Puchar Gór Opawskich w Karate Prudnik 20.11.2010 PDF Drukuj Email
wtorek, 26 października 2010 10:10

Regulamin

PUCHARU GÓR OPAWSKICH w KARATE
 
  
 
 
    prudnik 20 listopada 2010 r.
 
 
 
 
I
 
 ORGANIZATOR
 
·                     Ludowy Klub Sportowy „Zarzewie” w Prudniku.
·                     Okręgowy Związek Karate.
·                     Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu.
 
 
 
 
 
 
 
II
 
   CEL
 
·                     Popularyzacja karate
·                     Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach
 
 
 
 
III
 
 TERMIN I MIEJSCE
 
·          termin                                                zawody o puchar gór opawskich w karate odbędą się
                                               w dniu 20.11.2010 r. – rozpoczęcie o godz. 1000
 
·         miejsce                                   Hala Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Prudniku ul. Łucznicza 1
 
·                    przyjazd   uczestników     Dnia 20.11.2010 r. (sobota) do godziny 900
 
·                   weryfikacja     zawodników           wpłaty, sprawdzanie dokumentów 20.11.2010 r.
                               w godzinach 830 - 930 w biurze zawodów Hala Sportowa  
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku ul. Łucznicza 1
 
 
 
IV
 
 OPŁATY   STARTOWE
 
 
·       Opłata startowa będzie przyjmowana - gotówką w biurze zawodów dnia 20.11.2010 r. do godz. 930
 
·        Konkurencje indywidualne : 30,00 zł (udział w dwóch konkurencjach indywidualnych 2 x 25 zł = 50,00 zł)
·         Konkurencje drużynowe :     50,00 zł 
 
 
 
 
 
V
 
 SPOSÓB   PRZEPROWADZENIA   ZAWODÓW
 
 
·       Mistrzostwa zostaną przeprowadzone według aktualnie obowiązujących przepisów Polskiego Związku Karate ( WKF)
·       Organizator nie zabezpiecza pasów startowych (czerwonych i niebieskich), pozostaje to w gestii startujących zawodników
KONKURENCJE :
 
 kata   indywidualne : 
   konkurencje 1, 2, 7, 8 - z doborem kata wg niższego stopnia ( w finale dowolne kata )
    konkurencje 3, 4, 9, 10   -   w każdej rundzie inne kata (przemiennie 2 kata)
    konkurencje 5, 6, 11, 12 –   w każdej rundzie inne kata od H 2
1.
dziewczęta
 8 lat i młodsze
 
7.
chłopcy
 8 lat i młodsi
2.
dziewczęta
 9 lat
 
8.
chłopcy
 9 lat
3.
dziewczęta
 10 - 11 lat
 
9.
chłopcy
 10 - 11 lat
4.
dziewczęta
 12 - 13 lat
 
10.
chłopcy
 12 - 13 lat
5.
dziewczęta
 14 - 15 lat
 
11.
chłopcy
 14 - 15 lat
6.
dziewczęta
 16 - 17 lat
 
12.
chłopcy
 16 - 17 lat
 
 
 KATA DRUŻYNOWE     
13.
dziewczęta
 9 lat i młodsze 
 
17.
chłopcy
9 lat i młodsi   
14.
dziewczęta
 10 – 11 lat 
 
18.
chłopcy
10 – 11
15.
dziewczęta
 12 - 13 lat
 
19.
chłopcy
12 - 13 lat
16.
dziewczęta
 14 - 17 lat   
 
20.
chłopcy
14 - 17 lat    
 
 kumite   INDYWIDUALNE
 przy zgłoszeniu prosimy podać aktualną wagę zawodnika !!!!
 obowiązkowe ochraniacze na zęby, napięstniki, ochraniacze na stopy i golenie niebieskie i czerwone
 
21.
dziewczęta
8 lat i młodsze - fantomy
32.
chłopcy
8 lat i młodsi - fantomy
22.
dziewczęta
9 lat - fantomy
33.
chłopcy
9 lat - fantomy
23.
dziewczęta
10 - 11 lat - fantomy
34.
chłopcy
10 - 11 lat - fantomy
24.
dziewczęta
12 -13 lat - 40 kg      
35.
chłopcy
12 -13 lat - 45 kg       
25.
dziewczęta
12 -13 lat +40 kg      
36.
chłopcy
12 -13 lat +45 kg      
26.
dziewczęta
14 -15 lat - 47 kg
37.
chłopcy
14 -15 lat - 57 kg       
27.
dziewczęta
14 -15 lat - 54 kg
38.
chłopcy
14 -15 lat - 63 kg       
28.
dziewczęta
14 -15 lat +54 kg
39.
chłopcy
14 -15 lat +63 kg       
29.
dziewczęta
16 -17 lat - 53 kg  
40.
chłopcy
16 -17 lat - 65 kg    
30.
dziewczęta
16 -17 lat - 59 kg
41.
chłopcy
16 -17 lat - 75 kg    
31.
dziewczęta
16 -17 lat +59 kg
42.
chłopcy
16 -17 lat +75 kg    
W przypadku zgłoszenia się do konkurencji mniej niż 4 zawodników nastąpi jej połączenie.
Czas walki: 12-13 lat – 1,5 minuty, 14 – 17 lat = 2 minuty, fantom – 20 sekund
 
 
 
VI
 
 WARUNKI UDZIAŁU
 
 
·       Startujący w kata i kumite fantomy winni posiadać minimum 9.1 kyu, a kumite minimum 7.1 kyu.
·       W zawodach mogą brać udział wyłącznie kluby sportowe posiadające licencje Polskiego Związku Karate
·       Zgłoszenia należy przesyłać korespondencyjnie lub faxem na adres :
 
Ludowy Klub Sportowy Zarzewie
48 – 200 Prudnik ul. Parkowa 4
tel. 077 / 436 45 05 lub fax. 077 / 436 25 63
w terminie do dnia 17.11.2010 r.
·       Zawodnicy powinni posiadać:
-          udokumentowany stopień karate certyfikatem PZK
-          dowód tożsamości ze zdjęciem
-          aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie od NNW
-          licencje zawodnicze PZK
 
 
 
 
VII
 
 NAGRODY
 
 
 
 
·       Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych konkurencjach wręczane będą pamiątkowe medale i dyplomy.
·       Za zajęcie pierwszego miejsca w poszczególnych konkurencjach puchar z pamiątkowym nadrukiem.
 
 
 
VIII
 
 SPRAWY RÓŻNE
 
 
·       Organizator zawodów umożliwi zainteresowanym ekspozycję i sprzedaż wszelkich walorów na terenie obiektu w którym odbywać się będą zawody pod warunkiem uprzedniego uregulowania
z organizatorem stosownych formalności.
·       Za wynikłe szkody spowodowane przez jego podopiecznych na terenie obiektów objętych organizacją zawodów.
·       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
·       W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.                                
 
 
 
 
 
lista zgłoszeń
Nazwa    Klubu
 
 
 
puchar gór opawskich w karate – Prudnik 2010

Lp.
Nazwisko i imię
Data urodz.
Stopień
Nr konkurencji
Waga
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      zgłaszający

…………………….
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS