Funakoshi Cup’12 31.03.2012 Wrocław PDF Drukuj Email
czwartek, 22 marca 2012 13:11

FUNAKOSHI CUP’12
O PUCHAR REKTORA UNIWESYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU
prof.dr hab. Romana Kołacza
ORGANIZATOR:
Sekcja karate AZS Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
WSPÓŁORGANIZATORZY:                                                                                                                                           
Klub Sportowy „AZS Wrocław” , KU AZS UP Wrocław ,SWFiS UP Wrocław
CEL ZAWODÓW:
Celem zawodów jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, popularyzacja karate WKF wśród dzieci i młodzieży oraz w środowisku akademickim.
DATA i MIEJSCE:  
31.03.2012/sobota/
Hala Sportowa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 43
WARUNKI UDZIAŁU:  
1. aktualne badania lekarskie;
2. potwierdzenie uiszczenia opłaty startowej;
3. legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego, Budopas;
4. ubezpieczenie NW
5. licencja zawodnicza PZK
 ZGŁOSZENIA
 Przesłać należy do dnia 24.03.2012
 E:mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. fax 0713205809
Dodatkowe informacje www.karate.azs.wroclaw.pl
OPŁATA STARTOWA
Konkurencje indywidualne - 40zł
Konkurencje drużynowe      - 60zł
Opłaty dokonać należy 31.03.2012 w godzinach 9.00-10.00
NAGRODY
·1 miejsce puchar, medal , dyplom
·2 miejsce medal i dyplom
·3 miejsce medal i dyplom- dwa 3 miejsca
RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW
     9.00- 9.30                     Przyjmowanie wpłat
     9.15- 9.30                     Odprawa sędziowska                       
     9.30              Eliminacje Kata drużynowe
     18.00                             Finały
 
 
 
PROGRAM I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
KATA CHŁOPCÓW                                             KATA DZIEWCZĄT
1)   10 – 11 lat                                                          6)  10 – 11 lat
2)   12 – 13 lat (młodzicy)                                       7) 12 – 13 lat (młodziczki)
3)   14 – 15 lat (kadeci)                                            8)  14 – 15 lat (kadetki)
4)   16 – 17 lat (juniorzy)                                           9)  16 – 17 lat (juniorki)
5)   +18 lat (seniorzy)                                               10)   +18 lat (seniorki)                        
KUMITE CHŁOPCÓW                                        KUMITE DZIEWCZĄT
11)   10 – 11 lat (-35kg, +35kg)                              16)   10 – 11 lat (-35kg, +35kg)
12)   12 – 13 lat (-50kg, 55kg, +55kg)                    17)   12 – 13 lat (-40kg , +40kg)
13)   14 – 15 lat (-57kg, -63kg, +63kg)                   18)   14 – 15 lat (-47kg , +47 kg)
14)   16 – 17 lat (-61kg, -68kg, +68kg)                   19)   16 – 17 lat (-53kg, -59kg , 59kg) 
15)   +18 lat (-60kg,-67 kg,-75kg,-84 kg ,+84 kg)  20) +18 lat (-50kg,-55kg , -61kg,-68 kg, +68 kg)
KATA DRUŻYNOWE CHŁOPCÓW          KATA DRUŻYNOWE DZIEWCZĄT           
21)   10 -11lat                                                          25) 10 -11 lat   
22)   12-13lat                                                           26) 12-13 lat
23)   14 -15 lat                                                          27) 14 -15 lat
24)   16 lat i starsi                                                     28) 16 lat i starsi
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
KATA
Zawody zostaną przeprowadzone według aktualnie obowiązujących przepisów WKF z podanymi poniżej zmianami. W konkurencjach drużynowych kata 10 -11lat, 12-13 lat, w finale bunkai kata nie jest wymagane. W kategoriach 10-11 lat można wykonywać dowolne kata, minimum znajomość dwóch kata , które wykonywać należy naprzemiennie. Dozwolone kata Heian I-V i Pinian, , w pozostałych kategoriach wiekowych przepisy WKF.
KUMITE
W kategoriach ( 10 -11 lat i 12 -13 lat) czas walki wynosi 90 sek. Pozostałe kategorie według przepisów WKF. Repasaże i dwa trzecie miejsca. Jeżeli do kategorii wagowej zgłoszonych będzie mniej niż 8 zawodników kategorie wagowe zostaną połączone. Obowiązkowe ochraniacze na zęby, napięstniki, ochraniacze na stopy i golenie niebieskie i czerwone , pasy niebieskie i czerwone.
Postanowienia dodatkowe
1.Pisemnie na ręce Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium w wysokości 200 zł
2. Podpisanie i wysłanie zgłoszenia stanowi definitywne zobowiązanie ze
strony zgłaszającego do udziału w zawodach.
3. Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism
oraz wszelkich walorów może odbywać się tylko za zgodą organizatora.
4. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i
porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody
wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu.
5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
6. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatorów,
8. Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być
zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie zawodów
9. Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy . Kibice na
trybunach bez prawa i możliwości wejścia na salę główną

 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS