KOMUNIKAT NR 3 /2007 PDF Drukuj Email
piątek, 07 września 2007 14:36

                                        KOMISJI  SPORTOWEJ WKF/SHOTOKAN

Spis treści :

1. Współzawodnictwo sportowe

2. Licencje  oraz organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych

3. Nowa strona internetowa

4. Kalendarz imprez 2008

 

1.Od  roku  2001,  w ramach   systemu  sportu  młodzieżowego , odbywa  się  rywalizacja   w  kategorii  juniorów  młodszych , a od dwóch  młodzików  w  karate  WKF. Obserwujemy  znaczne   zwiększenie  się  liczby  startujących i  zaostrzenie   konkurencji ,  co  owocuje oczekiwaną progresją  w  poziomie  sportowym zawodników  i  zawodniczek . W  kilku  województwach  realizowane  jest  szkolenie   kadr wojewódzkich  obejmujące   kilkudziesięciu  młodzików  i  kilkunastu   juniorów. Stopniowo rozszerzane jest ono  na pozostałe  województwa.

Przy niskich dotacjach budżetowych  dla  PZK ,umożliwiających  przeprowadzenie  zaledwie  3-4  dziesięciodniowych  zgrupowań  kadry narodowej  rocznie, główny  ciężar  szkolenia  spada  na  kluby. One  są  bezpośrednimi beneficjentami  systemu , poprzez  przydział  środków  finansowych za  zdobycze  punktowe  na  szkolenie  uzdolnionej  sportowo  młodzieży.  Rozszerzenie  współzawodnictwa  w  karate  WKF  o  kolejną  kategorię  wiekową  pozwoliłoby  wzmocnić  finansowo  najlepsze  z  nich  i  podnieść  przez  to,  jeszcze  bardziej,  jakość  prowadzonego  szkolenia.   Jest  to  tym  bardziej  ważne  , że  w   przygniatającej  większości  kluby  członkowskie  Związku  utrzymują się głównie  ze  składek  członkowskich  a  ich  wysokość- wymuszana  rachunkiem  ekonomicznym - nierzadko  stanowi barierę  ograniczającą  napływ nowych członków. Rywalizacja  w  ramach  współzawodnictwa  sportowego premiując  najlepsze  z  klubów  daje  (przynajmniej  im)  możliwości  progresji wyników  i  nie  zaprzepaszczania   wieloletniej  pracy, włożonej  w  wyszkolenie  najlepszych   zawodników.

Włączenie do systemu  współzawodnictwa sportowego  juniorów,  stwarzałoby  naturalną  ciągłość  w  rozwoju  sportowym , warunkującą  ciągłe  zwiększanie  motywacji  zawodników  i  klubów.

Taki   wniosek   do  Ministerstwa  Sportu i Turystyki  oraz   Polskiej  Federacji  Sportu  Młodzieżowego  został  przez  PZK   złożony. Prosimy  kluby  członkowskie (w  ramach  własnych  możliwości) o  lobbing , w  wojewódzkich interdyscyplinarnych  stowarzyszeniach  sportowych,   w  tej  wspólnej , dla   nas  wszystkich sprawie .

2. Przypominamy  o  obowiązku przesłania  wypełnionych  deklaracji  oraz dokonania  opłat  na  rok  2008 za  licencje  :

- zawodnicze-   dla  wszystkich reprezentantów  klubu (juniorów 8-17 lat i seniorów +18 lat) startujących w  zawodach sportowych  

- trenerskie  -  dla trenerów , którzy  ukończyli  tegoroczne  szkolenie  trenerskie

- sędziowskie  - dla   przedłużających  i   nabywających  kwalifikacje

Przy  wykupie  po raz pierwszy  licencji : zawodniczej , trenerskiej ,sędziowskiej (oprócz deklaracji należy przesłać dwa zdjęcia)  lub  zmianie  zaszeregowania , opłata wynosi  40 zł , przy przedłużaniu  na  kolejny  rok  10 zł (zwrotnie  przesłany  będzie hologram z rocznikiem)

Aby uniknąć problemów  prosimy  o  przesyłanie  do Komisji  łącznej  listy  w/w osób (z pieczęciami klubu i prezesa)  w terminie  do 20 grudnia 2007 r. , wraz  z ksero dokonania przelewu na  konto PZK   wg  wzoru :

 

L.p
    

Nazwisko  i  imię
    

Rodzaj licencji
    

Kwota

 
    

 
    

 
    

 

 
    

 
    

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Po  tegorocznym , wydłużonym  okresie  wdrażania  w  nasze  życie  sportowe, zapisów  ustawy o sporcie  kwalifikowanym,  zgodnie  z   wytycznymi  Ministerstwa  Sportu i Turystyki   dla  polskich  związków  sportowych  ,  w  roku  2008  nie będzie  odstępstw  od  egzekwowania    powinności    w zakresie  ich  przestrzegania  :

-  brak  licencji  trenerskiej  uniemożliwia  prowadzenia  szkolenia  w klubie  zrzeszonym  w     

   PZK   oraz  uczestnictwo  klubu  w  zawodach

-  brak  licencji  zawodniczej  oraz  aktualnych  badań lekarskich (wyłącznie karta  zdrowia

    sportowca  z  pieczęcią uprawnionego lekarza  )  uniemożliwia  start  w   zawodach   
-  brak  licencji  sędziowskiej  uniemożliwia  sędziowanie  zawodów  

Sędziowie  główni  zawodów  sportowych , w  porozumieniu  z organizatorami, zobowiązani są   każdorazowo  do  sprawdzania  w/w licencji . Wprowadza  się następujący ,  obowiązujący  organizatorów  wzór  zgłoszeń na  zawody  :

 

L.p
    

Nazwisko i imię zawodnika
    

Data ur.
    

Stopień
    

nr licencji zawodnika
    

nr polisy ubezpieczenia
    

nr licencji trenera
    

 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 

W  zależności  od  rodzaju  konkurencji  i  kategorii  wiekowych  rozgrywanych  podczas zawodów , powyższa  tabela  uzupełniana  jest  dodatkowymi rubrykami .

Na  zawodach  centralnych  obowiązują  stawki  sędziowskie PZK , na  zawodach  lokalnych i regionalnych dopuszcza  się  możliwość  ich  obniżenia  za  zgodą  zainteresowanych stron.

W trosce o wizerunek  i  podnoszenie  standardów   przeprowadzanych  zawodów  centralnych,  PZK zakupiło  trzy   tatami  oraz  elektroniczne   tablice  sędziowskie ,  które  kluby członkowskie -organizatorzy imprez -  mogą  wypożyczać ,   pokrywając  jedynie  koszty ich  transportu do  miejsca  zawodów. Temu  samemu  celowi podporządkowane  będzie ścisłe   egzekwowanie   przepisów WKF stanowiących ,  że :

- trenerzy  asystują przy  starcie  zawodnikom  w  kompletnym dresie klubowym

- zawodnicy  wcześniej  proszeni  o przygotowanie  do startu  w konkurencji ,  z  chwilą  wywołania ,  są  wyposażeni w wymagane  akcesoria i gotowi  do walki .

3. Wkrótce  uruchomiona  zostanie  nowa  strona  internetowa Komisji  Sportowej WKF/  Shotokan, w której (obok innych działów) będą automatycznie  rejestrowane,  aktualizowane    i publikowane  dane  dotyczące wszystkich :

-  stopni uczniowskich

-  stopni  mistrzowskich

-  licencji  (zawodniczych , trenerskich ,sędziowskich)

4. W związku   ze  składaniem przez  kluby do  samorządów  ofert  na rok  2008   oraz  celem  dostosowania  ich planów  szkoleniowych  do projektu  kalendarza  centralnego  podajemy  jego  zapisy (zastrzegając sobie , w  wyjątkowych przypadkach  możliwość zmian) :

 

 

 
 
    

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poprawiony: czwartek, 01 stycznia 2009 14:46
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS