International Bełchatów Cup 2012 12.05.2012 Bełchatów PDF Drukuj Email
środa, 18 kwietnia 2012 09:08
 
                International Bełchatów Cup 2012
                             
 
 
Hala „Energia”
ul. Dąbrowskiego 11
Bełchatów
godzina 10.00
 
 
Organizator : UKS „DWÓJKA” Bełchatów
 
Patronat: Prezydent Miasta Bełchatowa
                  Starosta Powiatu Bełchatowskiego 
 
Cel: Popularyzacja karate WKF 
        Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach  
Termin i miejsce:       12-05-2012 (sobota)
Hala Energia (hala Skry Bełchatów)
ul. Dąbrowskiego 11
Bełchatów
godzina 10.00
Odprawa sędziowska: godz. 940
Odprawa kierowników ekip: 950
Rozpoczęcie zawodów: godz. 1000
Warunki udziału :
Dostarczenie zgłoszenia do dnia 07– 05 – 2012, e – mailem na adres:
Do zawodów należy:
- posiadać dokument tożsamości (legitymacja szkolna)
- potwierdzenie stopnia karate
- posiadać aktualne badanie lekarskie (przychodnia sportowa 6 m-cy, lekarz 3 m-ce/ ważności)
- posiadać ubezpieczenie NW
- posiadać aktualne licencje zawodników i trenerów
- potwierdzenie dokonania opłaty startowej
Stopień zaawansowania:
Kata od 9 (9.1) kyu
Kumite min. 6 kyu
Oficjalne zamknięcie list startowych oraz losowanie odbędzie się
dnia 07.05.2011. godz. 20oo
Sposób przeprowadzenia zawodów:
  • Zawody rozegrane będą wg aktualnych przepisów WKF z niżej podanymi zmianami.
  • Zawodnicy muszą posiadać ochraniacze na zęby, napięstniki oraz pasy czerwone i niebieskie oraz ochraniacze goleń stopa. 
  • Repasaże i dwa trzecie miejsca.
  • O kategorii decyduje dzienna data urodzenia.
  • Kata dzieci (9 i młodsi) wykonują dowolne kata we wszystkich rundach
  • Dzieci 10-11 lat oraz 12-13 lat wykonują przemiennie 2 kata
  • Kadeci, juniorzy, seniorzy wg listy WKF

·         Konkurencje:
 
KATA INDYWIDUALNE:
Nr konk.
Dziewczęta
Nr konk.
Chłopcy
1.
 9 lat i młodsze
7.
 9 lat i młodsi
2.
10-11 lat
8.
10-11 lat
3.
12-13 lat
9.
12-13 lat
4.
14-15 lat
10.
14-15 lat
5.
16-17 lat
11.
16-17 lat
6.
18 lat i starsze
12.
18 lat i starsi
 
KATA DRUŻYNOWE:
Nr konk.
Dziewczęta
Nr konk.
Chłopcy
13.
10 lat i młodsze  
17.
10 lat i młodsi  
14.
11-13 lat
18.
11-13 lat
15.
14-15 lat
19.
14-15 lat
16.
16-17 lat
20.
16-17 lat
 
KUMITE INDYWIDUALNE:
Nr konk.
Dziewczęta
Nr konk.
Chłopcy
21/22
9 lat i młodsze  -30kg +30kg
39/40.
9 lat i młodsi -35kg +35kg
23/24/25.
10-11 lat -35kg -40kg +40kg
41/42/43.
10-11 lat -35kg -40kg +40 kg
26/27/28.
12-13 lat -43kg -50kg +50kg
44/45/46/47/48.
12-13 lat -40kg -45 kg -50kg
-55kg+55kg
29/30/31.
14-15 lat-47kg -54kg +54kg
49/50/51/52/53
14-15 lat -52kg -57kg, -63kg – 70kg +70kg
32/33/34.
16-17 lat -53kg -59kg +59kg
54/55/56
16-17 lat -61kg -68kg +68kg
35/36/37/38
18 lat i starsze -55kg -61kg -68kg +68kg
57/58/59/60/61
18 i starsi -60kg -67kg -75kg -84 +84
 
KUMITE DRUŻYNOWE: 3 osobowe
Nr konk.
Dziewczęta
Nr konk.
Chłopcy
62.
12-13 lat
65.
12-13 lat
63.
14-15 lat
66.
14-15 lat
64.
16-17 lat
67.
16-17 lat
 
Przy małej ilości zgłoszonych zawodników konkurencje mogą zostać połączone.
Czas walki: 9 i młodsi 1 minutę, 1,5 minuty 10-13, 14-17 lat 2 minuty, seniorzy 3minuty
Protesty:
po wpłaceniu wadium w wysokości 200 zł
Opłaty startowe:
Konkurencja indywidualna     –          35 zł (10 euro)
Konkurencja drużynowa        –          50 zł (15euro)
Opłata wnoszona w dniu zawodów, przed rozpoczęciem konkurencji.
Nagrody:
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc zawodnicy otrzymują medale i dyplomy ,
Zdobywcy I miejsc puchary 
Postanowienia końcowe:
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku. Klub ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne wyrządzone szkody. Losowanie przeprowadzone będzie komputerowo w dniu 07.05.2012.
Zgłoszenie pisemne jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu.
Podczas zawodów będzie czynny bufet.
Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów w porozumieniu z organizatorem.
Podczas zawodów będzie czynny bufet.
Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada
 
 
                                    ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS