Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików WKF Goleniów 08.05.2010 PDF Drukuj Email
czwartek, 06 maja 2010 12:33
 
REGULAMIN  MIĘDZYWOJEWÓDZKICH   MISTRZOSTW  MŁODZIKÓW 
W KARATE  WKF   STREFA 1
GOLNIÓW 08.05.2010
 
 
 
 I .CEL ZAWODÓW
 
Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii młodzików, w poszczególnych konkurencjach oraz
 popularyzacja karate WKF jako sportu   kwalifikowanego.
 
II. ORGANIZATORZY
 
-  Gmina Goleniów  
-  LUKS KARATE Goleniów
- Polski Związek Karate,
- Zachodniopomorska Federacja Sportu
- Zachodniopomorski OZ Karate
 
III. TERMIN I MIEJSCE   ZAWODÓW
 
08.05.2010 Goleniów , rozpoczęcie godz. 09.30
Hala Sportowa OSiR ul. Szkolna ( naprzeciwko Lidla ) wjazd od strony Szkoły SP2 od ul. Szarych Szeregów
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU 
 
Zgłoszenie startujących w terminie do 04.05.2010r.  - listownie,   lub e-mailem (po potwierdzeniu telefonicznym czytelności) na adres :
 
Witold Traczyk
Ul .Wejherowska 59
70-834 Szczecin
 
 
 
W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy  z   klubów PZK danej strefy rozgrywek  A województwa: zachodniopomorskie , pomorskie , warmińsko-mazurskie , spełniający następujące warunki : 
 
-          opłacona przez Klub licencja członkowska PZK za 2010,
-          aktualne badania lekarskie,
-          legitymacja szkolna, 
-          dokumenty ubezpieczenia klubowego zawodników i licencje   zawodnicze,
-          posiadanie stopnia wyszkolenia - min . 7 kyu w kata i 6 kyu w kumite,
Brak korekty zgłoszenia na 2 dni przed zawodami traktowane będzie jako ostateczne zobowiązanie
 co do startu zawodników.
 
V. LOSOWANIE
 
Losowania dokona Komisja Sportowa WKF/ Shotokan .
 
VI. WIEK ZAWODNIKÓW
 
Uczestnikami zawodów są zawodniczki i zawodnicy w wieku: 14-15 lat (w 2010 roku urodzeni w okresie  01.01.1995 - 31.12.1996)
 
VII. KONKURENCJE
 
      -     kata ind. młodzików
      -     kata ind. młodziczek
      -     kumite młodzików – kat. wagowe :   -52 kg ; - 57 kg ; - 63 kg ; -70 kg ; +70 kg,
      -     kumite   młodziczek – kat. wagowe :  - 47 kg ; - 54 kg ; + 54 kg,
 
VIII. PRZEPISY
 
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone wg aktualnych przepisów WKF -dwa trzecie miejsca w kumite i w kata ; system chorągiewkowy z repasażami ; finał 2-ch zawodników.
Kata – dowolne kata od H-3 , każda runda inne,
Kumite – obowiązkowe ochraniacze na zęby ; napięstniki , pasy i protektory na stopy koloru czerwonego i niebieskiego – wzór WKF , zalecane maski ; czas walki 2 min.
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
-          za zajęcie miejsc 1-3 przyznawane są medale oraz dyplomy,
-          kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w   porozumieniu z organizatorem,
-          złożenie protestu dot. decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wys. 200 zł,
-          organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione,
-          za ew. szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub,
 
X.INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW
 
Warunki pracy i listę sędziów   ustali Przew. Podkomisji Sędziowskiej WKF  –  pan Remigiusz Powroźnik  – adresaci zostaną powiadomieni osobnym pismem,
Organizator zapewni noclegi dla sędziów (dojeżdżających pow. 150 km), którzy potwierdzą swój przyjazd Sędziemu Głównemu na Mistrzostwa.
 
XI. NOCLEGI I WYŻYWIENIE
 
We własnym zakresie
 
PROGRAM ZAWODÓW
 
- godz. 08.30 – 09.30 - weryfikacja dokumentów i ważenie uczestników w dniu zawodów, 
- godz. 09.00 -    odprawa sędziowska,
- godz. 09.15 – odprawa kierowników ekip,
- godz. 09.30 – uroczyste otwarcie Mistrzostw; eliminacje i finały kata i kumite,
- godz. 14.00 - zakończenie MMM
 
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS