Otwarte Mistrzostwa Łodzi w Karate 10.12.2011 Łódź PDF Drukuj Email
środa, 09 listopada 2011 10:23

 
 
 
 
„OTWARTE MISTRZOSTWA ŁODZI W KARATE 2011”
10.12.2011
 
ORGANIZATOR:
Łódzki Klub Karate „Shotokan”
POLSKA 93-279 Łódź ul. Tatrzańska 91/70
 przy wsparciu U.M.Ł.
 
CEL TURNIEJU:
Popularyzacja karate sportowego wśród dzieci i młodzieży oraz wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach.
 
CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW:
10 grudzień 2011 ( sobota )
Hala Sportowa Centrum Sportowo-Rekreacyjne
Łódź ul. Małachowskiego 5/7 POLSKA
 
 Godz. 9 00 – 9 45 – rejestracja zawodników i przyjmowanie opłat startowych.
 Godz. 9 30 – odprawa techniczna sędziów
 Godz.9 50 – odprawa kierowników ekip
 Godz. 10 00 – początek i uroczyste otwarcie zawodów
 
UWAGA! – Czynności rejestracyjne oraz opłaty dokonują wyłącznie kierownicy ekip.
WARUNKI UDZIAŁU:
- posiadany stopień kyu lub DAN potwierdzenie stopnia tylko na podstawie certyfikatu PZK
- posiadana licencja zawodnicza PZK
- aktualne badania lekarskie
- ubezpieczenie NW
- dokonana opłata startowa
- o wieku zawodnika decyduje rok urodzenia.
 
KONKURENCJE:
Wszystkie konkurencje kata i kumite zostaną rozegrane wg obowiązujących przepisów WKF z podanymi niżej zmianami.
 
KATA: - WKF z poniższymi zmianami
 
 
 
kata
 
Indywidualnie
drużynowo
kobiety
Mężczyźni
kobiety
mężczyźni
nr
Rocznik
Nr
Rocznik
nr
rocznik
nr
rocznik
1
Początkujący ćw. Od września
7
Początkujący ćw. Od września
13
Do 11 lat
15
Do 11 lat
2
8 lat i mł.
8
8 lat i mł.
14
12-15 lat
16
12-15 lat
3
9 lat
9
9 lat
 
 
 
 
4
10-11 lat
10
10-11 lat
 
 
 
 
5
12-13 lat
11
12-13 lat
 
 
 
 
6
14-15 lat
12
14-15 lat
 
 
 
 
 
 
W konkurencji dla początkujących możliwość powtarzania kata. W konkurencjach 8 lat i młodsi oraz 9 lat dwa kata na przemian. W konkurencjach 10-11 lat dwa kata na przemian w finale inne kata . Konkurencje 12-13 lat w każdej rundzie inne kata, konkurencje 14-15 lat wg. przepisów WKF. W konkurencji drużynowej 12-15 lat od Heian Nidan i wyższe. Wszystkie konkurencje system pucharowy z repasażami. W finale kata drużynowego nie ma Bunkai
 
KUMITE:
 
Czas walki:
Konkurencje: 10-11 lat – 60 sekund,12-13 lat – 90 sekund. Pozostałe – 2 min.
Możliwość sprawdzenia wagi i wieku przed walką.
 
 
kumite
 
kobiety
nr
rocznik
waga
17, 18
10-11 lat
- 40 kg, + 40 kg
19, 20
12-13 lat
- 50 kg, + 50 kg
21, 22
14-15 lat
- 54 kg, +54 kg
23, 24, 25
16-17 lat
- 53 kg, -59 kg, +59 kg
 
Mężczyźni
Nr
rocznik
waga
26, 27
10-11 lat
- 40 kg, + 40 kg
28, 29, 30
12-13 lat
- 50 kg, - 55 kg +55 kg
31, 32, 33
14-15 lat
- 63 kg, - 70 kg, +70, kg
34, 35, 36,
16-17 lat
- 68 kg, - 76 kg, + 76 kg
 
 
UWAGA! Obowiązkowe ochraniacze na szczęki, napiętniki oraz ochraniacze na stopy i golenie ( czerwone i niebieskie). Organizator nie zapewnia pasów czerwonych i niebieskich.
 
OPŁATY STARTOWE:
- Konkurencje indywidualne – 35 zł
- Konkurencje Drużynowe – 60 zł
- pisemny protest – wadium 200 zł
 
TERMIN ZGŁOSZEŃ:
Oficjalne zamknięcie oraz losowanie list startowych odbędzie się 05.12.2011
o godzinie 20 .00.
nr. Tel./fax: + 48 042 641 63 30
Dodatkowe informacje na temat zawodów
 pod nr. Tel. + 48 0 609 139 842
 -Prezes Arkadiusz Bugajak.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- W przypadku małej ilości zawodników organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzega sobie prawo do połączenia lub zmian konkurencji.
- Podczas rejestracji będzie możliwe tylko i wyłącznie wykreślenie zawodnika z listy startowej.
- Ekspozycja i sprzedaż ( także materiałów reklamowych ) Tylko za zgodą organizatora.
- Lista sędziów zostanie ustalona przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PZK
- Kluby – stowarzyszenia ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez członków własnych ekip.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
 
Zapraszamy do udziału
ZARZĄD Ł.K.K.S.
 
 
 
 
 
 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 
Klub:
Adres:
Kierownik drużyny:
Kontakt:

Nr
Imię Nazwisko
Wiek
Nr Kon.
Kata
Kumite
Waga
Druż
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS