Podyplomowe studia trenera II klasy i kurs na trenera II klasy karate PDF Drukuj Email
poniedziałek, 21 czerwca 2010 23:11

 Wyższa Szkoła Trenerów Sportu organizuje w Łodzi Podyplomowe Studia Trenera II klasy karate i kursz na trenera II klasy karate.
Podyplomowe Studia odbywać się będą w terminie 5 - 9.07 2010 (pierwsza sesja) i 6 - 10.09.2010 (druga sesja), a kurs na trenera II klasy karate w terminach 5 - 9.07.2010, 6 - 10.09.2010 i 8 - 12.11.2010r.
 Wymagania wobec kandydatów:
1. Stopień w karate - min. 1dan PZK,
2. Na studia podyplomowe - wykształcenie wyższe (należy przedstawić kopię dyplomu ukończenia uczelni),
    Na kurs trenerski  - wykształcenie średnie zakończone maturą (należy dołączyć stosowne dokumenty),
3. Opinia z PZK,
4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w studiach podyplomowych,
5. 2 Zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5cm podpisane imieniem i nazwiskiem,
6. Posiadanie legitymacji instruktora sportu karate od dwóch lat (należy dołączyć kopię legitymacji),
7. Dowód wpłaty  -  studia podyplomowe 2500 zł płatne na konto Wyższej Szkoły Trenerów Sportu 14 1240 1109 1111 0010 2465 4594
                         - kurs trenerski  3200 zł płatne j.w.
8. Ksero dowodu osobistego,
9. Wypełniony wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe trenera II klasy (do pobrania ze strony WSTS  -  www.wststorwar.pl )
 
Wniosek o wystawienie opinii proszę kierować do biura PZK w Szczecinie.
 
Wacław Antoniak
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS