Komunikat 1/2007 PDF Drukuj Email
piątek, 07 września 2007 14:35
    

Komisji  Sportowej Shotokan/WKF

 

 

Spis  treści :

1.Licencje

2. Szkolenie zawodników

3. Szkolenie trenerskie  

4. Egzaminy na stopnie kyu i dan

5. Sprawy bieżące  


 

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Związku, realizując dyrektywy postanowienia Ustawy o Sporcie Kwalifikowanym, podjął uchwałę dotyczącą licencji. Wzorem  innych  polskich  związków  sportowych porządkujemy  i  normujemy  życie  sportowe  by  spełnić  wymogi  Ustawy  i Ministerstwa  Sportu . Zdajemy  sobie  sprawę ,że -jak  każda  zmiana -  niesie  ona  pewne  uciążliwości ale  w  dłuższej  perspektywie  powinno to  wpłynąć  na  jakość   szkolenia , zawodów  sportowych  oraz  bezpieczeństwo  zawodników  i samych  organizatorów  imprez .

 

 Licencje

 

Uchwała  dotycząca   licencji   obejmuje  czasookresy ich funkcjonowania oraz koszt wydawania licencji klubowych, sędziowskich, trenerskich i zawodniczych..

1.Licencja klubowa obejmuje okres roku kalendarzowego / wydawana jest naszym członkom po wpłacie 350 zł (przy wpłacie do 15.02) lub 380 zł (przy wpłacie po 15.02.)

2.Licencja sędziowska obejmuje okres określony przez Komisję Sędziowską dla poszczególnych kwalifikacji sędziowskich. Wydaje się ją na wniosek osoby zainteresowanej po spełnieniu  warunków :

a. uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu wraz z klasyfikacją sędziowską

b. wypełnienie i wysłanie do biura Związku odpowiedniego właściwego wniosku wraz ze zdjęciem,

b. Zdania egzaminu określonego przez komisję Sędziowską,

c. wniesienia opłaty 40 zł na konto Związku z dopiskiem " opłata za licencję sędziowską" .
Brak  licencji  sędziowskiej  uniemożliwia  sędziowanie  zawodów   pod  auspicjami  PZK

3.Licencja trenerska obejmuje  okres jednego roku kalendarzowego. Wydawana jest osobom spełniającym następujące warunki:

a. Posiadanie legitymacji instruktora sportu karate lub dyplomu trenera karate,

b. Odbycia  conajmniej  jednego,   z dwóch   corocznych  szkoleń  trenerskich  wyznaczonego przez Związek,

c. Wypełnienia i wysłania do biura Związku wniosku o wydanie licencji trenera wraz ze zdjęciem,

d. Wpłacenie opłaty 40 zł na konto Związku wraz z dopiskiem "opłata za licencję trenera".

Brak  licencji  trenerskiej  uniemożliwia  prowadzenia  szkolenia  w klubie  zrzeszonym  w  PZK   oraz  uczestnictwo  klubu  w  zawodach pod  jego  auspicjami

 4. Licencja zawodnicza

a. Juniorska, obejmuje osoby między 8 i 18 rokiem życia posiadające min . 8 kyu, potwierdzone certyfikatem PZK. Osoba chcąca otrzymać licencję powinna przesłać do biura PZK wypełniony wniosek wraz z opłatą 40 zł, wpłaconą na konto Związku z dopiskiem  "opłata za licencję zawodniczą juniorską",

b. Seniorska, obejmuje osoby które ukończyły 18 lat i posiadają min. 5 kyu karate Shotokan, potwierdzone Certyfikatem PZK..

Osoba chcąca posiadać licencję powinna: przesłać do biura Związku wypełniony wniosek ( na odpowiednim formularzu) wraz ze zdjęciem oraz przesłać 40 zł na konto Związku wraz z dopiskiem "opłata za licencję zawodniczą seniorską".

Brak  licencji  zawodniczej  oraz  aktualnych  badań lekarskich  uniemożliwia  start  w  zawodach    pod  auspicjami PZK

OD 01.01.2007 OBOWIĄZUJĄ NOWE LICENCJE.

LICENCJE UZYSKANE W LATACH POPRZEDNICH STRACIŁY SWOJĄ WAŻNOŚĆ.

Aby  ograniczyć  kumulowanie  wydatków klubowych  w  krótkim okresie  Komisja  Sportowa  Shotokan/WKF  zdecydowała  o następujących ,  nieprzekraczalnych  terminach  dokonywania  wpłat,  tytułem licencji zawodniczych :

-          licencja  seniorska  - do  Indywidualnych  Mistrzostw  Polski  Seniorów - kwiecień 2007

-          Licencja  juniorska  - do  Międzywojewódzkich  Mistrzostw  Młodzików - czerwiec 2007

Liczymy  na  zrozumienie  i  odpowiedzialne  podejscie  

 
Szkolenia  zawodników

 

Od  kilkunastu  lat   dzięki  inicjatywom  i operatywności  trenerów  zapraszani  są do  Polski  czołowi szkoleniowcy  z  zagranicy. Prowadzone  seminaria  w  skuteczny  sposób  uzupełniają  zadania zlecone  realizowane  prze  PZK  na  mocy  stosownej  umowy  z    Ministerstwem  Sportu  związane  ze  szkoleniem  i  startami  zawodników  kadry  narodowej w  imprezach  mistrzowskich  (patrz Kalendarz  imprez  PZK). Bardzo  dziękujemy  organizatorom  seminariów   za  ten  efektywny  wysiłek. Pragniemy  jednocześnie  poinformować  ,że  istnieje  możliwość  dofinansowania  szkoleń  (wpisanych  w program  szkolenia  kadry  narodowej ) w  ramach   stosownych  umów   między  stronami  -organizator - Związek .Stypendyści-  członkowie  kadry  narodowej  zobowiązani  są  w  nich  wtedy  uczestniczyć  ( pod rygorem  pozbawienia licencji ) . Członkom  kadry  narodowej  oraz  aspirujących  do niej , udział  w  szkoleniach  oraz  imprezach  rankingowych  również  podniesie  poziom wiedzy  i  umiejętności,  tym  bardziej , że   ich  postawę  na  bieżąco   będą  obserwować   trenerzy  reprezentacji

 Jesteśmy  przekonani , że  współpraca  przyniesie   korzyści  wszystkim  zainteresowanym  .

 
Szkolenia  trenerskie

 

W  roku  2007  szkolenia umożliwiające  uzyskanie  licencji  trenerskiej  na  rok  2008 (po  spełnieniu  pozostałych  warunków)  odbędą  się  :

-    23-24.06 2007   Wałcz

-          1-2 .09. Wałcz

Aby  zapewnić  odpowiednia jakość szkolenia  (co  wiąże  się  z  kosztami)  nie  przewiduje  się   dodatkowych  zajęć  tego  rodzaju dlatego prosimy  zainteresowanych  o rezerwacje  terminów. Bliższe  informacje  na  temat  tematyki szkolenia i prowadzących  zajęcia  przekażemy w  kolejnym  komunikacie

 
Egzaminy  na  stopnie  kyu  i dan

 

1. Egzaminy  na  stopnie  kyu mogą  przeprowadzać  wyłącznie   trenerzy  z  aktualną  licencją  trenerską

spełniający  następujące  warunki :

Stopnie do 4 kyu - mogą nadawać osoby, które ukończyły 25 rok życia i stopień I-III Dan PZK,

Stopnie 9-1 kyu - mogą nadawać osoby, które ukończyły 30 rok życia i stopień od IV Dan PZK

Stopnie Dan mogą nadawać osoby, które ukończyły 40 rok życia posiadające licencję trenera PZK i stopień minimum 5 Dan powołane każdorazowo do komisji egzaminacyjnej PZK.

2. Od  jesieni  ubiegłego roku komisja  egzaminacyjna  Polskiego Związku  Karate  przeprowadza  egzaminy  na stopnie  mistrzowskie  dan .W  roku bieżącym  planowane  są  trzy  egzaminy  związkowe  :

?  23.03 200  Wrocław  -  z  udziałem  Kennetha  Funakoshi

?  24. 06 07   Wałcz

? 02. 09. 07   Wałcz

Osoby   przystępujące  do  egzaminu  zobowiązane  są  :

- przedstawić   ksero  dyplomu  związkowego  

- dokonać przed  egzaminem  stosownej  wpłaty  na  konto  związkowe   - 200 zł   za  I -  III dan  i  100  zł  IV - V dan

Jednocześnie  informujemy  ,że  w  tym  roku  istnieje  możliwość zatwierdzenia  egzaminów  na  stopnie  dan  uzyskane poza  Związkiem, po  dokonaniu  w/w  wpłat   tytułem   ich   weryfikacji . Wniosek  wraz  z   ksero  dyplomu   należy przesłać  na  adres  komisji Komisji  Sportowej Shotokan/WKF.

W wątpliwych  przypadkach KSS/WKF zastrzega  sobie  możliwość odmowy  nostryfikacji .

 
Rozwój  karate

 

1. Obok trwającej  od  kilku lat  dobrej  passy  w  postaci  licznych  medali  w  championatach   karate  shotokan   następuje  progresja  w  karate  WKF  . Już  ubiegłoroczne rezultaty naszych  reprezentantów - III m. Pawła  Pinisa  we  AMŚ  oraz dobra postawa zawodników  i zawodniczek  podczas  startów   w  Golden League  i  innych  zawodach  zagranicznych , świadczyły  o postępie.  Tegoroczne  wyniki  osiągnięte  podczas  ME  Kadetów  i Juniorów  Karate  WKF w  Izmirze  (Turcja)- II m. Marty  Dabrowskiej  (Harasuto ) ,  III . Alberta  Ciesielskiego - Bushi-do Bydgoszcz   oraz 5 - 8 m. Dariusza  Panasiuka (Bodaikan) potwierdzają  słuszność   przyjętych  założeń  szkoleniowych  i  ich  realizację  przez  trenerów  klubowych i  kadry  narodowej. KSS/WKF zachęca  do współpracy  trenerów  kadr  wojewódzkich  z  trenerami kadry   narodowej  by  wzmacniać  te  korzystne  trendy   w  pracy  z  młodzieżą  .

2.Zarząd  pracuje  na  projektem  wprowadzenia  karate  do  szkół   w  ramach  programu  "Bezpieczna  szkoła" oraz  karate  dla  inwalidów. Współpracujemy   z  psychologami, pedagogami i socjologami  w kierunku  wypracowania  jego  kształtu , trybu  i   zakresu  wprowadzenia (program  pilotażowy  ; autorski ; dostosowanie  do  klas  integracyjnych) .

Osoby  chcące  włączyć  się  prace  zespołu  proszone  są  o  kontakt  z  Sekretarzem  Generalnym  Związku

3. W  ramach  współpracy  z  innymi  związkami karate  przygotowywany  jest tygodniowy  wyjazd  w  grudniu   na  staż  szkoleniowy  do  Tunezji  w  ramach  wymiany  doświadczeń .

3. Z  przykrością  stwierdzamy ,że   obok  pozytywnych  przejawów  bieżącej  działalności   Związku  notujemy  też  działania   destabilizacyjne . Opozycyjnie  nastawiona  do  władz  Związku   grupa    naszych  członków  utworzyła  "konkurencyjną"  ogólnopolską  organizację   karate , której  pierwszym   zewnętrznym  przejawem  działalności  jest organizacja  zawodów  w Środzie  Wlkp. , z  założenia  wyjętych  spod  jurysdykcji  Związku . Obrazuje to  charakter "oferty"  opozycjonistów  kontynuujących  dotychczas  stosowaną  przez  nich   praktykę  łamania  prawa  sportowego . Nie  przeszkadza  to   krytyce  wszelkich  poczynań  Zarządu PZK  , w  którym  paradoksalnie  chcą  funkcjonować  przyczyniając  się  głównie do  jego destrukcji. Wbrew  rozpowszechnianym informacjom    jakoby możliwa  jest  działalność w  obu organizacjach  ostrzegamy  zawodników  i kluby  -udział  w  rywalizacji  sportowej organizowanej  przez  w/w stowarzyszenie  traktowane  będzie jak   łamanie  ustawy  o  sporcie  kwalifikowanym rozdz. 2 art. 4

"pkt. 3. Szczegółowe zasady uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w danej dyscyplinie sportu określają regulaminy polskich związków sportowych.

pkt .4. Udział klubu sportowego lub zawodnika we współzawodnictwie sportowym innym  niż organizowane przez polski związek sportowy lub zrzeszającą ten związek  międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie sportu wymaga zgody właściwego polskiego związku sportowego."

Dotyczy  to  szczególnie  członków  kadry  narodowej , w  tym stypendystów- wraz z wynikającymi z tego  konsekwencjami -o  czym  mówią  dalsze  zapisy  ustawy.
Poprawiony: niedziela, 07 września 2008 14:37
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS