II Akademicki Otwarty Turniej Karate o Puchar JM Rektora Wyższej Szkoły Logistyki 18.12.2010 Poznań PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 grudnia 2010 10:47

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu
 
II AKADEMICKI OTWARTY TURNIEJ KARATE
O PUCHAR JM REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU
 
 
Klub Uczelniany AZS Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu informuje, że Poznań jest organizatorem II Otwartego Akademickiego Turnieju Karate o Puchar JM Rektora Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Zawody będą rozgrywane wg WKF. Turniej będzie organizowany w połączeniu z Akademickimi Mistrzostwami Wielkopolski w Karate wg WKF.
 
Cel:
− wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach oraz najlepszego klubu uczelnianego
− popularyzacja karate wśród młodzieży akademickiej
 
Termin:          18 grudnia 2010 rok
 
Miejsce:          Hala sportowa SWFiS UE w Poznaniu, ul. Dożynkowa 9
 
Program:       
 
8.00 – 9.30                  Weryfikacja zawodników
9.45 – 10.15               Odprawa sędziów
10.15 – 10.30             Odprawa kierowników ekip
10.45                           Eliminacje (kumitu indywidualne i drużynowe)
13.00 – 13.30             Uroczyste otwarcie Mistrzostw (prezentacja klubów)
11.00 – 18.00             Rozpoczęcie zawodów
 18.00             Planowane zakończenie zawodów
 
Uczestnictwo w turnieju:
   −       posiadający stopień 6 kyu startujący w kata (konieczne ksero certyfikatu stopnia do          weryfikacji)
−       posiadający stopień 5 kyu startujący w kumite (konieczne ksero certyfikatu stopnia do weryfikacji)
       posiadający stopień 9 kyu startujący w kata początkujących tylko taikyoku shodan
−       wymagana zgoda lekarza
−       ubezpieczenie NNW
−       ważna legitymacja AZS 
−       Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania ochraniaczy na stopy i golenie, napiętników i pasów w kolorach czerwonym i niebieskim oraz ochraniaczy na zęby.
 
Organizator nie zabezpiecza w/w sprzętu. Przypominamy, że według regulaminu WKF kolor karate może być wyłącznie biały.
 
 
Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2010r.
 
Osoby odpowiedzialne za organizacje Mistrzostw:
 
 
Regulamin techniczny:
 
Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody zostaną rozegrane według przepisów WKF.
−    dwa trzecie miejsca
−    kata – system chorągiewkowy z repasażami
−    kumite – czas walki 3 min. dla mężczyzn, 2 min. dla kobiet
 
Konkurencje:
         −                         kumite indywidualne mężczyzn : -60, -67, -75, -84, +84 kg
−             kumite indywidualne kobiet: -50, -55, -61,-68, +68 kg
−             kumite drużynowe mężczyzn /3 zawodników + 1 rezerwowy/
−             kumite drużynowe kobiet /3 zawodniczki + 1 rezerwowa/
−             kata indywidualne mężczyzn
−             kata indywidualne kobiet
−             kata drużynowe mężczyzn
−             kata drużynowe kobiet
Konkurencje poczatkujących (tylko taikyoku shodan- białe pasy)
−          kata indw. Mężczyzn
−          kata indw. Kobiet
−          kata druż. Mężczyzn
−          kata druż. Kobiet
 
Informacje dodatkowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkurencji w przypadku nie wystarczającej liczby zawodników. Za zachowanie zawodnika lub wyrządzone szkody odpowiada opiekun grupy. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione lub pozostawione w szatni. Ubezpieczenie oraz zgoda lekarza spoczywa na klubie macierzystym.
 
Punktacja:
Punkty w klasyfikacji indywidualnej i uczelnianej będą przydzielane wg zasady: I m. n + 1 pkt. II m. n – 1 pkt. III m. n – 2 pkt. itd. ( gdzie “ n “ oznacza ilość sklasyfikowanych zawodników). Każda uczelnia może wystawić dowolną ilość studentów i drużyn.
 
Nagrody:
Puchary dla najlepszego zawodnika i zawodniczki oraz dla uczelni. Za 1 miejsce w poszczególnych konkurencjach statuetki. Medale za miejsca 1-3. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników, zawodniczek, uczelni: książki, pendrive'y, MP3, MP4.
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS