Funakoshu Cup 11 o Puchar Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego 27.03.2011 Wrocław PDF Drukuj Email
wtorek, 08 marca 2011 17:38
 
FUNAKOSHI CUP’11
O PUCHAR REKTORA UNIWESYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU
prof.dr hab. Romana Kołacza
ORGANIZATOR:
Sekcja karate AZS Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
WSPÓŁORGANIZATORZY:                                                                                                                                           
Klub Sportowy „AZS Wrocław” , KU AZS UP Wrocław ,SWFiS UP Wrocław
CEL ZAWODÓW:
Celem zawodów jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, popularyzacja karate WKF wśród dzieci i młodzieży oraz w środowisku akademickim.
DATA i MIEJSCE:  
27.03.2011/niedziela/
Hala Sportowa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 43
WARUNKI UDZIAŁU:  
1. aktualne badania lekarskie;
2. potwierdzenie uiszczenia opłaty startowej;
3. legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego, Budopas;
4. ubezpieczenie NW
 ZGŁOSZENIA
 Przesłać należy do dnia 18.03.2011
 E:mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. fax 0713205809
Dodatkowe informacje www.karate-azsup.pl
OPŁATA STARTOWA
Konkurencje indywidualne - 30zł /dzieci , młodzicy i kadeci/
Konkurencje drużynowe      - 40zł/dzieci , młodzicy i kadeci/
Konkurencje indywidualne - 40zł /juniorzy i seniorzy/
Konkurencje drużynowe      - 60zł/ juniorzy i seniorzy/
Opłaty dokonać można 26.03.2011 w godzinach 12.00-18.00
Lub 27.03.2011 w godzinach 8.00-9.00
NAGRODY
·1 miejsce puchar, medal , dyplom
·2 miejsce medal i dyplom
·3  miejsce medal i dyplom- dwa 3 miejsca
RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW
     8.00- 9.00                     Przyjmowanie wpłat
     9.00-9.15                      Odprawa sędziowska
     9.15-9.30                      Odprawa kierowników ekip
     9.30                               Eliminacje Kata drużynowe
     17.00                             Finały
 
 
 
PROGRAM I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
KATA CHŁOPCÓW                                     KATA DZIEWCZĄT
1)   7 lat i młodsi                                               8)   7 lat i młodsze
2)    8 – 9   lat                                                     9)   8 – 9   lat
3)   10 – 11 lat                                                   10)  10 – 11 lat
4)   12 – 13 lat  (młodzicy)                                11)  12 – 13 lat  (młodziczki)
5)   14 – 15 lat  (kadeci)                                     12)  14 – 15 lat  (kadetki)
6)   16 – 17 lat (juniorzy)                                    13)  16 – 17 lat (juniorki)
7)   +18 lat (seniorzy)                                         14)   +18 lat (seniorki)                        
KUMITE CHŁOPCÓW                                 KUMITE DZIEWCZĄT
15)   10 – 11 lat  (-35kg, +35kg)                       20)   10 – 11 lat  (-35kg,  +35kg)
16)   12 – 13 lat  (-50kg, 55kg, +55kg)             21)   12 – 13 lat  (-40kg , +40kg)
17)   14 – 15 lat  (-57kg, -63kg, +63kg)            22)   14 – 15 lat  (-47kg , +47 kg)
18)   16 – 17 lat  (-61kg, -68kg, +68kg)            23)   16 – 17 lat (-53kg, -59kg , 59kg) 
19)   +18 lat (-67 kg,-84 kg ,+84 kg)               24) +18 lat (-55kg , -68 kg, +68 kg)
KATA DRUŻYNOWE CHŁOPCÓW          KATA DRUŻYNOWE DZIEWCZĄT           
25)   10  lat i młodsi                                            29) 10  lat i młodsi            
26)   11-13lat                                                      30) 11-13 lat
27)   14 -15 lat                                                     31) 14 -15 lat
28)   16 lat i starsi                                                32) 16 lat  i starsi
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Wszystkie eliminacje kata i kumie seniorów rozegrane zostaną w Sali Gimnastycznej na I piętrze
Hali Sportowej Uniwersytetu Przyrodniczego . Finały od godziny 17.00 na parterze.
KATA
Zawody zostaną przeprowadzone według aktualnie obowiązujących przepisów WKF z podanymi poniżej zmianami. W konkurencjach drużynowych kata 10 lat i młodsi, 11-13 lat, w finale bunkai kata nie jest wymagane. W kategoriach 7 lat i młodsi oraz 8-9 lat i 10-11 lat można wykonywać dowolne kata, minimum  znajomość dwóch  kata , które wykonywać należy naprzemiennie. Dozwolone kata Heian I-V i Pinian, , w pozostałych kategoriach wiekowych przepisy WKF.
KUMITE
W kategoriach ( 10 -11 lat i 12 -13 lat) czas walki wynosi 90 sek. Pozostałe kategorie według przepisów WKF. Repasaże i dwa trzecie miejsca. Jeżeli do kategorii wagowej zgłoszonych będzie mniej niż 8 zawodników kategorie wagowe zostaną połączone. Obowiązkowe ochraniacze na zęby, napięstniki, ochraniacze na stopy i golenie niebieskie i czerwone , pasy niebieskie i czerwone.
Postanowienia dodatkowe
1.Pisemnie na ręce Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium w wysokości 200 zł
2. Podpisanie i wysłanie zgłoszenia stanowi definitywne zobowiązanie ze
strony zgłaszającego do udziału w zawodach.
3. Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism
oraz wszelkich walorów może odbywać się tylko za zgodą organizatora.
4. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i
porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody
wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu.
5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
6. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatorów,
8. Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być
zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie zawodów
9. Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy . Kibice na
trybunach bez prawa i możliwości wejścia na salę główną

 
ZGŁOSZENIE NA TURNIEJ
FUNAKOSHI CUP’11
 
KLUB:
ADRES:
 
TRENER:
 
SĘDZIA:
 
TELEFON :
 
TEL. KOM:
E – MAIL:
 
www:
 
Nr.
Nazwisko i Imię
Rok urodzenia
Kata ind
Kata drużynowe
Kumite + waga
1.     
 
 
 
 
 
2.     
 
 
 
 
 
3.     
 
 
 
 
 
4.     
 
 
 
 
 
5.     
 
 
 
 
 
6.     
 
 
 
 
 
7.     
 
 
 
 
 
8.     
 
 
 
 
 
9.     
 
 
 
 
 
10.           
 
 
 
 
 
11.           
 
 
 
 
 
12.           
 
 
 
 
 
13.           
 
 
 
 
 
14.           
 
 
 
 
 
15.           
 
 
 
 
 
16.           
 
 
 
 
 
17.           
 
 
 
 
 
18.           
 
 
 
 
 
19.           
 
 
 
 
 
20.           
 
 
 
 
 
21.           
 
 
 
 
 
22.           
 
 
 
 
 
23.           
 
 
 
 
 
24.           
 
 
 
 
 
25.           
 
 
 
 
 
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS