KOMUNIKAT NR 4 /08 PDF Drukuj Email
niedziela, 07 września 2008 14:33


 KOMISJI  SPORTOWEJ WKF/ SHOTOKAN

 

Spis treści :

1. Wyrok Trybunału Arbitrażowego  przy PKOL w sprawie odwołań wykluczonych z PZK klubów

2.  MMM   2008 strefa  II

 

1.Trybunał  Arbitrażowy  przy  PKOL  oddalił  skargi  dwóch  klubów (Budokan Wrocław i Tora  Legnica)  wykluczonych  z  Polskiego  Związku  Karate,  za  niezgodną  z prawem  organizację  zawodów  sportowych .

Decyzja  Trybunału  jest  ostateczna  i   klubom nie przysługuje  jej  zaskarżenie  (co  najwyżej  skarga  kasacyjna do  Sądu Najwyższego). Tym  samym  wiarygodność  ataków  na   decyzje  Komisji  WKF/Shotokan  i  Zarząd  PZK  została   zredukowana  do  zera , a  pokrycie  kosztów  procesowych  (w wys. 4 000 zł  każdy ) ma tu znamienny wymiar. Donosy   oraz  rzekome  "prawdy"  publikowane w  internecie  ,  w  ocenie kompetentnych   organów  (Ministerstwo  Sportu , Trybunał Arbitrażowy) nie  znajdują potwierdzenia  , stawiając  anonimowych  autorów   postów   w pozycji   mitomanów.

Polski  Związek  Karate  ściśle  egzekwujący  przestrzeganie  prawa  przez  swoich  członków, po  raz  kolejny  uzyskał  potwierdzenie  słuszności  obranego  kierunku   normalizacji  życia  sportowego . Oferta  możliwości  rozwoju w  ramach  PZK   dla  każdego zawodnika , klubu , sędziego  , działacza  jest ciągle poszerzana . Jej poziom  i  atrakcyjność  jest  doceniana  przez  coraz  większa  rzeszę  osób -  rośnie   liczba  klubów , sędziów,  następują  zmiany personalne  w okręgowych  związkach karate  (ostatnio  w  Dolnośląskim  Związku  Karate) . Mamy  nadzieję, że   ten pozytywny  trend  będzie  wzmacniany   i  każdy,  stosownie  do  swoich  możliwości  znajdzie   swoje  miejsce  i  korzyści   wynikające  z  funkcjonowania   w  największym  związku  karate  w  Polsce  - wszak  duży może  więcej.

2. W związku  z  fałszywym  regulaminem  MMM  strefy  II rozpowszechnianym  przez  Arkadiusza Borowicza  (zawieszonego Prezesa Klubu  Dragon  i byłego  koordynatora  kadry wojewódzkiej ) informujemy , że   właściwym  jest  Regulamin  zatwierdzony  przez  Ministerstwo  Sportu  i  Polską Federację  Sportu  Młodzieżowego,  rozsyłany  przez  bezpośredniego  organizatora,   jakim  na  zlecenie  PZK  jest  Obornicki  Klub Karate . Podkreślamy , że  nie  dopuścimy  do  startu   w  zawodach  MMM  kluby  i  zawodników,   nie  spełniających  warunków  określonych  w  tym  Regulaminie.

 Już  raz  nieodpowiedzialne  działania  kierownictwa  WZK doprowadziło  do  sytuacji  zagrożenia  punktowanego  współzawodnictwa  w  karate  WKF. Wobec  klubów  kontynuujących  szerzenie    dezinformacji   zastosowane  zostaną   sankcje  dyscyplinarne .
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS