KOMUNIKAT NR 2 /2008 PDF Drukuj Email
niedziela, 07 września 2008 14:32

 KOMISJI  SPORTOWEJ   WKF /SHOTOKAN 

 

Spis treści :

 

1.Współpraca  międzynarodowa 

2.Licencje

3.Egzaminy na stopnie uczniowskie 

4.Sankcje   dyscyplinarne 

Współpraca  międzynarodowa  

 

Obok  kontynuacji wieloletniej , dobrej  współpracy  z  włoską  federacja  karate   FJLKAM,  Komisja  Sportowa  Karate  WKF/Shotokan  zacieśnia  również   związki   z  najbliższymi  sąsiadami . W  dniu 20 stycznia w Pradze odbyło się spotkanie  Prezesów narodowych związków karate Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Podczas spotkania uzgodniono powołanie Środkowoeuropejskiej Ligi Karate. W roku 2008 Liga Karate będzie rozgrywana w cyklu pięciu zawodów. Inauguracja nastąpi podczas Pucharu Europy Harasuto w dniu 1-2.03.2008 w Łodzi. Kolejne zawody  w Hradec Kralove, Bratysława, Budapeszt i zakończenie tegorocznego cyklu w Pilznie. Mamy  nadzieję ,że  ta  inicjatywa  wejdzie  na  trwałe  do   kalendarza  rozrywek  zainteresowanych  krajów  i   przyczyni  się  do    szybszego   niwelowania  dystansu  jaki  dzieli nas  od  najlepszych  krajów  w karate WKF .

 

Licencje

 

Zarząd   Polskiego  Związku  Karate   został  zobowiązany  przez  Ministerstwo  Sportu i Turystyki  do pełnej  realizacji  zapisów  Ustawy o sporcie kwalifikowanym ,  obowiązującej od  23 sierpnia   2005 roku  . Przypominamy  , że  z  dniem  1 marca  upływa  termin  regulacji  spraw związanych  z  licencjami  klubowymi ,  trenerskimi , sędziowskimi  i zawodniczymi . Wraz  z napływem  deklaracji  i   wpłat  sukcesywnie  zapisywane    są dane , które  zostaną  opublikowane  na  nowej stronie   Komisji  . Prosimy o  nie  zostawianie  tych  spraw  na  ostatni  moment  - rozłożenie  ich w dłuższym  czasie   zapobiegnie  problemom związanych z przesłaniem dokumentów  zainteresowanym .

Nadmieniamy , że  świetle  uregulowań  z  NFZ,  posiadanie  licencji  zawodniczej  PZK    umożliwia  dokonywanie  specjalistycznych  bezpłatnych  badań  lekarskich  warunkujących  uzyskanie karty zdrowia  sportowca. Ponadto  licencja  stanowi   dla  władz  samorządowych  obiektywny  dowód  potencjału sportowego klubu, co nie  pozostaje  bez  znaczenia  w  podejmowaniu  przez  nie  decyzji o wysokości  dofinansowania  działalności  szkoleniowej .

 

Egzaminy na stopnie uczniowskie 

 

Zgodnie  z  zapowiedzią , na  nowej stronie Komisji przedstawiona  zostanie również lista  egzaminatorów i osób  posiadających  stopnie   mistrzowskie  i uczniowskie  Polskiego  Związku   Karate . Po  publikacji  listy  egzaminów  przeprowadzonych  w roku 2007  coraz  częściej  dochodzą niepokojące sygnały   od  rodziców  dzieci i młodzieży,   o  wprowadzaniu w błąd  podopiecznych  egzaminatorów,   co  do  posiadanego  stopnia  w  PZK . W związku  z tym ,  Komisja  wyznaczyła  termin  31 marca na  weryfikacje  stopni  uczniowskich  na  dotychczasowych  zasadach  finansowych:

-           10 zł  za 9.1 - 4.3  kyu  (stopnie dziecięce )

-           20 zł  za  pozostałe stopnie

Egzaminy  uczniowskie  dokonywane  poza  PZK , są  weryfikowane  po  uiszczeniu   trzykrotnej  opłaty  egzaminacyjnej ). Po tym  terminie  wys.   opłaty   egzaminacyjnej  za  egzamin  przeprowadzony  poza  PZK    wyniesie   50     za   stopień . W trosce  o  wizerunek  PZK , zobowiązujemy egzaminatorów do  ścisłego wypełniania  zarządzeń  w zakresie  ich organizacji , przeprowadzania i  rozliczania .

Jednocześnie  przypominamy , że  stopień  wyszkolenia  dokumentowany  wyłącznie  dyplomem  PZK ,  uprawnia  do  startu w  zawodach   PZK ,  w  tym  w  punktowanych kategoriach  wiekowych - młodzika , juniora młodszego , juniora -  i stanowi   obok  licencji zawodniczej  i karty zdrowia  sportowca , warunek  uczestniczenia  w rywalizacji  sportowej .

 

Sankcje   dyscyplinarne 

 

Komisja  po  zapoznaniu  się  dokumentacją , począwszy  z  dniem  01.02. 2008 r. podjęła  decyzje  o  zawieszeniu w  prawach  członka  PZK,  na  okres  6 - m- cy ,   3  klubów  : UKS Shodan Zduny ,  LKS Polonia Torakan  Biała  i UKS  Satori Mikołów  -  za  organizację zawodów   z  naruszeniem  prawa  sportowego    tj.  złamanie  Ustawy  o  sporcie  kwalifikowanym rozdz. 2 art. 4, pkt. 3, 4  oraz  art. 48. pkt 1,4 oraz  Regulaminu Organizacji  Zawodów  i  Pracy  Sędziów  Polskiego  Związku  Karate .  

 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS