SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU PDF Drukuj Email
niedziela, 21 września 2008 20:14

       SPRAWOZDANIE  Z  REALIZACJI  STRATEGII ROZWOJU 
                                  KARATE  WKF /SHOTOKAN

 

 

Tworzymy  jeden   z   polskich związków  sportowych  sklasyfikowany przez Departament  Sportu Kwalifikowanego  i  Młodzieżowego  Ministerstwa Sportu  w grupie sportów nie olimpijskich  . W ubiegłorocznym podsumowaniu wyników sportowych awansowaliśmy do ścisłej czołówki  . Awans ten zawdzięczamy wynikom uzyskanym przez  zawodników stylowych : WKF/ Shotokan  oraz Kyokushin. Analiza kilku ostatnich lat, wykazująca ciągłą progresję,  dowodzi ,że jest to  tendencja stała , a nie dzieło przypadku . Właśnie przez pryzmat wyników sportowych  postrzega działalność PZK i innych polskich związków sportowych Ministerstwo Sportu i opinia publiczna . Organizacja życia  związkowego  ma służyć  realizacji  powyższego  priorytetu . Nie tworzymy bowiem towarzystwa miłośników sztuki  karate  lecz związek  sportowy,   w którym działalność rekreacyjna , wychowawcza  znajduje   swoja rolę  i znaczenie,   jednak ( w nawiązaniu  do  powyższego) ,   nie leży w centrum  zainteresowań władz związku  i  Ministerstwa   Sportu.  Innymi słowy -  liczba klubów  i  trenujących karate  wysoko pozycjonuje  PZK  w gronie innych  związków,   trzeba jednak ciągle poprawiać jakość szkolenia w klubach  i  tworzyć  większe możliwości  ich  rozwoju sportowo-organizacyjnego . Zamierzeniem  Zarządu jest  znaczące  zwiększenie  liczby  startujących w  zawodach centralnych  PZK  (MMM, MPJ i MPS)- dotychczas czyni to ok. 1/3 klubów  WKF/ Shotokan  i  Kyokushin .

Komisja Sportowa WKF/ Shotokan  trzy lata temu  zaplanowała i konsekwentnie  wdraża  w życie  strategię  szybszego   rozwoju   karate WKF/Shotokan . Ucząc  się od  najlepszych  przyjęliśmy  sprawdzone rozwiązania organizacyjne i szkoleniowe  funkcjonujące  we włoskim związku  karate  (zrzeszającego  ponad  1300 klubów karate WKF) . Zaczęliśmy  od najważniejszych   dziedzin  życia  związkowego .

 

                      SZKOLENIA ZAWODNIKÓW , TRENERÓW  I  SĘDZIÓW 

 

Wychodząc z  założenia , że wyniki  sportowe    najlepszą  wizytówką Związku, zwrócono szczególną uwagę na jakość szkolenia. Przyniosło to  spektakularne efekty  w postaci  ciągłej progresji  poziomu   sportowego  zawodników klubowych  i  reprezentantów kraju  oraz  osiąganych przez nich   wyników sportowych na zawodach międzynarodowych.. W karate  stylowym  shotokan  WSKA uzyskaliśmy  dominującą  pozycję . W najtrudniejszej , wszechstylowej  rywalizacji  karate  WKF  kontynuujemy dobrą passę w kategoriach kadetów i juniorów (dwa medale   ME Jun. - Albert Ciesielski , Marta Dąbrowska   ), pojawiły się  również  dwa , historyczne medale w kategorii seniorów (brąz w ub.  roku  i  srebro w   bieżącym  Anny Fajkowskiej,  w ME), oraz  dwa  krążki  w  tegorocznych Akademickich MŚw. (dwa srebra - w kata drużynowym kobiet i  srebro w kumite Szymona Grzywacza). Kilku zawodników zdobyło w  tym  czasie punktowane miejsca w pierwszej ósemce (ME-  A. Ciesielski i Michalina  Łoboda ; MŚw Juniorów -  Daria Szulc , AMŚ- Bartłomiej Pielesiek ). Te bezsporne sukcesy  nie zasłaniają  nam jednak  rysujących się  nowych problemów. Ubocznym efektem „śrubowania”  poziomu sportowego  jest  pogłębiająca  się w wyniku tego  zjawiska  dysproporcja  między  klubami . Około trzydziestu klubów ( z ponad  stu ) bierze udział  we ogólnopolskiej rywalizacji sportowej . Kilkanaście z nich zdobywa  medale  w różnych kategoriach wiekowych, kilka posiada dominującą  pozycję (regularnie wygrywa  w  klasyfikacjach medalowych- patrz Ranking) .Reszta  nie bierze  udziału  we współzawodnictwie  lub czyni to  rzadko,  ograniczając starty do zawodów  regionalnych . Obok bariery finansowej  przeszkodą jest  zapewne  nierównomierny  dostęp  do szkoleniowego know-how,   a często po prostu brak chęci doskonalenia warsztatu  zawodowego trenerów.  Staramy  się   zmniejszyć w /w    różnice  poprzez organizację corocznych,  ogólnopolskich    szkoleń  trenerskich (coraz wyżej ocenianych przez uczestników) .  Chcemy  stopniowo  objąć  nimi  dzieci  i  młodzież,  bo  to  właśnie pokolenie może zdobywać medale na Olimpiadzie.  Konieczne wydaje  się odejście od często praktykowanej w klubach  szybkiej specjalizacji  zawodniczej (presja wyników) . Skutkiem takiego charakteru  działań   jest stosunkowo szybko  postępująca utrata motywacji  u  młodzieży  do długoletniego treningu,  warunkującego  osiąganie znaczących wyników sportowych,  w najważniejszej z kategorii wiekowej - seniorów. Nieuwzględnianie faz  rozwoju psycho- fizycznego dzieci  i młodzieży  w metodyce szkolenia  jest  też niezgodne z  wytycznymi  Min. Sportu  i wojewódzkich  interdyscyplinarnych  związków sportowych , zwracających uwagę by  rozwijać przede wszystkim motorykę. Dlatego tematyka  szkoleń trenerskich  z  poprzednich lat  oraz  tegoroczna , miała  za zadanie  przekonać  uczestników , że   nie tylko warto ale i trzeba uwzględniać  te aspekty  w  pracy szkoleniowej . Czy to się uda , czas pokaże . Komisja będzie systematycznie   realizować ten  scenariusz   rozwoju   poprzez sprecyzowanie  i  realizację   zmodyfikowanych  reguł  rozgrywania zawodów  w kategoriach wiekowych  dzieci  7 -13 lat  . Nie trzeba wyważać otwartych drzwi - wspomniani na wstępie  Włosi  już sobie z  tym poradzili - trzeba  tylko powtórzyć drogę najlepszych .
Komisja Sportowa WKF/Shotokan,  obok centralnych szkoleń trenerskich,  zorganizowała i opłaciła grupie (łącznie) 29 trenerów,  uczestnictwo w seminariach szkoleniowych w Grado - Włochy  i  Wałczu , które prowadzili  trenerzy kadry narodowej Włoch . Aby  umożliwić bezpośredni  dostęp   do  najnowszej   myśli    szkoleniowej szerszej rzeszy  trenerów, sędziów  i  karateków,   planujemy organizację , w sezonie letnim przyszłego roku,   dużego międzynarodowego  Seminarium z udziałem  w/w czołowych włoskich trenerów kadry narodowej,  kata i kumite (szczegóły  wkrótce). 
Gremium sędziowskiemuKomisja również  stworzyła   warunki do  przyśpieszonego  rozwoju,  poprzez  organizację na  przestrzeni  dwóch lat  3  szkoleń  prowadzonych  przez Roberta  Hamarę z Norwegii – szefa  Sędziowskiej  Komisji Egzaminacyjnej  EKF. W tym roku,  wzorem szkoleń trenerskich,  wprowadzony został również obowiązek uczestnictwa w jednym z dwóch szkoleń centralnych sędziów,  warunkujący uzyskanie przez nich  licencji  sędziego na rok następny  . Jest to o tyle ważne , że przepisy WKF ciągle ewoluują  w kierunku   spełnienia  wysokich   wymagań  MKOL ( warunek  wprowadzenia do programu Igrzysk), w praktyce sprowadzające  się  do ich uproszczenia , które w założeniach  mają  uatrakcyjnić poziom  widowiska sportowego  i  pozwolić , nawet niezorientowanemu kibicowipoznać  kryteria ocen. Dlatego osią przewodnią wrześniowego  II tegorocznego szkolenia było ujednolicenie niezbędnej wiedzy dotyczącej  systemu  oceniania kata i  kumite. Zawodnicy  kadry  narodowej  prezentowali swoje umiejętności,  a następnie  w dwóch  grupach  :  sędziowskiej  oraz  trenersko- zawodniczej,  wspólnie analizowano  detale techniczno- taktyczne , pod kierownictwem  Roberta Hamary , sędziów międzynarodowych i trenerów kadry . Wzajemna interakcja - sędzia → trener → zawodnik -  pozwoliła na  usystematyzowanie i  pogłębienie  praktycznej wiedzy,   niezbędnej w pracy każdemu z  nich. Ten  warsztatowy  sposób  uczenia  (praktykowany w wielu  krajach) bardzo spodobał się uczestnikom  szkolenia i będzie kontynuowany w przyszłości .

 
ORGANIZACJA  I   PRZEPROWADZANIE  ZAWODÓW  SPORTOWYCH

 

 

Staraniem   Komisji Sportowej  WKF/ Shotokan  oraz wszystkich uczestników życia sportowego  spełniamy  coraz wyższe standardy organizacji zawodów sportowych. Zawody  ogólnopolskie   i międzynarodowe  rozgrywane pod egidą  PZK rozgrywane są  w nowoczesnych obiektach , na tatami , z użyciem elektronicznych   tablic sędziowskich. Obok tradycyjnych trofeów dla zwycięzców (okazałe medale i  puchary ), coraz częściej,  dodatkowo otrzymują  atrakcyjne  nagrody rzeczowe. Stopniowo ,  w miarę możliwości , również  organizatorzy  zawodów regionalnychstarają  się utrzymywać te standardy.   Rodzice zawodników , kibice  , przedstawiciele mediów, relacjonujących  imprezy,  z   uznaniem   wypowiadają się  o rosnącym poziomie organizacyjnym  . Zgodnie  w wymogami Ustawy o Sporcie Kwalifikowanymw zawodach uczestniczą wyłącznie  licencjonowani zawodnicy , trenerzy i  sędziowie. Przebieg zawodów jest zgodny  z  normami   WKF , Komisji  Sportowej WKF/ Shotokan  PZK   i  polskiego  prawa sportowego  .  W dwóch  kategoriach wiekowych (młodzicy  i   juniorzy młodsi)  rywalizacja odbywa się w ramach punktowanego  współzawodnictwa .  W  tym  roku  podczas   Mistrzostw Polski  Juniorów  ta kategoria wiekowa  przeprowadzona zostanie w formule pokazowej z udziałem obserwatorów  z Ministerstwa Sportu i Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego. . Wspólnym  wysiłkiem  musimy  dobrze zaprezentować   silną   pozycję karate WKF, by  w przyszłym roku  móc korzystać  z  dobrodziejstw  wprowadzenia do  systemu  trzeciej  kategorii wiekowej (jedyni w  gronie innych   stylów). Uzyskiwana za pośrednictwem   PZK ,   wymierna korzyść  finansowa  klubów ,  wynikającą    z uczestnictwa w systemie  punktowanego  współzawodnictwa,   już pozwoliła  rozwinąć skrzydła  wielu z  nich . Mamy nadzieję , że  ich  liczba będzie się stale powiększać  W związku  z wprowadzeniem  przez WKF,  od  2009  roku,  nowej kategoryzacji wiekowej  zawodników,   będziemy wnioskować i czynić starania  o wprowadzenie czwartej ,  punktowanej kategorii .

Wprowadzenie przez ustawodawców  , a następnie przez PZK uregulowań licencyjnych  znacznie usprawniło  działalność  PZK , pozwalając na eliminacje nadużyć niektórych klubów , związanych z organizacją i przebiegiem zawodów sportowych,   negatywnie wpływających na wizerunek dyscypliny  (bezpieczeństwo zawodników , obiektywność sędziowania , poziom organizacyjny). Z systemu wynikają również oszczędności  oraz  korzyści finansowe klubów – w   świetle  uregulowań  z  NFZ,  posiadanie  licencji  zawodniczej  PZK,  umożliwia  dokonywanie  specjalistycznych ,  bezpłatnych  badań  lekarskich,   warunkujących  uzyskanie karty zdrowia  sportowca. Ponadto  licencja  stanowi   dla  władz  samorządowych  obiektywny  dowód  potencjału sportowego klubu, co nie  pozostaje  bez  znaczenia ,  w  podejmowaniu  przez  nie,   decyzji o wysokości  dofinansowania  działalności  organizacyjno -szkoleniowej . Prowadzony  jest ciągły monitoring zawodów  organizowanych przez kluby członkowskie PZK -  dokonywana analiza pozwala dokonywać niezbędnych korekt , w kierunku ciągłego podnoszenia  ich poziomu

 

 

                            ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW 

 

 

Dokonana  przez  Komisję  analiza  dot . organizacji   i przeprowadzania  egzaminów wskazuje  na kilka  faktów.  Podobnie jak  w przypadku  zawodów sportowych,  wg danych z  Biura Komisji ,   egzaminy  przeprowadza  i  rozlicza ok. połowy  klubów.  Trudno uwierzyć , że  fakt  ten,  oddaje rzeczywistość – albo część  egzaminatorów  zwyczajnie oszukuje  Komisję  albo    to  kluby  na  papierze. O wiele bardziej prawdopodobna  jest  wersja pierwsza , dlatego  zapowiadamy zdecydowane działania w kierunku  ukrócenia  tego zjawiska . Tym, bardziej , że  po  publikacji  stosownych informacji na stronie,  otrzymujemy coraz  więcej  sygnałów  i  próśb o interwencjęod  rodziców egzaminowanych  dzieci , które zostały oszukane przez egzaminatorów. Wpływa to  negatywnie  na  postrzeganie  egzaminatora , trenera , klubu ,  wreszcie Związku  . Niesie  również  ze  sobą   możliwość  konsekwencji  prawno- skarbowych  , które mogą  dotknąć  winnych,   rozliczanych  przez właściwe instytucje  , na wniosek  poszkodowanych , bądź  Związku. Nie tylko mamy obowiązek  ale i chęć  udzielania wszelkich  informacji  zainteresowanym osobom. Wynika  to  z bardzo prostych zależności .  PZK podobnie jak inne  polskie związki sportowe, stowarzyszenia , kluby - oprócz pozyskiwania  środków finansowych  na  działalność , od organów administracji publicznej i samorządowej ,  zobligowane są  , w dobrze pojętym  własnym   interesie , do  ich   zdobywania   z innych źródeł. Ma to  bowiem  bezpośredni wpływ na  jakość   ich działania  . Można  to  czynić w dwojaki sposób  - poprzez sponsoring  lub  wypracowywanie własnych  dochodów  (działalność gospodarcza ,  świadczenia   członków) – inaczej  pozostaje tylko cięcie kosztów . Dotychczasowi  i potencjalni sponsorzy  Związku   zostali skutecznie wypłoszeniprzez  grupę kilkunastu kontestatorów  działalności  Zarządu  , piszących donosy do  wszelkich możliwych instytucji  . W  tym kontekście  działalność gospodarcza,  z natury trudna , obecnie , w ogóle nie wchodzi w rachubę  . Pozostają dochody własne, których lwią część, od lat, przysparzają  opłaty egzaminacyjne . Skoro mamy uzasadnione przypuszczenia, że dokonywane są   malwersacje  finansowe  na  dużą  skalę,   godzące nie tylko  w wizerunek PZK  ale i umniejszające  należne  mu   dochody,   to  podejmujemy działania, które mają te negatywne zjawiska  zniwelować (lub przynajmniej zminimalizować) . Trzeba  jednocześnie  przypomnieć, że obowiązkiem każdego członka związku  jest  przestrzeganie prawa  sportowego  oraz wewnętrznych regulaminów PZK. Wobec nie stosujących  się  do  powyższego nie będzie  pobłażania.  Apelujemy do tych  osób,   które  mają  jakiekolwiek  zaległości egzaminacyjne ,  aby  w ciągu 2 m-cy  dokonały stosownych  korekt  i  rozliczeń . Systematycznie  nanoszone  do bazy komputerowej  i   upublicznione na stronie dane , w tej sferze  (aktualne stopnie uczniowskie i  mistrzowskie PZK )będą przejrzyste dla wszystkich.

Po uwagach  zgłoszonych podczas szkoleń trenerskich  zmodyfikowany został  Regulamin  przeprowadzania  egzaminów na stopnie uczniowskie i mistrzowskie (patrz  Egzaminatorzy), który mamy nadzieję , ulepszy dotychczasową procedurę w tym względzie. Powołując się znowu  na przykład  Włochów (oczywiście we właściwych proporcjach)  można wykazać , że siłę  tego Związku  (obok wyników sportowych)  tworzy również jego pozycja  finansowa– nawet  wstrzymanie  dotacji  państwowych  nie spowodowałoby  jego  zapaści , czego  niestety nie  możemy powiedzieć o nas. Mamy więc  wszyscy nad czym pracować.

POLITYKA INFORMACYJNA ZWIĄZKU 

 

 

Uruchomienie nowej  strony ,  stanowi  kolejny segment reform ,   zakładający  zmianę  polityki informacyjnej  Komisji . Naszym celem jest szybkie  informowanie o   bieżących   sprawach    środowiska  i  Związku  jako całości . Proces  ten trwający  od pewnego czasu , z powodów technicznych,   nie spełniał  oczekiwań  naszych   i   środowiska. Dlatego -  by móc efektywnie realizować  powyższe plany,  zastąpiliśmy  archaiczną stronę  www -  - nowoczesnym  medium . Poza sferą  informacyjną  zamierzamy  za   jakiś  czas   uruchomić interaktywne forum dyskusyjne , aby każdy z zainteresowanych mógł  współtworzyć  kierunki rozwoju  karate WKF/Shotokan ,  drogą  wymiany merytorycznych poglądów  na temat  funkcjonowania dyscypliny . Przesyłanie zdjęć  przez  organizatorów imprez  pozwoli    uatrakcyjnić  i  przybliżyć nieobecnym klimat  zawodów , szkoleń spotkań  itp.   Mamy nadzieję ,  że realizacja  tych celów spotka  się  z  akceptacją  i  pozwoli   stopniowo   włączać   w  życie  Związku  coraz  więcej osób .
Idąc z duchem czasu , nowa strona  będzie stanowiła  podstawowe  źródło informacji o życiu  Związku - informacje na papierze, przekazywane będą do klubów rzadko, w  sytuacji konieczności,  bezpośredniego poinformowania zainteresowanych.  Dotychczasowa strona   Komisji  wygaśnie z  końcem września. 

 

                                                     WSPÓLNE CELE   

 

 

Konsekwentne wdrażanie reform przez  Komisję Sportową WKF/Shotokan nie było i nie jest procesem łatwym i bezbolesnym. Jak każde zmiany  w życiu  społecznym - nieraz napotykały  i będą  napotykać  na opór  zwolenników  utrzymania status  quo. Zderzały się  z  też  z innymi  wizjami  rozwoju  karate WKF /Shotokan  i  Związku . Realizowane były w okresie  szczególnie  trudnym   w  życiu  PZK . W minionym  okresie,  grupa kilkunastu  osóbpostanowiła   dokonać wymiany  Zarządu ,  drogą totalnej destrukcji,  licząc , że  realizacja  tego scenariusza  wyniesie ich do władzy . Ruch ten zapoczątkowany  na  początku  obecnego wieku , pierwsze symptomy przejawiał  w
2003 rokupodczas MP Seniorów Karate WKF we Wrocławiu . Kolejne próby  nastąpiły  : podczas  Walnego Zjazdu  w 2004 roku ; poprzez  złożenie -w 2005 roku - zawiadomień o  podejrzeniu  popełnienia przestępstw  przez członków  Zarządu  (do ówczesnej Polskiej Konfederacji Sportu i prokuratury)  ;  podczas Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu  w  2006 roku . Grupa  ta,  nie mogąc  przejąć władzy  w sposób  demokratyczny,  słała donosy ,  skargi  i  wnioski  o interwencje,  do wszelkich możliwych  instytucji  życia publicznego , którego  efektem były  podziały, wzrost kosztów funkcjonowania Związku  i utrwalenie  wizerunku  wiecznie skłóconego  środowiska,  w  oczach  władz sportowych i  opinii  publicznej (patrz- ostatnie relacje stacji radiowej RMF  FM,  wpisujące się  w modny ostatni trend rozliczeń po Olimpiadzie) . Byłoby nieobiektywnym  pominąć fakt ,  że „rewolta”   miała i  swoje  dobre  strony  - wymusiła zdynamizowanie  niezbędnych  reform  w środowisku  karate WKF/ Shotokan , w  oparciu o nową  Ustawę o sporcie kwalifikowanym. Trzyletnia cezura  czasowa  od  ich  wprowadzenia , skłania  do refleksji i wniosków. Tym bardziej , że stoimy przed nowymi wyzwaniami . Coraz bliższa perspektywa  debiutu karate WKF na Igrzyskach,   sprzyja  znacznie lepszemu  pozycjonowaniu  PZK wśród polskich związków sportowych,   co  zresztą  już  odczuwamy,   w decyzjach  Ministerstwa Sportu  i  Turystyki . Mamy  niepowtarzalną  szansę  przyśpieszenia  rozpoczętego  procesu  zmiany oblicza  PZK i  osiągnięcie statusu  porównywalnego z  kilkakrotnie  tu  cytowanymi  naszymi przyjaciółmi  -Włochami.  Potrafili się wznieść nie  tylko ponad podziały stylowe  ale  w jednej federacji, zrzeszyć z innymi dyscyplinami  sportowymi (FJJLKAM - skupia  karate WKF , zapasy , judo, wschodnie sztuki walki). Nie trzeba nikogo przekonywać jaka jest  siła lobbingu  takiej grupy.

Nasze  cele  osiągniemy    tylko poprzez  budowanie  jedności  i  zaktywizowanie  jak najszerszej  rzeszy   środowiska  wokół  wspólnie wypracowanych celów. Wizerunek  środowiska  tworzy bowiem każdy  uczestnik  życia sportowego -  karateka, zawodnik,  trener, sędzia, działacz -  i  za  jego  jakość  ponosi  odpowiedzialność .

Staramy  się  czynić,  by ten wizerunek  był  jak najlepszy i zachęcamy  do tego innych  .

 

 

Sekretarz  Komisji  WKF/Shotokan

 

Wiesław Grochowina

 

Poprawiony: środa, 01 października 2008 14:44
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS