 2008 - do 15.02.08 r. - 350 zł , po  tej dacie-  380 zł .

 

Egzaminy  na  stopnie  mistrzowskie  i  uczniowskie

 

1. Od  19.11. 2006 r . Komisja WKF /Shotokan   przeprowadza  egzaminy  na stopnie  mistrzowskie.   Zakończył   się -zapowiadany  w  Komunikacie1/07  -okres  weryfikacji  stopni  mistrzowskich 

uzyskanych poza  PZK, na dotychczasowych  zasadach ,  przed  powyższą   datą .  Od  bieżącego   roku  opłata  weryfikacyjna   za  stopień  mistrzowski ,uzyskany  poza  PZK,  wzrasta   do wys. 500 zł  za  stopień

W bieżącym  roku  - wzorem lat ubiegłych  egzaminy  na  stopnie  mistrzowskie   odbędą   się  podczas  szkoleń  trenerskich .

2. Od  3 m-cy  obowiązuje  nowy  tryb  obiegu  dokumentów  związany  z  egzaminami  na  stopnie  uczniowskie . Jednak dalej  występują  przypadki  kontynuacji wcześniejszych  procedur . Dlatego przypominamy , po kolei , obowiązujące   czynności . Uprawniony  egzaminator (patrz Komunikat 1/07)  wykupuje   dyplomy , przeprowadza  egzamin , wręcza  dyplomy  osobom , które go zdały , przesyła  protokół  do  Komisji  i  przekazuje  stosowne  opłaty  na konto  PZK  w terminie 2 tygodni. Po  spełnieniu  powyższej procedury  na  stronie  internetowej  Komisji  będzie  uwidoczniony  stopień  każdego  karateki , uzyskany w  ramach PZK.

3. Trwa  nanoszenie danych  o posiadanych  stopniach  mistrzowskich i uczniowskich  w  PZK . Wkrótce zostaną  one  przedstawione  w osobnym  dziale,  internetowej  strony Komisji .

 

Zawody  centralne i  inne

 

1. Komisja WKF /Shotokan  zaplanowała  na  ten  rok organizację następujących  imprez  centralnych:

 

                    WKF                                                                           Shotokan

 

Międzynarodowy  Puchar Polski                                             Mistrzostwa  Polski   Shotokan

Mistrzostwa  Polski   Seniorów                                                  Puchar Polski Shotokan

Drużynowe Mistrzostwa  Polski

Mistrzostwa  Polski  Juniorów

Mistrzostwa  Polski  Juniorów Mł.

Międzywojewódzkie  Mistrzostwa Młodzików

 

2. Organizatorów  innych zawodów sportowych  prosimy o przesłanie  niezbędnych informacji  celem  zamieszczenia  ich w  kalendarzu imprez .

 

 

 

Z  życzenia  pomyślności w  życiu  sportowym  i  osobistym   w  roku 2008

 

 

 
KOMISJA  WKF /SHOTOKAN
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS