Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate WKF 04.06.2011 PDF Drukuj Email
piątek, 29 kwietnia 2011 15:58

REGULAMIN MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW
W KARATE WKF
04.06.2011
STREFA B – Lbu, WLP, KPM
I .CEL ZAWODÓW
Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii młodzików, w
poszczególnych konkurencjach oraz popularyzacja karate WKF jako sportu kwalifikowanego.
II. ORGANIZATORZY
- Łódzki Okręgowy Związek Karate
- Polski Związek Karate,
- Łódzka Federacja Sportu
III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
04.06.2011 Hala OSiR w Solcu Kujawskim ul. Bojowników o Wolność i Demokracje
IV. WARUNKI UDZIAŁU
Zgłoszenie startujących w terminie do 29.05.2011r. - listownie, lub e-mailem
(po potwierdzeniu telefonicznym czytelności) na adres :
Polski Związek Karate
Szczecin 70- 017 Boryny 2 tel/fax 0914825509
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
i u organizatora:
W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy z klubów PZK danej strefy
rozgrywek spełniający następujące warunki :
- opłacona przez Klub licencja członkowska PZK za 2011
- aktualne badania lekarskie,
- legitymacja szkolna,
- dokumenty ubezpieczenia klubowego zawodników i licencje zawodnicze,
- posiadanie stopnia wyszkolenia - min . 9.1 kyu w kata i 8.1 kyu w kumite,
Brak korekty zgłoszenia na 2 dni przed zawodami traktowane będzie jako ostateczne
zobowiązanie co do startu zawodników.
V. LOSOWANIE
Losowanie komisyjne w siedzibie organizatora w dniu 03.06.2011 .
VI. WIEK ZAWODNIKÓW
Uczestnikami zawodów są zawodniczki i zawodnicy w wieku: 12-13 lat (w 2011 roku
urodzeni w okresie 01.01.1998 - 31.12.1999)
VII. KONKURENCJE
- kata ind. młodzików 9.1-7.3 kyu
- kata ind. młodzików 6.1 kyu i wyższe
- kata ind. młodziczek 9.1-7.3 kyu
- kata ind. młodziczek 6.1 kyu i wyższe
- kumite ind. młodzików – kat. wagowe : -40 kg ; - 45 kg ; - 50 kg ; -55 kg ; +55 kg,
- kumite ind. młodziczek – kat. wagowe : - 43 kg ; - 50 kg ; + 50 kg,,
VIII. PRZEPISY
Dwa trzecie miejsca w kumite i w kata,system chorągiewkowy z repasażami.
Kumite – obowiązkowe ochraniacze na zęby ; napięstniki , pasy i protektory na stopy i
golenie koloru czerwonego i niebieskiego – wzór WKF.
· stopień wyszkolenia w kumite - min. 8.1 kyu
· stopień wyszkolenia w kata do 7.3 kyu - min. 9.1 kyu
· stopień wyszkolenia w kata od 6.1 kyu - min. 6.1 kyu
· kata do 7.3 kyu – dowolne od Heian Shodan (min. dwa kata wykonywane na
przemian).
· kata od 6.1 kyu – dowolne kata od Heian Nidan, w każdej rundzie inne (nie ma
Shitei kata)
· w kumite zabroniony jest jakikolwiek kontakt na poziom jodan, zarówno dla
technik ręcznych jak i nożnych. Punktowany dystans 0-10 cm. Na poziom
chudan dozwolony jest kontakt na dotknięcie kimona.
· czas walki wynosi - 90 s. Sai shiai – 30 s.
· obowiązują przepisy PZK – WKF z powyższymi zmianami.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
za zajęcie miejsc 1-3 przyznawane są medale oraz dyplomy,
kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem,
złożenie protestu dot. decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wys. 200 zł,
organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione,
za ew. szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub,
X.INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW
Warunki pracy i listę sędziów ustali Przew. Podkomisji Sędziowskiej WKF – Remigiusz
Powroźnik – adresaci zostaną powiadomieni osobnym pismem,
XI. NOCLEGI I WYŻYWIENIE
We własnym zakresie
PROGRAM ZAWODÓW
- godz. 08.00 – 09.00 - weryfikacja dokumentów i ważenie uczestników w dniu zawodów,
- godz. 09.00 - odprawa sędziowska,
- godz. 09.15 – odprawa kierowników ekip,
- godz. 09.30 – uroczyste otwarcie Mistrzostw; eliminacje i finały kata i kumite,
- godz. 14.00 - zakończenie MMM
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS