III Otwarte Akademickie Mistrzostwa Karate WKF oraz III Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski w Karate WKF KOMUNIKAT NR 2 PDF Drukuj Email
środa, 09 marca 2011 13:42

III OTWARTE AKADEMICKIE MISTRZOSTWA KARATE WKF
O PUCHAR J. M. REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
oraz
III Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski w Karate WKF
II rzut
 
 
Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu informuje, że  jest organizatorem III Otwartych Akademickich Mistrzostw Karate o Puchar j.m Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zawody będą rozgrywane wg WKF. Turniej będzie organizowany w połączeniu z III Akademickimi Mistrzostwami Wielkopolski Karate WKF. Dodatkowe informacje w komunikacie nr 2 w/w turnieju.
 
Wyciąg z regulaminu zawodów:
 
Termin:          19 marca 2011 rok.
 
Program:        8.00 – 9.30      Weryfikacja zawodników
 
9.30 – 10.00    Odprawa sędziów

            10.00 - 10.30
 Odprawa kierowników ekip
 
            10.30               Eliminacje (kata i kumite ind. i druż.)                       
 
12.00 – 12.30Uroczyste otwarcie Mistrzostw (prezentacja klubów)
           
12.30 – 18.00 Kontynuacja eliminacji oraz finały przeprowadzonych konkurencji
 
18.00              Planowane zakończenie zawodów
 
Miejsce:          Hala sportowa SWFiS AE w Poznaniu, ul. Dożynkowa 9
 
Cel:
            − wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach oraz najlepszego             Akademickiego Klubu Uczelnianego
            - w ramach AMW podsumowanie klasyfikacji uczelnianej po dwóch rzutach
            − popularyzacja karate wśród młodzieży akademickiej
 
Uczestnictwo w turnieju:
   −       posiadający stopień 6 kyu startujący w kata (konieczne ksero certyfikatu stopnia do          weryfikacji)
−       posiadający stopień 5 kyu startujący w kumite (konieczne ksero certyfikatu stopnia do weryfikacji)
−       wymagana zgoda lekarza
−       startujący w konkurencji początkującej (tylko taikyoku shodan)
−       ubezpieczenie NNW
−       ważna legitymacja AZS
−       dokument, potwierdzający afiliację do określonej szkoły wyższej (indeks, legitymacja studencka, legitymacja pracownicza)
−       Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania ochraniaczy na stopy i golenie, napiętników i pasów w kolorach czerwonym i niebieskim oraz ochraniaczy na zęby. Organizator nie zabezpiecza w/w sprzętu. Przypominamy, że według regulaminu WKF kolor karategi może być wyłącznie biały.
 
 
Sposób przeprowadzenia zawodów:
            Zawody zostaną rozegrane według przepisów WKF oraz w połączeniu z III Akademickimi Mistrzostwami Wielkopolski – II rzut (Regulaminem ogólnym Akademickich Mistrzostw Wielkopolski).
 
−    dwa trzecie miejsca
−    kata – system chorągiewkowy z repasażami
−    kumite – czas walki 3 min. dla mężczyzn, 2 min. dla kobiet
 
Konkurencje:
         −             kumite indywidualne mężczyzn : -60, -67, -75, -84, +84 kg
−             kumite indywidualne kobiet: -50, -55, -61,-68, +68 kg
−             kumite drużynowe mężczyzn /3 zawodników + 1 rezerwowy/
−             kumite drużynowe kobiet /3 zawodniczki + 1 rezerwowa/
−             kata indywidualne mężczyzn
−             kata indywidualne kobiet
−             kata drużynowe mężczyzn
−             kata drużynowe kobiet
            Konkurencje poczatkujących (tylko taikyoku shodan- białe pasy)
−kata indw. Mężczyzn
−kata indw. Kobiet
−kata druż. Mężczyzn
−kata druż. Kobiet
 
Informacje dodatkowe:
            Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkurencji w przypadku nie       wystarczającej liczby zawodników. Za zachowanie zawodnika lub wyrządzone szkody    odpowiada opiekun grupy. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione lub    pozostawione w szatni. Ubezpieczenie oraz zgoda lekarza spoczywa na klubie             macierzystym.
 
 Punktacja:
1.      Punkty w klasyfikacji indywidualnej i uczelnianej będą przydzielane wg zasady:
I m. n + 1 pkt. II m. n – 1 pkt. III m. n – 2 pkt. itd. ( gdzie “ n “ oznacza ilość sklasyfikowanych zawodników). Każda uczelnia może wystawić dowolną ilość studentów i drużyn.
2.      Punkty w AMW będą przeliczane wg odrębnego regulaminu dot. Akademickich Mistrzostw Wielkopolski.
 
 
Nagrody: Puchary (najlepszy zawodnik, zawodniczka, uczelnia)
Statuetki: (za 1 miejsce w poszczególnych konkurencjach)
Medale: (miejsce 1- 3)
Dyplomy
Nagrody rzeczowe: dla najlepszych zawodników, zawodniczek, uczelni: książki, pendrive'y, MP3, MP4, itd.
 
 
 
Zgłoszenia:
 
 
Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2011r.
 
 
Osoby odpowiedzialne za organizacje Mistrzostw:
 
 
 Ze sportowym pozdrowieniem,
Mariusz Siebert
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS