IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw 05.06.2010 Bydgoszcz PDF Drukuj Email
piątek, 21 maja 2010 20:27

           IX OGÓLNOPOLSKIE
MISTRZOSTWA POMORZA I KUJAW
            W KARATE 05.06.2010
 
ORGANIZATOR : Stowarzyszenie Klub Sportowy BUSHI-DO Bydgoszcz
CEL :   Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach
MIEJSCE : Hala sportowa Zespołu Szkół nr 28 ul Kromera 11 Bydgoszcz - Fordon
TERMIN : 05.06.2010 r – SOBOTA
WARUNKI UDZIAŁU :
Dostarczenie zgłoszenia do dnia 30.05.2010 r listownie , faxem na adres:
Klub Sportowy BUSHI-DO ul. Inwalidów 1a 85 – 727 Bydgoszcz
 
Posiadanie:
-          aktualnych badań lekarskich
-          potwierdzenie stopnia ( BUDO-PAS )
-          legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego
-          potwierdzenie uiszczenia opłaty startowej
-          stopień zaawansowania minimum 9 (9.1 kyu)
 
PRZEPISY :   WKF ( z repasażami) dwa trzecie miejsca plus poniższe:
 
Kata indywidualne – roczniki 2000 i młodsi wykonywane kata do niższego stopniem.
Młodzicy , kadeci w każdej rundzie inne kata.
Kata drużynowe : roczniki 2000 i młodsi dwa kata naprzemiennie w eliminacjach i w finale.
Młodzicy i kadeci w każdej rundzie inne kata – w finale bunkai kata nie obowiązkowy.
Kumite indywidualne – 10- 11 lat, młodzików czas walki 1.30 min, pozostali 2 min.
Kumite drużynowe – drużyny 3 osobowe czas walki grupa młodzików   1.30 min  kadeci czas walki 2 min. 
UWAGA : W GRUPACH MLODZIK i KADET - DECYDUJE DOKŁADNA DATA URODZENIA
 
NAGRODY : medale , dyplomy , puchary , nagrody rzeczowe.
OPŁATY STARTOWE :
- konkurencje indywidualne   30 zł
- konkurencje drużynowe       50 zł
SĘDZIOWIE: Zatwierdzenie  przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej WKF 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
Każdy klub jest zobowiązany do ubezpieczenia swoich zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
Podczas zawodów czynny będzie bufet.
 
 
 
                                               PROGRAM ZAWODÓW
 
30.06.2010 r                     godz. 21.00            Losowanie , zamknięcie list startowych
05.06.2010 r sobota   do godz.10.30            Przyjazd ekip, załatwienie formalności
                                          godz. 11.20            Odprawa kierowników ekip
                                          godz .11.25            Odprawa sędziowska
                                          godz. 11.30             Eliminacje kata i kumite
                                          godz. 18.00             Zakończenie zawodów
 
                                                      KONKURENCJE
                                             KATA INDYWIDUALNE
Chłopcy :1. rocznik 2002 i młodsi                               Dziewczęta:5. rocznik 2002 i młodsze
                 2. rocznik 2001 - 1999                                                      6. rocznik 2001- 1999
                 3. młodzicy                                                                        7. młodziczki                                                                         
                 4. kadeci                                                                            8.  kadetki
                                                              UWAGA
         W konkurencji młodzików i kadetów liczy się dokładna data urodzenia
                                          Młodzik 12-13 lat   kadet 14 -15 lat
         Zawodnicy ,którzy nie ukończyli lat j/w startują w rocznikach młodszych
                                                      
                                KATA TRENUJĄCYCH OD WRZEŚNIA 2007
 
Chłopcy : 9.rocznik 2002 i młodsi                           Dziewczęta :13. rocznik 2002 i młodsze
                10. rocznik 2001- 1999                                                  14. rocznik 2001-1999
                11. młodzicy                                                                    15. młodzicy
                12. kadeci                                                                        16. kadeci
 
 
                                                  KATA DRUŻYNOWE
Chłopcy 17:rocznik 2002 i młodsi                          Dziewczęta :20. rocznik 2002  i młodsze
                18rocznik 2001- 1999                                                   21.rocznik   2001 - 1999
                19 młodzicy i kadeci                                                      22.młodziczki i kadetki
 
                                            KUMITE INDYWIDUALNE
23Chłopcy :     10 -11 lat  - - 30 , - 40 + 40       26. Dziewczęta: 10-11 lat - 40, + 40                                       
24.Młodzicy   - 40, - 50, + 50                              27. Młodziczki:  -45, +45
25. Kadeci      - 60 – 70, + 70                              28. Kadetki      - 50, - 55 + 55
 
                                                  KUMITE DRUŻYNOWE
 
                                                 
29. młodzicy                                                                   31.  młodziczki
30. kadeci                                                                       32.   kadetki
 
Organizator zastrzega sobie prawo likwidacji konkurencji w razie małej ilości zawodników, przeniesienia ich do grupy starszej za zgodą kierownika ekipy.
Wszelkie pytania można kierować do organizatora: Piotr Gołębiewski tel.602 517395
 
 
 
 
 
 
              IX OGÓLNOPOLSKIE
MISTRZOSTWA POMORZA I KUJAW
                       W KARATE
               Bydgoszcz 05.06.2010 
 
Klub..........................................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................
Miejscowość : ................................... tel ......................... fax...................... e-mail ...............
 
 
                                                KARTA ZGŁOSZEŃ
NR
Nazwisko i imię
Data ur.
Stopień
Począt
kujący
Ind
Kata NR KONKURENCJI
Ind
Kumite NR KONKURENCJI
Waga
Druż
Kata NR KONKURENCJI
Druż
Kumit NR KONKURENCJI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
Sędziowie : ........................................                            Kierownik ekipy: ................................
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS