II Otwarty Turniej Karate Bushi-Do Cup 03.12.2011 Bydgoszcz PDF Drukuj Email
piątek, 04 listopada 2011 11:57

II OTWARTY TURNIEJ KARATE
,,BUSHI-DO CUP’’
03.12.2011 r.
 
REGULAMIN
 
Organizator:
 
Stowarzyszenie Klub Sportowy „BUSHI-DO” Bydgoszcz
adres: ul. Inwalidów 1a, 85-727 Bydgoszcz
telefon: Andrzej Jankowski + 48 781-336-380; Piotr Gołębiewski - +48 602-517-395
Pod patronatem:
Urząd Gminy Osielsko
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku
Polski Związek Karate
 Cel zawodów:
Celem Pucharu jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, popularyzacja ducha i idei karate. Promocja Gminy Osielsko poprzez sport.
Termin i miejsce:
 
Miejsce: Hala Sportowa Zespołu Szkół w Osielsku k/Bydgoszczy                                                                          
               Osielsko ul. Centralna 7
 Przyjazd uczestników i rejestracja:
03.12.2011 r. (sobota) godz. 8 – 9.30
  Odprawa sędziowska: godz. 915
 Odprawa techniczna: godz. 930
 Rozpoczęcie zawodów: godz. 10.00 (Eliminacje Kata indywidualne)
                                           Zakończenie zawodów około 18.00
Warunki udziału:
!!!!Przesłanie wypełnionego zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2011 r!!!!
 
opłata startowa podczas rejestracji
Posiadanie:
1.     Aktualne badania lekarskie;
2.     Potwierdzenia stopnia (Certyfikat PZK);
3.     Potwierdzenia uiszczenia opłaty startowej;
4.     Legitymacji szkolnej lub BUDOPAS;
5.     Ubezpieczenie zawodników od NNW.
6.     Aktualna licencja zawodnicza PZK
 
Stopień zaawansowania:
                Kata od 9 (9.1) kyu
                Kumite min. 8 (8.3) kyu
 
 Sposób przeprowadzenia zawodów
 Zawody zostaną przeprowadzone według aktualnie obowiązujących przepisów WKF z podanymi poniżej zmianami:
 Konkurencje:  
                                                               Kata indywidualne białe pasy
Kata indywidualne   dziewcząt 7 lat i młodsze
Kata indywidualne chłopców 7 lat i młodsi
Kata indywidualne   dziewcząt 8-9 lat
Kata indywidualne. chłopców 8-9 lat
Kata indywidualne. dziewcząt 10 – 11 lat
Kata indywidualne chłopców 10-11 lat
                                                         Kata indywidualne 8.1 kyu i wyższe
Kata indywidualne dziewcząt 7 lat i młodsze
Kata indywidualne chłopców 7 lat i młodsi 
Kata indywidualne Dziewcząt 8 - 9 lat
Kata indywidualne Chłopców 8 - 9 lat
Kata indywidualne Dziewcząt 10 – 11 lat
Kata indywidualne Chłopców 10 – 11 lat
Kata indywidualne Młodziczek 12 – 13 lat
Kata indywidualne Młodzików 12 – 13 lat
Kata indywidualne Kadetek 14 – 15 lat
Kata indywidualne Kadetów 14 – 15 lat
                                                                  Kata drużynowe
 
Kata drużynowe dziewcząt 9 lat i młodsi
Kata drużynowe chłopców   9 lat i młodsi
Kata drużynowe dziewcząt 10-11 lat
Kata drużynowe chłopców   10-11 lat
Kata drużynowe młodziczek i kadetek
Kata drużynowe młodzików i kadetów
 Konkurencje kumite:
Kumite indywidualne dziewcząt do 9 lat (-30 kg, +30 kg)
Kumite indywidualne chłopców do 9 lat (-30 kg,, +30 kg)
Kumite indywidualne Dziewcząt 10 – 11 lat (-35 kg, - 40 kg + 40 kg)
Kumite indywidualne Chłopców10 – 11 lat (-35 kg, - 40kg, +40kg)
Kumite indywidualne Młodziczek 12-13 lat (- 43kg, -50kg,+50kg)
Kumite indywidualne Młodzików 12-13 lat (-40 kg, - 45kg, -50kg, +50kg)
 Kumite indywidualne Dziewcząt 14-15 lat (- 47kg, - 54kg,+54kg)
Kumite indywidualne Chłopców 14 – 15 lat (- 52kg,-57kg,- 63kg, -70kg,+ 70kg)
        
 (3 osobowe drużyny)
 Kumite drużynowe Dziewcząt 10 – 11 lat
 Kumite drużynowe Chłopców 10 – 11 lat
 Kumite drużynowe Dziewcząt 12 – 13 lat
 Kumite drużynowe Chłopców12 – 13 la
 Kumite drużynowe Kadetek
 Kumite drużynowe Kadetów
System pucharowy i dwa trzecie miejsca.
KATA - w kategoriach 9 lat i młodsi oraz 10 – 11 lat można wykonywać dowolne dwa kata na przemian, w kategorii 12 – 13 lat dowolne trzy kata na przemian , kadeci wg przepisów WKF . W konkurencji kata indywidualne białe pasy. zawodnicy wykonują kata dowolne od Taikyoku Shodan można powtarzać. .
Organizator zastrzega sobie prawo połączenia konkurencji w sytuacji małej ilości zawodników w poszczególnych kategoriach.
 KUMITE - wg przepisów WKF  - obowiązkowe ochraniacze na zęby, napięstniki koloru czerwonego i niebieskiego , ochraniacze na stopy i golenie czerwone i niebieskie – wzór WKF.
Czas walki kumite:
Kadeci - 2 min
Młodzicy  – 90 sek.
10-11 lat,  9 lat i młodsi – 60 sek.
Repesaże i dwa trzecie miejsca.
Możliwość zważenia zawodnika przed konkurencją.
Drużyna może być uzupełniona zawodnikiem  z młodszej kategorii wiekowej.
O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia.
 
Zawodnik w konkurencjach indywidualnych może startować tylko w swojej kategorii wiekowej
 Protesty:
Pisemnie na ręce Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium do organizatora w wysokości 200 zł .
 
Opłaty startowe:
                Wysokość opłat:
-          jedna konkurencja – 35 zł
-          konkurencje drużynowe – 60 zł
Opłata startowa będzie przyjmowana podczas rejestracji 03.12.2011 r. (sobota) w godz. 8:00 – 9:30 w biurze zawodów.
 
Nagrody:
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc zawodnicy otrzymują medale i dyplomy, zdobywcy I miejsc okazjonalne puchary
Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju!!!
Stowarzyszenie „Klub Sportowy BUSHI-DO” Bydgoszcz
 
Postanowienia dodatkowe
1.       Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism oraz wszelkich walorów może odbywać się tylko za zgodą organizatora.
2.       Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu.
3.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
4.       W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.       Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatora w porozumieniu z Podkomisją Sędziowską WKF PZK.
6.       Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie zawodów
7.       Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy. Kibice na trybunach bez prawa i możliwości wejścia na salę główną.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULARZ    ZGŁOSZENIOWY TURNIEJ BUSHI-DO CUP 03.12.2011
 
    Klub:                                                                                         
    Kierownik drużyny:                                                              
    Adres:                       
    NIP:
    Tel / fax:                                           E-mail: 
         www:
     Indywidualnie
Lp
Nazwisko i Imię                 
Data ur.
Stopień
Kata
Kumite
Waga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    Drużyny
Lp
Drużyna
Kategoria
Kumite
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS