Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF Białystok 02.04.2011 r. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 marca 2011 13:04

W imieniu Polskiego Związku Karate
KAISHO KARATE KLUB
zaprasza na
Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF
Białystok 2011
 
 
Regulamin      
 
I  CEL  ZAWODÓW
 
Wyłonienie  najlepszych  zawodników  i  zawodniczek  w  poszczególnych  konkurencjach  oraz  popularyzacja  karate  WKF  jako  sportu   kwalifikowanego.
 
II  ORGANIZATORZY
 
Kaisho Karate Klub
Polski Związek  Karate
 
III  TERMIN I  MIEJSCE   ZAWODÓW
 
02.04.2011 r. - sobota,Hala Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26
 
IV  WARUNKI  UDZIAŁU 
 
Zgłoszenie startujących w terminie do 25.03.2011 - listownie , faksem   lub e-mailem (po telefonicznym potwierdzeniu czytelności) na adres :
 
Polski  Związek  Karate
                                                70 – 017  Szczecin  ul. Boryny  2
                                                 tel./fax 91  482 55 09

                                                e- mail – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Obowiązkiem zgłaszającego jest przesłanie kopii zgłoszenia do Organizatora na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Warunki przedstartowe
-          opłacona przez Klub licencja członkowska PZK za 2011 r.
-          aktualne licencje zawodnicze
-          dokumenty ubezpieczenia NNW
 
Warunki startowe
-          aktualne badania lekarskie
-          uiszczona opłata startowa
-          dowód tożsamości lub dokument ze zdjęciem
-          stopień wyszkolenia – 5 kyu w kata i 3 kyu w kumite (potwierdzony Certyfikatem PZK)
 
V  WERYFIKACJA DOKUMENTÓW , WAŻENIE,  LOSOWANIE
 
  • Weryfikacja dokumentów i  ważenie zawodników w dniu  01.04.2011 godz. 18.00 – 20.00  – Hotel „Trio” ul. Składowa 12   
  • Losowanie  - odbędzie  się po weryfikacji dokumentów w  dniu  01.04.2011 r. ok. godz. 21.00 – Hotel „Trio” ul. Składowa 12  
  • Uwaga w dniu 02.04.2011 godz. 8.00 – 8.30 ( na Hali Sportowej tylko możliwość zważenia zawodnika !!!) 
 
VI  WIEK  ZAWODNIKÓW
 
  • w kategoriach kumite - zawodnicy i zawodniczki urodzeni do 02.04.1993r. (ukończone 18 lat)
  • w kategoriach kata - zawodnicy i zawodniczki urodzeni do 02.04.1995r. (ukończone 16 lat)
  
 VII  KONKURENCJE
 
Seniorzy 
 
kata  ind. kobiet
kata  ind. mężczyzn
kumite  ind. kobiet : -  50 kg  ; - 55 kg ; - 61 kg; - 68 kg; + 68 kg; Open
kumite  ind. mężczyzn  :  - 60  kg ; - 67 kg ; - 75  kg ; - 84  kg ; + 84 kg; Open
kata drużynowe kobiet
kata drużynowe mężczyzn
kumite drużynowe kobiet (3+1)
kumite drużynowe mężczyzn (5+2)
 
 
VIII  PRZEPISY
 
Mistrzostwa  zostaną  przeprowadzone  wg  aktualnych  przepisów  WKF z następującymi zmianami:
- drużyna mężczyzn może stawić się do pierwszej walki w składzie minimum 3 – osobowym.
 
Organizator   nie  zabezpiecza  pasów  startowych dla  uczestników  Mistrzostw.
 
Uwaga !
W obszarze pola walk mogą przebywać tylko zawodnicy aktualnie toczący walki, ich trenerzy (wyłącznie w dresie klubowym i aktualną licencją) oraz sędziowie.
 
IX  OPŁATY  STARTOWE 
 
50zł  - za  konkurencję  indywidualną 
100zł – za konkurencje drużynową - płatne w przeddzień  i  w dniu zawodów  u  organizatora
 
 
 
X  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
 
-         kwestie  sporne  rozstrzyga  Sędzia  Główny  w   porozumieniu  z  organizatorem
-         złożenie  protestu  dot. decyzji  sędziowskiej – po  wpłaceniu  wadium  w  wys. 300  zł
-         organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  zaginione
-         za  ew. szkody  poczynione  przez  uczestnika  zawodów  odpowiedzialność  ponosi  jego  Klub
-         ekspozycja  i  sprzedaż  towarów  - tylko  za  zgodą  organizatora 
-        przy weryfikacji zgłoszeń przed zawodami należy posiadać kopie zgłoszenia zawodników (wydruk e:mail, lub kopię fax – wydruki z edytora tekstowego itp., nie będą honorowane)
-         kontakt  tel. z  organizatorem – Marek Ołowski 601 07 10 30
 
 
XI SĘDZIOWIE
 
Listę  sędziów   ustali  Przewodniczący  Podkomisji  Sędziowskiej WKF – Remigiusz Powroźnik
 – adresaci  zostaną  powiadomieni  osobnym  pismem.
Organizator zapewni noclegi dla powołanych sędziów z 01/02.04.2011r., którzy potwierdzą swój przyjazd zgodnie z warunkami z listy sędziów powołanych do pracy na zawodach.
 
 
 
Kluby rezerwują we własnym zakresie
 
Hotel TRIO – ul. Hurtowa 3, tel. 85 745 40 50
Pokoje gościnne PCM (Hotel Turystyczny) - ul. Transportowa 4, tel. 085 745 51 58
HOSTEL SPARK – ul. Kopernika 97a, tel./ fax. +48 085 742-20-21
Hotel ** POD HERBEM - ul. Wiejska 49, tel. (+48) 085 742 2430

W dniu zawodów na hali  czynny będzie bufet.
 
XIII PROGRAM ZAWODÓW
 
01.04.2011 (piątek)
godz. 18.00-20.00 – weryfikacja dokumentów i ważenie (Hotel „Trio”)
godz. ok. 21.00 – losowanie (Hotel „Trio” – tylko oficjalni przedstawiciele klubów)
02.04.2011 (sobota)
godz. 8.00-8.30 – ważenie zawodników  w dniu zawodów na Hali Sportowej (tylko te ekipy, które zgłoszą ten fakt e-mail  do dnia 25.03.2011 do Organizatora zawodów – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  )
godz. 8.30 – odprawa sędziowska
godz. 8.45 – odprawa kierowników ekip
godz. 9.00-18.00 – eliminacje i finały – kata i kumite (indywidualne i drużynowe)
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


Formularz zgłoszeniowy
 
MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW W KARATE WKF
BIAŁYSTOK 02.04.2011
 
Nazwa klubu ......................................................................................................................
Adres ..................................................................................................................................
Nr. licencji nadanej przez P.Z.K. .......................................................................................
Nazwisko trenera i nr. licencji trenerskiej ...........................................................................
 

Lp
Nazwisko i Imię
Data
urodzenia
Stopień
 
Nr. licencji
zawodniczej
Nr Polisy zawodnika
 
Indywidualnie
 
Drużynowo
Kata
Kumite
 
Kata
Kumite
waga
open
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Poprawiony: niedziela, 03 kwietnia 2011 12:53
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS