Turniej Karate "Rada Regentów 2010" 17.04.2010 PDF Drukuj Email
wtorek, 23 marca 2010 12:57
16-ty TURNIEJ KARATE "RADA REGENTÓW 2010"
ZAWADZKIE - 17.04.2010
 
Kategorie: dzieci, młodzik, kadet, junior i senior
 
· ORGANIZATOR: Klub Karate „Nidan”,   ul. Opolska 23,   47-120 Zawadzkie, Polska
    woj. opolskie, tel. 077/ 463 40 60,   tel/fax 077/ 4634086   tel. kom. 0692 447 294    
    e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.      www.nidan.zawadzkie.pl
 
· PATRONAT
*
Urząd Marszałkowski w Opolu, Starosta Strzelecki, Burmistrz Zawadzkiego, Burmistrz Ozimka
 
·  PATRONAT MEDIALNY
*
Dwutygodnik „Powiat Strzelecki”, Strzelec Opolski, Krajobrazy Zawadzkiego, Wiadomości Ozimskie
 
· CEL ZAWODÓW
*
 Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach
*
 Popularyzacja Karate shotokan oraz WKF wśród dzieci i młodzieży
*
 Promocja Województwa Opolskiego, Powiatu Strzeleckiego, Gminy Ozimek i Gminy Zawadzkie
 
· TERMIN i MIEJSCE
*       17.04.2010 (sobota), godz. 10.00, Zawadzkie, woj. opolskie,
      Hala Sportowa MOKSiR , ul. Opolska 23  
 
·
PROGRAM ZAWODÓW 
*
godz. 8.30 – 9.30  przyjmowanie wpłat, sprawdzanie dokumentów w biurze zawodów
*
godz. 9.40 - odprawa sędziowska
*
godz. 9.50 - odprawa kierowników ekip
*
godz. 10.00 - uroczyste otwarcie zawodów
*
godz. 17.30 – planowane zakończenie
 
 
 
 

 

 
·  WARUNKI UDZIAŁU
 · Startujący w kata i kumite fantomy powinni posiadać minimum 9 Kyu.
 · Zawodnicy startujący w Kumite muszą posiadać minimum 7 kyu.
 · Posiadanie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia od NNW.
 · Udokumentowany aktualny stopień kyu.
 · Posiadanie dowodu tożsamości.
 · Dokonanie opłaty startowej.
 
 ·  ZGŁOSZENIA: Zgłoszenie należy przesłać do dnia13.04.2010r. na adres:
 
Klub Karate „NIDAN”, 
ul. Opolska 23,   
47-120 Zawadzkie
 
fax(077)463 40 86
· KONKURENCJE:   KATA INDYWIDUALNE  
Nr konkurencji
Dziewczęta
Uwagi
1
7 lat i młodsze   (do 8.1 kyu)
dowolne kata, można powtarzać
2
8 lat                    (do 8.1 kyu)
dowolne kata, można powtarzać
3
9-10 lat              (do 8.1 kyu)
dowolne kata, można powtarzać
4
11-12 lat            (do 8.1 kyu)
dowolne kata, można powtarzać
5
8 lat i młodsze                     (od 8.2 kyu)
dowolne kata, można powtarzać
6
9 lat                                      (od 8.2 kyu)
dowolne kata, można powtarzać
7
10 lat                                    (od 8.2 kyu)
dowolne kata, wykonywane naprzemiennie
8
11 lat                                    (od 8.2 kyu)
dowolne kata, wykonywane naprzemiennie
9
12-13 lat                               (od 8.2 kyu)
dowolne kata, wykonywane naprzemiennie
10
14-15 lat
w każdej rundzie inne kata
11
16 lat i starsze
w każdej rundzie inne kata
Nr konkurencji
Chłopcy
Uwagi
12
7 lat i młodsi    (do 8.1 kyu)
dowolne kata, można powtarzać
13
8 lat                  (do 8.1 kyu)
dowolne kata, można powtarzać
14
9-10 lat             (do 8.1 kyu)
dowolne kata, można powtarzać
15
11-12 lat           (do 8.1 kyu)
dowolne kata, można powtarzać
16
8 lat i młodsi                       (od 8.2 kyu)
dowolne kata, można powtarzać
17
9 lat                                      (od 8.2 kyu)
dowolne kata, można powtarzać
18
10 lat                                    (od 8.2 kyu)
dowolne kata, wykonywane naprzemiennie
19
11 lat                                    (od 8.2 kyu)
dowolne kata, wykonywane naprzemiennie
20
12-13 lat                               (od 8.2 kyu)
 w każdej rundzie inne kata
21
14-15 lat
w każdej rundzie inne kata
22
16 lat i starsi
w każdej rundzie inne kata
 
*         KATA DRUŻYNOWE     (bunkai nie jest wymagany)
Nr konkurencji
Dziewczęta
Uwagi
23
 10 lat i młodsze
dowolne kata, można powtarzać
24
 11-13 lat
dowolne kata, wykonywane naprzemiennie
25
 14 lat i starsze
w każdej rundzie inne kata
Nr konkurencji
Chłopcy
Uwagi
26
 10 lat i młodsi
dowolne kata, można powtarzać
27
 11-13 lat
dowolne kata, wykonywane naprzemiennie
28
 14 lat i starsi
w każdej rundzie inne kata
 
*  KUMITE INDYWIDUALNE
Nr konkurencji
Dziewczęta
Uwagi
29
8 lat i młodsze
fantomy
30
9 lat
fantomy
31
10 lat
fantomy
32
11 lat
fantomy
33
10-11 lat
- 35 kg
34
10-11 lat
+ 35 kg
35
12-13 lat
- 45 kg
36
12-13 lat
+ 45 kg
37
14-15 lat
- 47 kg
38
14-15 lat
+ 47 kg
39
16-17 lat
-53 kg      
40
16-17 lat
+53 kg    
41
18 lat i starsze
open
Nr konkurencji
Chłopcy
Uwagi
42
8 lat i młodsi
fantomy
43
9 lat
fantomy
44
10 lat
fantomy
45
11 lat
fantomy
46
10-11 lat
- 40 kg
47
10-11 lat
+ 40 kg
48
12-13 lat
- 50 kg
49
12-13 lat
- 55 kg
50
12-13 lat
+ 55 kg
51
14-15 lat
-57 kg 
52
14-15 lat
-63 kg     
53
14-15 lat
+63 kg    
54
16-17 lat
-61 kg  
55
16-17 lat
-68 kg     
56
16-17 lat
+68 kg    
57
18 lat i starsi
open 
· SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
*
Zawody zostaną przeprowadzone według aktualnych przepisów WKF oraz niniejszego regulaminu.
*
W konkurencjach kata od nr 1 do nr 8 i od nr 12 do nr 19zawodnicy wykonują kata dowolne równolegle. Lista kata: Taikyoku Shodan, Heian 1-5, kata Pinian, kata z lisy według przepisów WKF.
*
Formy kumite na fantomach – czas trwania prezentacji 20 sekund, zawodnicy występują w napięstnikach koloru czerwonego i niebieskiego.
*
Konkurencje Kumite indywidualne
-
 
Prosimy o podanie w karcie zgłoszeń dokładnej wagi zawodników. Obowiązkowe ochraniacze na zęby, napięstniki koloru czerwonego i niebieskiego, ochraniacze stóp i goleni wg wzoru WKF.
Czas walki w kategorii 10-11 lat i 12-13 lat – 1,5 min, w pozostałych kategoriach 2 min.
 
*
Konkurencje Kata drużynowe ( dwa trzecie miejsca, w finale nie jest wymagane bunkai).
*
Organizator nie zapewnia pasów startowych.
*
O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia.
 
· OPŁATA STARTOWA
   · Konkurencje indywidualne - 30złza udział w jednej konkurencji. 
   · Konkurencje drużynowe   - 40zł
   ·  Opłaty startowe będą pobierane w dniu zawodów przez organizatora.
 
· NAGRODY
       ·1 miejsce ( puchar, medal odlewany, dyplom, nagroda rzeczowa od sponsora )
       ·2 i 3 miejsce ( medal, dyplom )
              ·Dla wszystkich uczestników dyplomy uczestnictwa.
              ·Puchar dla najlepszego klubu w klasyfikacji punktowej (według punktacji:
              (1m –5 pkt), (2m – 3 pkt), (3m – 1 pkt) 
              · Dodatkowa nagroda dla najmłodszej i najmłodszego zawodnika turnieju.
 
· NOCLEGI
    Rezerwacji dokonują sami zainteresowani. Istnieje możliwość zakwaterowania w miejscu gdzie będą
    rozgrywane zawody w Hoteliku MOKSiR w Zawadzkiem, ul. Opolska 23, tel. 077/ 461 65 21
 
· INNE
· Konkurencje kata dzieci do 8.1 kyu są przeznaczone wyłącznie dla zawodników początkujących,
    uprawiające karate od września 2009 roku.
· Zawodnicy mają obowiązek posiadania obi zgodnie z posiadanym stopniem (dzieci).
· W przypadku małej ilości zawodników w danej konkurencji organizator w porozumieniu
     z sędzią głównym zawodów może dokonać połączenia poszczególnych konkurencji.
· W trakcie zawodów w rejonie plansz będą mogli przebywać wyłącznie zawodnicy, kierownicy ekip,  
   trenerzy oraz zaproszeni goście, dla pozostałych są przewidziane miejsca na widowni.
· Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i Sędziego Głównego.
· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
· Za zachowanie swoich zawodników oraz wyrządzone przez nich szkody odpowiada kierownik ekipy.
· Złożenie protestu dotyczącej decyzji sędziowskiej po wpłaceniu wadium w wys. 100zł
· Ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora
· Liczba startujących zawodników z jednego klubu bez ograniczeń.
· Losowanie na podstawie kart zgłoszeń odbędzie się w dniu 15.04.2010r. o godz. 20.00
· Dodatkowych informacji udziela – Zbigniew Sworeń tel. 077/ 463 40 60, kom. 0 692 447 294
· W czasie trwania zawodów czynna będzie „Kawiarnia Sportowa” na terenie obiektu.
· W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
· Zgłoszenie pisemne jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Turnieju
 
 
16-ty TURNIEJ KARATE   „RADA REGENTÓW 2010” – ZAWADZKIE 17.04.2010
KARTA ZGŁOSZEŃ
                             
                                                                                         Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia13.04.2010
Klub:
Nr tel. osoby zgłaszającej:
Trener
Nazwisko i Imię:
tel.                                    
www.
e-mail:
L.P.
NAZWISKO I IMIĘ
DATA
 URODZENIA
 
(DD.MM.RRRR)
STOPIEŃ KYU/DAN
NR KONKURENCJI
 INDYWIDUALNEJ
 
 
 
KATA
 
KUMITE
Kategoria wagowa
Aktualna waga zawodnika
1.      
 
 
 
 
 
 
 
 
2.      
 
 
 
 
 
 
 
 
3.      
 
 
 
 
 
 
 
 
4.      
 
 
 
 
 
 
 
 
5.      
 
 
 
 
 
 
 
 
6.      
 
 
 
 
 
 
 
 
7.      
 
 
 
 
 
 
 
 
8.      
 
 
 
 
 
 
 
 
9.      
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  
 
 
 
 
 
 
 
 
15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
18.  
 
 
 
 
 
 
 
 
19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
20.  
 
 
 
 
 
 
 
 
21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
22.  
 
 
 
 
 
 
 
 
23.  
 
 
 
 
 
 
 
 
24.  
 
 
 
 
 
 
 
 
25.  
 
 
 
 
 
 
 
 
26.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Konkurencje drużynowe kata:
Nr konkurencji
Nazwa konkurencji
Ilość zgłaszanych drużyn
Uwagi
23
Dziewczęta 10 lat i młodsze
 
 
24
Dziewczęta 11-13 lat
 
 
25
Dziewczęta 14 lat i starsze
 
 
26
Chłopcy 10 lat i młodsi
 
 
27
Chłopcy 11-13 lat
 
 
28
Chłopcy 14 lat i starsi
 
 
                                                                                                                          
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS