III Międzynarodowy Puchar Podlasia Białystok 25.09.2010 PDF Drukuj Email
wtorek, 31 sierpnia 2010 08:21

III MIĘDZYNARODOWY PUCHAR PODLASIA
W KARATE
B I A Ł Y S T O K   2 5 . 0 9 . 2 0 1 0
 
 
REGULAMIN TURNIEJU
Organizator
KAISHO KARATE KLUB 
przy wsparciu Urzędu Miasta Białegostoku  i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 
Cel
Celem Pucharu jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, popularyzacja ducha i idei karate. Promocja Miasta Białegostoku poprzez sport. Start kontrolny przed  Mistrzostwami Polski Juniorów i Juniorów Młodszych.
 
Termin i miejsce
Hala Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26
25.09.2010 (sobota) 
 
Rejestracja , opłata startowa: 800-900 (biuro zawodów)
Waga (800-930)
Odprawa sędziowska: godz. 830
Odprawa techniczna: godz. 845
Rozpoczęcie zawodów: godz. 900  
Zakończenie zawodów: godz. 1800 
 
Zgłoszenia , rejestracja , warunki udziału
Zgłoszenie listownie lub e-mail  na adres:
KAISHO Karate Klub   15-349 BIAŁYSTOK, ul. Dubois 19/26
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
przesłaniewypełnionego zgłoszenia  w terminie do dnia 19.09.2010r. (niedziela)
 
Posiadanie:
  1. aktualne badania lekarskie;
  2. potwierdzenia uiszczenia opłaty startowej;
  3. legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego, budopas (dyplom)
  4. ubezpieczenie NNW
 
Opłaty startowe
- od każdej konkurencji  indywidualnej  30 zł
- konkurencje drużynowe    45 zł
Opłata startowa podczas rejestracji 25.09.2010
 
Nagrody
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc zawodnicy otrzymują medale i dyplomy ,
zdobywcy I miejsc - puchary, medale i dyplomy
Finaliści konkurencji OPEN seniorów i juniorów otrzymają nagrody pieniężne:
SENIORZY i JUNIORZY – 200E (I miejsce), 100E (II miejsce)
SENIORKI i JUNIORKI – 100E (I miejsce), 50E (II miejsce)
 
 
Konkurencje
 
KATA INDYWIDUALNE

Juniorzy i  Seniorzy młodsi (1994-1990)
Juniorzy młodsi (1996-1995)
Młodzicy (1998-1997)
Chłopcy (2000-1999)
Chłopcy (2001 i młodsi)
Juniorki i Seniorki młodsze (1994-1990)
Juniorki młodsze (1996-1995)
Młodziczki  (1998-1997)
Dziewczęta (2000-1999)
Dziewczęta (2001 i młodsze)

 
KUMITE INDYWIDUALNE

 
Seniorzy młodsi (1992-1990)
-60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg, OPEN
Juniorzy (1994-1993)
-55 kg, -61 kg, -68 kg, -76 kg, +76 kg, OPEN
Juniorzy młodsi (1996-1995)
-52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg, OPEN
Młodzicy (1998-1997)
-45 kg, -50 kg, -55 kg, +55 kg
Chłopcy  (1999-2000)
-34 kg, -40 kg, +50kg


Seniorki młodsze (1992-1990)
-50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg, OPEN
Juniorki (1994-1993)
-48 kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg, OPEN
Juniorki młodsze (1996-1995)
-47 kg, -54 kg, +54 kg, OPEN
Młodziczki (1998-1997)
-40 kg, -50 kg, +50 kg
Dziewczęta (1999-2000)
-34 kg, -40 kg, +40 kg


KUMITE DRUŻYNOWE:

Seniorzy (1992-1990)
Juniorzy (1994-1993)
Juniorzy młodsi (1996-1995)
Młodzicy (1998-1997)
Chłopcy (1999-2000)
 
 
Seniorki (1992-1990)
Juniorki (1994-1993)
Juniorki młodsze (1996-1995)
Młodziczki (1998-1997)
Dziewczęta (1999-2000)
 

Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone według aktualnie obowiązujących przepisów  WKF z podanymi poniżej zmianami.
O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
W kategorii 2001r. i młodsi - kata dowolne, rocznik 2000-1999 - dowolne 2 kata na zmianę , młodzicy - w każdej rundzie inne,                        w pozostałych kategoriach przepisy WKF.
Kumite czas walki 60 sek (rocznik 1999-2000), 90 sek (młodzicy), 120s (juniorzy młodsi, juniorzy, seniorzy)
Repasaże i dwa trzecie miejsca.
Jeżeli do kategorii wagowej zgłoszonych będzie mniej niż 8 zawodników kategorie wagowe mogą zostać połączone.
 
Ochraniacze
Wg WKF  obowiązkowe ochraniacze na zęby, napięstniki, ochraniacze na stopy i golenie niebieskie i czerwone, (w kategorii junior młodszy zalecane korpusy i maski)
 
Protesty
Pisemnie na ręce Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium w wysokości 200 zł
 
Postanowienia dodatkowe
1. Podpisanie i wysłanie zgłoszenia stanowi definitywne zobowiązanie ze strony zgłaszającego do udziału  w  zawodach,
2. Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism oraz  wszelkich walorów może odbywać się tylko za zgodą organizatora,
3. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i  porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu,
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione,
5. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
6. Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatorów,
7. Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie zawodów,
8. Przy planszach mogą przebywać  tylko zawodnicy i trenerzy zgodnie z przepisami .
 
 
Dodatkowe informacje:
Marek Ołowski, tel. 601 07 10 30 lub Agnieszka Olszewska, tel. 693 86 14 40
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
III MIĘDZYNARODOWY PUCHAR PODLASIA W KARATE WKF                                                        BIAŁYSTOK, 25.09.2010
 
Nazwa Klubu
 
 
Adres Klubu
 
 
Tel., e-mail
 
 
Kierownik Ekipy
 
Lp
Nazwisko
Imię
Rok urodzenia
Płeć
Kata
Kumite
Waga
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
Lp
Nazwiska i imiona zawodników
Płeć
Senior
Junior
J.Mł.
Młodzik
1999 - 2000
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miejscowość
Data
Pieczątka klubu i podpis kierownika ekipy
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS