IX Ogolnopolski Truniej Dzieci i Młodzieży w Karate - Chojnów 2010 PDF Drukuj Email
piątek, 17 września 2010 16:17

IX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ DZIECI
i MŁODZIEŻY w KARATE – CHOJNÓW ‘2010
pod patronatem Starosty Powiatu Legnica
 

          I     ORGANIZATOR

 
 
 
Klub Karate Shotokan „TORA” Adres: 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 21
 

          II    WSPÓŁORGANIZATORZY

 
 
Starostwo Powiatu Legnickiego
Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie
Klub Karate Shotokan TORA
Polski Związek Karate
 

          III   CEL

 
 
 
Celem IX OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU DZIECI i MŁODZIEŻY w KARATE – Chojnów ‘2010 jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, popularyzacja ducha i idei karate.
 

          IV   TERMIN I MIEJSCE

 
 
 
-          Termin:                                          25.09.2010        (sobota)
-          Miejsce:                                         Hala Sportowa Powiatowego Zespołu Szkół. Chojnów ul. MATEJKI 1
          -     Przyjazd uczestników:                    w dniu zawodów do godz. 10 30
          -     Odprawa sędziowska:                    godz. 10.45
          -     Uroczyste Otwarcie                        godz. 11.00
          -    W zawodach mogą brać udział kluby karate należące do Polskiego Związku Karate
 
 

          V    SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU

 
               

Konkurencje indywidualne:
 1. Kata indywidualne dziewcząt do rocznika 2001
 2. Kata indywidualne dziewcząt rocznik 00-99
 3. Kata indywidualne dziewcząt rocznik 98-97
 4. Kata indywidualne dziewcząt rocznik 96-95
 5. Kata indywidualne dziewcząt rocznik 94-93
 6. Kata indywidualne chłopców do rocznika 2001
 7. Kata indywidualne chłopców rocznik 00-99
 8. Kata indywidualne chłopców rocznik 98
 9. Kata indywidualne chłopców rocznik 97
 10. Kata indywidualne chłopców rocznik 96-95
 11. Kata indywidualne chłopców rocznik 94-93
 12. Kata indywid. chłopców trenujących od IX.2009
 13. Kata indywid. dziewcząt trenujących od IX.2009
14.        
15.          Shiai kumite dziewcząt do rocznika 2001
16.          Shiai kumite dziewcząt rocznik 00- 99
17.          Shiai kumite dziewcząt rocznik 98-97
18.          Shiai kumite dziewcząt rocznik 96-95
19.          Shiai kumite dziewcząt rocznik 94-93
 
20.          Shiai kumite chłopców do rocznika 2001
21.          Shiai kumite chłopców rocznik 00
22.          Shiai kumite chłopców rocznik 99
23.          Shiai kumite chłopców rocznik 98
24.          Shiai kumite chłopców rocznik 97
25.          Shiai kumite chłopców rocznik 96-95
26.          Shiai kumite chłopców rocznik 94-93
Konkurencje indywidualne stylu Goju-Ryu:
 1. Kata indywidualne dziewcząt do rocznika 2001
 2. Kata indywidualne dziewcząt rocznik 00-99
 3. Kata indywidualne dziewcząt rocznik 98-97
 4. Kata indywidualne chłopców do rocznika 2001
 5. Kata indywidualne chłopców rocznik 00-99
 6. Kata indywidualne chłopców rocznik 98
 7. Kata indywidualne chłopców rocznik 97
 8. Kata indywidualne chłopców rocznik 96- 94
Konkurencje drużynowe:
35.          Kata drużynowe dziewcząt                                       
36.          Kata drużynowe chłopców
37.          Kata drużynowe trenujących ( mix) od IX 2009
Walki reżyserowane:
38.          Walka reżyserowana (mix) do r. 97
39.          Walka reżyserowana (mix )powyżej r. 97
 

 
 
 
Wymagania: wszystkie konkurencje z repesażami;
KATA:
- Eliminacje: - do rocznika 2000 kata niższego stopniem   (minimum dwa kata )     
                     - roczniki: 1999, 98, 97, 96,95 – dowolne w każdej rundzie; roczniki 94-93 shitei kata
Kata nie może się powtarzać !!
- Finał          - tokui kata ( zawodnik sam prezentuje kata)
 
KUMITE: wg WKF       
    - Obowiązkowe ochraniacze na zęby i ręce,
    - Czas walki do rocznika 98 -1min; dla roczników 97- 95 -1,5 min; dla roczników 94- 93 -2 min
 

          VI WARUNKI UDZIAŁU

 
 
 
        w terminie do dnia 22.09.2010. (Czwartek)
-      Liczba startujących: bez ograniczeń;
-      Kontakty telefoniczne:     Jacek Rusek 509 719 466
 

             VII          OPŁATA STARTOWA

 
 
§ Konkurencje indywidualne – 20 zł
§ Konkurencje drużynowe    - 30 zł

             VIII         NAGRODY

 
 
 
 
 
Wszyscy zwycięzcy otrzymują medale pamiątkowe i dyplomy oraz nagrody specjalne !!!!
§ Najlepszy zawodniczka
§ Najlepszy zawodnik
§ Najlepszy Klub
§ Najliczniejszy Klub
§  

IX         POSTANOWIENIA DODATKOWE

 
 
 
1.     Podpisanie i wysłanie Zgłoszenia stanowi definitywne zobowiązanie ze strony Zgłaszającego do udziału w  Ogólnopolskim Turnieju Dzieci i Młodzieży w Karate.
3. Każdy uczestnik Turnieju zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu Hali Sportowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
5. Lista sędziów zostanie ustalona przez Zarząd KKS ‘TORA oraz Komisję Sędziowską PZK ’.
6.  Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie zawodów.
 

                X         PROGRAM 

 
 
 
25.09.2010                           do godz.1030     Przyjazd ekip, załatwianie formalności.
                                                         godz. 1045        Odprawa sędziowska.
godz. 1100        Uroczyste otwarcie
                                                         godz. 1120        Eliminacje i finały KATA i KUMITE
                                                         godz. 1700                 Oficjalne zakończenie.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w IX OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU DZIECI
 i MŁODZIEŻY w KARATE – CHOJNÓW ‘2010
– zawodników oraz ich bliskich.
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS