Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate WKF Cieszyn 09.10.2010 PDF Drukuj Email
środa, 08 września 2010 12:10


 

W imieniu Polskiego Związku Karate
 Klub Sportowy Shindo
zaprasza na
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate WKF
Cieszyn 09.10.2010
  
Regulamin      
 
I  CEL  ZAWODÓW
 
Wyłonienie  najlepszych  zawodników  i  zawodniczek  w  poszczególnych  konkurencjach  oraz  popularyzacja  karate  WKF  jako  sportu   kwalifikowanego, weryfikacja Kadry Narodowej WKF.
 
II  ORGANIZATORZY
 
Klub Sportowy Shindo
Polski Związek  Karate
Urząd Miasta Cieszyna
MOSiR Cieszyn
 
III  TERMIN I  MIEJSCE   ZAWODÓW
 
09.10.2009 r. - sobota, Hala Sportowa Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Paderewskiego 9
 
IV  WARUNKI  UDZIAŁU 
 
Zgłoszenie startujących w terminie do 02.10.2010 - listownie , faksem   lub e-mailem (po potwierdzeniu telefonicznym czytelności) na adres :
 
Polski  Związek  Karate
                                                70 – 017  Szczecin  ul. Boryny  2
                                                 tel./fax 0 91  482 55 09
Warunki przedstartowe
-          opłacona przez Klub licencja członkowska PZK za 2010 r.
-          aktualne licencje zawodnicze
-          dokumenty ubezpieczenia NNW
 
Warunki startowe
-          aktualne badania lekarskie
-          uiszczona opłata startowa
-          dowód tożsamości lub dokument ze zdjęciem
-          stopień wyszkolenia – juniorzy młodsi min. 6 kyu w kata i 5 kyu w kumite
                                         – juniorzy min. 5 kyu w kata i 4 kyu w kumite
-         stopnie wyszkolenia potwierdzone dyplomem Polskiego Związku Karate
 
 
 
 
 
V  LOSOWANIE , WERYFIKACJA DOKUMENTÓW , WAŻENIE  
 
-Losowanie odbędzie się w Cieszynie po zakończeniu kontroli dokumentów o godzinie 21 00 w dniu 08.10.2010 r. w sali Konferencyjnej „Gościniec Sportowy” ul. Al. Jana Łyska 21.
-godz. 16.00 – 20.00  ;Weryfikacja dokumentów i  ważenie zawodników przez Komisję Sportu Kwalifikowanego PZK, Gościniec Sportowy ul. Al. Jana Łyska 21 
  
VI  WIEK  ZAWODNIKÓW
 
Juniorzy młodsi  / 16-17 lat / liczy się rocznik a nie dzienna data urodzenia
 
Juniorzy /18-20 lat/ liczy się rocznik a nie dzienna data urodzenia
 
 VII  KONKURENCJE
 
Juniorzy młodsi     
 
kata  ind. dziewcząt
kata  ind. chłopców
       kumite  ind. dziewcząt : -48 kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg
       kumite  ind. chłopców  :  - 55 kg, - 61 kg, - 68 kg, - 76 kg, + 76 kg
kata drużynowe dziewcząt
kata drużynowe chłopców
kumite drużynowe dziewcząt – 3 osoby
kumite drużynowe chłopców – 5 osób
 
Juniorzy 
 
kata  ind. dziewcząt
kata  ind. chłopców
       kumite  ind. dziewcząt : -53 kg, -60 kg, +60 kg
       kumite  ind. chłopców  :  -68 kg, -78 kg, +78 kg
kata drużynowe dziewcząt
kata drużynowe chłopców
kumite drużynowe dziewcząt – 3 osoby
kumite drużynowe chłopców – 5 osób
 
 
VIII  PRZEPISY
 
Mistrzostwa  zostaną  przeprowadzone  wg  aktualnych  przepisów  WKF –
Organizator   nie  zabezpiecza  pasów  startowych dla  uczestników  Mistrzostw.
Kata – eliminacje  - shitei kata.
Kumite – obowiązkowe  wyposażenie startujących -ochraniacze  na  zęby ; napięstniki , pasy i protektory na  stopy i golenie – wzór  WKF
 Uwaga !
Tylko licencjonowani trenerzy mogą przebywać w wyznaczonym przepisami  miejscu -wyłącznie w dresie klubowym i ważną licencją trenerską.
W obszarze pola walk mogą przebywać tylko zawodnicy i ich trenerzy, aktualnie toczący walki  oraz sędziowie.
 
IX  OPŁATY  STARTOWE 
 
50zł  - za  konkurencję  indywidualną 
100zł – za konkurencje drużynową -
-płatne w przeddzień zawodów u organizatora – w trakcie weryfikacji dokumentów.
 
X  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
 
 -         kwestie  sporne  rozstrzyga  Sędzia  Główny  w   porozumieniu  z  organizatorem
-         złożenie  protestu  dot. decyzji  sędziowskiej – po  wpłaceniu  wadium  w  wys. 300  zł
-         organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  zaginione
-         za  ew. szkody  poczynione  przez  uczestnika  zawodów  odpowiedzialność  ponosi  jego  Klub
-         ekspozycja  i  sprzedaż  towarów  - tylko  za  zgodą  organizatora 
-        przy weryfikacji zgłoszeń przed zawodami należy posiadać kopie zgłoszenia zawodników (wydruk e:mail, lub kopię fax –
-         kontakt  tel. z  organizatorem – PIOTR SZYMALA +48-607-314-119
UWAGA!!! Każdy klub jest zobowiązany do delegowania sędziego z aktualna licencja do pracy na zawodach.
Jeśli nie posiada sędziego z uprawnieniami wpłaca organizatorowi ekwiwalent w kwocie 100zł.
 
XI SĘDZIOWIE
 
Listę  sędziów   ustali  Przewodniczący  Komisji  Sędziowskiej WKF/Shotokan  – p. Remigiusz Powroźnik            – adresaci  zostaną  powiadomieni  osobnym  pismem. Organizator zapewni noclegi dla powołanych sędziów z 08/09.10.2010. W przeddzień zawodów istnieje możliwość podniesienia i aktualizacji kwalifikacji sędziowskich /kontakt z p. Remigiusz Powroźnik /
 
 
Kluby rezerwują we własnym zakresie
 „Zajazd Academicus” tel: 33-854-64-64
„Szkolne Schronisko Młodzieżowe” tel: 33-852-16-29 / 783298399
“Hotel Liburnia” tel. 33-852-05-31
“Dworek Cieszyński” tel: 33-858-11-78
 
W dniu zawodów na hali  czynny będzie bufet.
 
XIII PROGRAM ZAWODÓW
 
08.10.2009 (piątek)
- godz. 16.00 – 20.00  ;Weryfikacja dokumentów i  ważenie zawodników przez Komisję Sportu Kwalifikowanego PZK, Gościniec Sportowy ul. Al. Jana Łyska 21 
- godz. 21.00 Oficjalne losowanie przez Komisję Sportu Kwalifikowanego PZK (zapraszamy przedstawicieli klubów uczestniczących w MP - Gościniec Sportowy ul. Al. Jana Łyska 21, Sala Konferencyjna) 
- godz. 18.00-20.30 – kurs plus egzamin teoretyczny dla sędziów podnoszących i aktualizujących kwalifikacje WKF- „Gościniec Sportowy” ul. Al. Jana Łyska 21
09.10.2009 (sobota)
-godz. 8.00 – 8.30 ( ważenie zawodników przyjeżdżających   w dniu zawodów na hali sportowej UWAGA!!! W dniu zawodów będzie możliwość tylko zważyć zawodnika/czkę )
godz. 8.30 – odprawa sędziowska
godz. 8.45 – odprawa kierowników ekip
godz. 9.00-18.00 – eliminacje i finały – kata i kumite (indywidualne i drużynowe)
 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Poprawiony: sobota, 18 września 2010 16:46
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS