Puchar Polski w Karate WKF Kalisz 24.09.2011 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 września 2011 19:19
Puchar Polski w Karate
Kalisz 2011'
 
 REGULAMIN 
           
I CEL ZAWODÓW
- popularyzacja karate WKF 
- wyłonienie najlepszych zawodników , zawodniczek oraz    klubów w kategoriach :
 dzieci , żaków, młodzików , juniorów młodszych , juniorów i seniorów 
- weryfikacja poziomu wyszkolenia członków kadry narodowej 
 
II ORGANIZATORZY
-       Polski Związek Karate
-          MUKS „Tornado” Kalisz 
    
III WSPÓŁORGANIZATORZY
      -     Urząd Miejski w Kaliszu
-       Urząd Marszałkowski w Poznaniu
-       OSRiR Kalisz
 
IV SPONSORZY
Big Star
Tulcon
Grodan
Colian 
 
V TERMIN I MIEJSCE   ZAWODÓW
24.09.2011 r. - sobota , hala sportowo- widowiskowa Arena Kalisz ,
Kalisz , ul. H.Sawickiej 22-24
 
IV WARUNKI UDZIAŁU 
1. Zgłoszenie startujących w terminie do 19.09.11 r. - e-mailem (z potwierdzeniem )
 
2. Warunki startowe dla zawodników klubowych
-     stopień wyszkolenia (certyfikat PZK) - kata 9 kyu ; kumite - 8 kyu
-     licencja zawodnicza 2011
-          aktualne   badania lekarskie
-          ubezpieczenie 
 
V LOSOWANIE
Odbędzie się w dniu 22.09.2011 r.
 
VI KONKURENCJE
 
KATA ( z podziałem na płeć)
Dzieci    9 lat i młodsze
Żacy      10-11 lat    
Młodzicy 12-13 lat     
Juniorzy młodsi   14-15 lat         
Juniorzy   16-17 lat     
Seniorzy +18 lat
 
KUMITE  
Żacy i żaczki (oddzielnie) - 34 – 40 + 40 kg
Młodzik    - 40 - 45 -50 -55 + 55 kg                          Młodziczki   - 43 - 50 + 50 kg,
Juniorzy  młodsi - 52 -57 - 63 -70 +70 kg                    Juniorki Młodsze - 47 -54 +54 kg
Juniorzy -55 – 61 – 68 – 76 kg , open                         Juniorki - 48 - 53 -59 kg , open
Senior     open                                                               Seniorki    open
 
 
 
VII PRZEPISY
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone wg aktualnych przepisów WKF z uzupełnieniem dot. kata :
- dzieci – eliminacje min. jedno kata – w finale inne
- żacy – eliminacje min. dwa kata od H -1 - w finale inne
Kumite – obowiązkowe wyposażenie -ochraniacze na zęby , golenie i stopy ; napięstniki , pasy
Czas walki : żak i młodzik –1,5 min. ; junior młodszy, junior - 2 min ; + 18 lat -3 min.
 
VIII TROFEA 
Za zajęcie miejsc I- III zawodnicy otrzymują medale i dyplomy
Zdobywcy I miejsca dodatkowo puchary
 
IX OPŁATY STARTOWE 
40 zł - za konkurencję 
 
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
      -      zawody odbywać się będą na 5 lub 6 tatami 
      -      kontrola wagi i dokumentów (ubezpieczenia, licencji , badań lekarskich)- doraźnie w trakcie
             zawodów - w razie uchybień – dyskwalifikacja
-          przy tatami mogą przebywać wyłącznie aktualnie startujący zawodnicy i asystujący trenerzy
      (w dresach klubowych), pozostali zawodnicy przebywają w strefie rozgrzewki lub na 
       trybunach 
-          ekspozycja i sprzedaż oraz rozpowszechnianie ulotek reklamowych , pism i wszelkich walorów mogą się odbywać tylko za zgoda organizatora
-          uczestniczące w zawodach kluby ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny i zachowanie porządku przez swoich zawodników oraz ponoszą koszty naprawy ew. szkód przez nich uczynionych
-          organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
-          kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w   porozumieniu z organizatorem
      -      złożenie protestu dot. decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wys. 200 zł
-          możliwość spożycia obiadu w przylegającej do hali stołówce
 
XI INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW
Listę sędziów w porozumieniu z organizatorem ustali Przew. Komisji Sędziowskiej WKF Remigiusz Powroźnik – lista powołanych zostanie przesłana e-mailem
Powołani sędziowie zobowiązani są   uczestniczyć w odprawie sędziowskiej , która odbędzie się
w dniu 24.09.2011 r. o godz. 9.30 w hali Arena Kalisz
Możliwość skorzystania z obiadu w stołówce przylegającej do hali.
 
XII   PROGRAM ZAWODÓW 24.09.11 r.
      
-          godz. 9.30 - odprawa sędziów i kierowników ekip
       -     godz. 10.00 – 18.00 eliminacje i finały kata i kumite  
 
 
                            ZAPRASZAMY !
Poprawiony: środa, 14 września 2011 14:33
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS