V Międzynarodowe Mistrzostwa Cieszyna SHINDO CUP PDF Drukuj Email
środa, 26 maja 2010 08:06
V Międzynarodowe Mistrzostwa Cieszyna w Karate „SHINDO CUP”
 
CEL ZAWODÓW
 
> Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach, popularyzacja karate jako sportu kwalifikowanego oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport
 
ORGANIZATOR
Klub Sportowy SHINDO
MOSiR Cieszyn
 
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
12.06.2010 Hala sportowa MOSiR-u Cieszyn, Al.J.Łyska 21
Godz. 8 00 – rejestracja zawodników
Godz. 8 30 – odprawa sędziów
Godz. 9 00 – odprawa kierowników ekip
Godz. 9 30 – początek i uroczyste otwarcie zawodów
 
 
ZGŁOSZENIA
WARUNKI UDZIAŁU:
 1. W zawodach mogą brać udział kluby karate należące do Polskiego Związku Karate
2. Stopień 9 ( 9,1 ) kata, 7 (7,1) kyu kumite
3. Ubezpieczenie NW
4. Uiszczenie opłaty startowej
5. Posiadanie legitymacji szkolnej lub budo pass .
 
PRZEPISY
KATA
Wszystkie konkurencje kata i kumite zostaną rozegrane wg obowiązujących przepisów WKF z zastosowaniem następujących zmian:
 A: Kata dowolne równolegle
 B: Kata dowolne równolegle (w finałach INNE)
C/D: Kata dowolne w każdej rundzie inne (od HEIAN SHODAN)
E/F: przepisy WKF
Kata drużynowe: kata DOWOLNE (konkurencja nr 16 i 17 BUNKAI w finale)
KUMITE
 Obowiązkowe ochraniacze na zęby, napięstniki koloru czerwonego i niebieskiego, ochraniacze stóp i goleni wg wzoru WKF.
Czas walki w kategorii12-13 lat – 1,5 min, w pozostałych kategoriach 2 min.
> OPŁATY STARTOWE
25 zł konkurencje indywidualne
40 zł konkurencje drużynowe
 
 
> NAGRODY:
1 miejsce puchar, medal , dyplom nagrody rzeczowe
2-3 miejsce medal, dyplom
 
 
 POSTANOIENIA DODATKOWE
 1. Podpisanie i wysłanie zgłoszenia stanowi definitywne zobowiązanie ze strony zgłaszającego do udziału w zawodach.
 2. Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism oraz wszelkich walorów może odbywać się tylko za zgodą organizatora.
 3. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
5. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatorów,
7. Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie zawodów
 8. Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy . Kibice na trybunach bez prawa i możliwości wejścia na salę główną.          

 
KONKURENCJE:
              KATA CHŁOPCÓW
(1)    9 lat i młodsi /A/
(2)   10 – 11 lat /B/
(3)   12 – 13 lat (młodzicy) /C/
(4)   14 – 15 lat (kadeci) /D/
(5)   16 – 17 lat (juniorzy) /E/
(6)   seniorzy 18 + /F/
 
KATA DZIEWCZĄT
(7)   9 lat i młodsze /A/
(8)   10 – 11 lat /B/
(9)   12 – 13 lat (młodziczki) /C/
(10) 14 – 15 lat (kadetki) /D/
(11) juniorki i seniorki 16 + /E/
 
              KATA DRUŻYNOWE                              
(12) 10 lat i młodsi
            (13) 10 lat i młodsze                               
            (14)   11–13 lat dziewczęta
              (15)   11-13 lat chłopcy                          
 (16)   14 i starsze dziewczęta
(17)14 i starsi chłopcy
 
KUMITE CHŁOPCÓW
(18) 12–13 lat (młodziczki) -50kg,55kg,+55kg
(19) 14–15 lat (kadeci) -57kg,-63kg,+63kg
(20) 16–17 lat (juniorzy) -61kg,-68kg,+68kg
(21)(seniorzy) -67 -75, -84, +84 kg 18 +
 
              KUMITE DZIEWCZĄT
(22)   12–13 lat (młodzicy) -40kg,+40kg
(23)   14–15 lat (kadetki) -47kg, +47kg
(24)   16–17 lat (juniorzy) -53kg, +53kg
(25)   18 + (seniorki) -61,-68, +68 kg

 

 
 
V Międzynarodowe Mistrzostwa Cieszyna w Karate „SHINDO CUP”
 
KLUB:
ADRES:
 
 
TRENER:
 
SĘDZIA:
 
TELEFON :
 
TEL. KOM:
E – MAIL:
 
www:
 
Nr.
Nazwisko i Imię
Data urodzenia
Kata ind
Kata drużynowe
Kumite + waga
 
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS