VI Międzynarodowe Mistrzostwa Cieszyna w Karate „SHINDO CUP” 28.05.2011 PDF Drukuj Email
piątek, 29 kwietnia 2011 15:56

VI Międzynarodowe Mistrzostwa Cieszyna w Karate „SHINDO CUP”
 
CEL ZAWODÓW
 
> Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach, popularyzacja karate jako sportu kwalifikowanego oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport
 
ORGANIZATOR
Klub Sportowy SHINDO
MOSiR Cieszyn
 
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
28.05.2011 wielofunkcyjna Hala Widowiskowo sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków, Cieszyn ul. Sportowa 1
Godz. 8 00 – rejestracja zawodników
Godz. 8 30 – odprawa sędziów
Godz. 9 00 – odprawa kierowników ekip
Godz. 9 30 – uroczyste otwarcie zawodów
Godz.9 45 - eliminacje i finały
 
 
ZGŁOSZENIA
WARUNKI UDZIAŁU:
 1. W zawodach mogą brać udział kluby karate należące do Polskiego Związku Karate
2. Ubezpieczenie NNW
3. Uiszczenie opłaty startowej
4. Posiadanie legitymacji szkolnej lub budo pass
5. Aktualne badania lekarskie
 
PRZEPISY
KATA
Wszystkie konkurencje kata i kumite zostaną rozegrane wg obowiązujących przepisów WKF z zastosowaniem następujących zmian:
 A: Kata dowolne równolegle
 B: Kata dowolne równolegle (w finałach INNE)
C/D: Kata dowolne w każdej rundzie inne (od HEIAN SHODAN)
E/F: przepisy WKF
Kata drużynowe: kata DOWOLNE (konkurencja nr 16 i 17 BUNKAI w finale)
KUMITE
 Obowiązkowe ochraniacze na zęby, napięstniki koloru czerwonego i niebieskiego, ochraniacze stóp i goleni wg wzoru WKF.
Czas walki w kategoriach10-11 lat i 12-13 lat – 1,5 min, w pozostałych kategoriach 2 min.
> OPŁATY STARTOWE
35 zł konkurencje indywidualne
45 zł konkurencje drużynowe
 
 
> NAGRODY:
1 miejsce puchar, medal , dyplom
2-3 miejsce medal, dyplom
 
 
 POSTANOIENIA DODATKOWE
 1. Podpisanie i wysłanie zgłoszenia stanowi definitywne zobowiązanie ze strony zgłaszającego do udziału w zawodach.
 2. Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism oraz wszelkich walorów może odbywać się tylko za zgodą organizatora.
 3. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
5. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatorów,
7. Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie zawodów
 8. Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy . Kibice na trybunach bez prawa i możliwości wejścia na salę główną.          
 
 
 
KONKURENCJE:
              KATA CHŁOPCÓW
(1)    9 lat i młodsi /A/
(2)   10 – 11 lat (żak) /B/
(3)   12 – 13 lat (młodzik) /C/
(4)   14 – 15 lat (junior młodszy) /D/
(5)   16 – 17 lat (juniorzy) /E/
(6)   seniorzy 18 + /F/
KATA DZIEWCZĄT
(7)   9 lat i młodsze /A/
(8)   10 – 11 lat (żak) /B/
(9)   12 – 13 lat (młodziczki) /C/
(10) 14 – 15 lat (juniorki młodsze) /D/
(11) juniorki i seniorki 16 + /E/
              KATA DRUŻYNOWE                              
(12) 10 lat i młodsi
            (13) 10 lat i młodsze                               
            (14)   11–13 lat dziewczęta
              (15)   11-13 lat chłopcy                          
 (16)   14 i starsze dziewczęta
(17)14 i starsi chłopcy
KUMITE CHŁOPCÓW
(18) 10-11(żak) lat -40kg, +40kg
(19) 12–13lat (młodzicy) -45kg-50kg,-55kg,+55kg
(20)14-15lat
(junior młodszy)-57kg,-63kg,-70kg,+70kg
(21) 16–17 lat (juniorzy) -61kg,-68kg,-76kg,+76kg
(22)18+(seniorzy)-67kg,-75kg,-84kg,+84kg
             KUMITE DZIEWCZĄT
(23) 10-11 (żak) lat -40kg, +40kg
(24)   12–13 lat (młodziczki) -43kg,-50kg,+50kg
(25)   14–15 lat (juniorki młodsze) -47kg,-54kg, +54kg
(26)   16–17 lat (juniorki) -53kg,-59kg,+59kg
(27)   18 + (seniorki) -55kg,-61kg,-68kg,+68kg
 
VI Międzynarodowe Mistrzostwa Cieszyna w Karate „SHINDO CUP”
 
KLUB:
ADRES:
 
 
TRENER:
 
SĘDZIA:
 
TELEFON :
 
TEL. KOM:
E – MAIL:
 
www:
 
Nr.
Nazwisko i Imię
Data urodzenia
Kata ind
nr. konkurencji
Kata drużynowe
nr. konkurencji
Kumite + waga
nr. konkurencji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS