Międzywojewódzie Mistrzostwa Młodzików Karate WKF Bielsko-Biała 07.05.2010 PDF Drukuj Email
wtorek, 06 kwietnia 2010 10:19
 
REGULAMIN MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW 
W KARATE WKF
Bielsko-Biała 07.05.2010r.
 
I. CEL ZAWODÓW
Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii młodzików, w poszczególnych konkurencjach oraz
 popularyzacja karate WKF jako sportu   kwalifikowanego.
II. ORGANIZATORZY
-  Gmina Bielsko-Biała,  
-  KSA Atemi Bielsko-Biała,
- Polski Związek Karate,
- Śląska Federacja Sportu,
- OZK – Katowice,
III. TERMIN I MIEJSCE   ZAWODÓW
07.05.2010 r. (piątek) godz. 18:00
Hala Sportowa „Victoria” Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Bratków 18
IV. WARUNKI UDZIAŁU 
Zgłoszenie startujących w terminie do 03.05.2010r.  - listownie, faksem  lub e-mailem (po potwierdzeniu telefonicznym czytelności) na adres Komisji:
 
Polski Związek Karate
70 – 017 Szczecin ul. Boryny 2
tel./fax 0 91 482 55 09
e- mail –  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy  z   klubów PZK danej strefy rozgrywek  D (DSL, MŁP, OPO, PKR, SL, SWI) , spełniający następujące warunki : 
-          opłacona przez Klub licencja członkowska PZK za 2010,
-          aktualne badania lekarskie,
-          legitymacja szkolna, 
-          dokumenty ubezpieczenia klubowego zawodników i licencje   zawodnicze,
-          posiadanie stopnia wyszkolenia - min . 7 kyu w kata i 5 kyu w kumite,
Brak korekty zgłoszenia na 2 dni przed zawodami traktowane będzie jako ostateczne zobowiązanie co do startu zawodników.
V. LOSOWANIE
Losowania dokona Komisja Sportowa WKF/ Shotokan .
VI. WIEK ZAWODNIKÓW
Uczestnikami zawodów są zawodniczki i zawodnicy w wieku: 14-15 lat (w 2010 roku urodzeni 01.01.1995 - 31.12.1996)
VII. KONKURENCJE
      -     kata ind. młodzików
      -     kata ind. młodziczek
      -     kumite młodzików – kat. wagowe :   -52 kg ; - 57 kg ; - 63 kg ; -70 kg ; +70 kg,
      -     kumite   młodziczek – kat. wagowe :  - 47 kg ; - 54 kg ; + 54 kg,
VIII PRZEPISY
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone wg aktualnych przepisów WKF -dwa trzecie miejsca w kumite i w kata ; system chorągiewkowy z repasażami ; finał 2-ch zawodników.
Kata – dowolne kata od H-3 , każda runda inne,
Kumite – obowiązkowe ochraniacze na zęby ; napięstniki , pasy i protektory na stopy koloru czerwonego i niebieskiego – wzór WKF , zalecane maski ; czas walki 2 min.
 
 
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-          za zajęcie miejsc 1-3 przyznawane są okolicznościowe puchary oraz dyplomy,
-          kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w   porozumieniu z organizatorem,
-          złożenie protestu dot. decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wys. 200 zł,
-          organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione,
-          za ew. szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub,
X INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW
Warunki pracy i listę sędziów   ustali Przew. Podkomisji Sędziowskiej WKF  –  pan Remigiusz Powroźnik  – adresaci zostaną powiadomieni osobnym pismem,
Organizator zapewni noclegi dla sędziów (dojeżdżających pow. 150 km), którzy potwierdzą swój przyjazd Sędziemu Głównemu na Mistrzostwa.
XI NOCLEGI I WYŻYWIENIE
Możliwość skorzystania z noclegu i wyżywienia określi Organizator zawodów.
 
PROGRAM ZAWODÓW
 
- godz. 16:30 – 17:30 - weryfikacja dokumentów i ważenie uczestników w dniu zawodów, 
- godz. 17:30 –            odprawa sędziowska,
- godz. 17:45 – odprawa kierowników ekip,
- godz. 18:00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw; eliminacje i finały kata i kumite,
- godz. 21:00 – zakończenie zawodów 
Poprawiony: wtorek, 06 kwietnia 2010 10:26
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS