Ogólnopolski Turniej Karate Kalisz Cup 2012' 02.06.2012 Kalisz PDF Drukuj Email
poniedziałek, 14 maja 2012 16:23


 

               Ogólnopolski Turniej  Karate
                          Kalisz  Cup 2012'
 
                                                           REGULAMIN 
           
I CEL ZAWODÓW
 
- popularyzacja karate WKF 
- wyłonienie najlepszych zawodników , zawodniczek  oraz   klubów w  kategoriach :
 dzieci , żaków, młodzików , kadetów, juniorów
 
II ORGANIZATORZY
 
-          Polski Związek Karate
-          MUKS „Tornado” Kalisz 
    
III WSPÓŁORGANIZATORZY
 
      -     Urząd Miejski w Kaliszu
-          Urząd Marszałkowski w Poznaniu
-          OSRiR Kalisz
 
IV TERMIN I MIEJSCE   ZAWODÓW
 
02.06.2012 r. - sobota , Szkoła Podstawowa nr 17 Kalisz , ul. H.Sawickiej 3B
 
V WARUNKI UDZIAŁU 
 
1. Zgłoszenie startujących w terminie do 29.05.2012 r. - e-mailem  (z potwierdzeniem )
 
2. Warunki startowe dla zawodników klubowych
-     stopień wyszkolenia (certyfikat PZK) - kata 9 kyu ; kumite - 8 kyu
-     licencja zawodnicza 2012
-          aktualne   badania lekarskie
-          ubezpieczenie 
 
VI LOSOWANIE
 
Odbędzie  się  w dniu 30.05.2012  r.
 
VII KONKURENCJE – obowiązują roczniki
 
KATA ( z podziałem na płeć)
 
Chłopcy , Dziewczęta   9 lat i młodsi / młodsze
Żacy      10-11 lat    
Młodzicy  12-13 lat     
Juniorzy młodsi   14-15 lat          
Juniorzy   16-17 lat    
 
KUMITE  
 
Chłopcy 9 lat i młodsi – 30 kg   ; + 30 kg                        Dziewczęta 9 lat i młodsze - 28 kg ; + 28 kg
Żacy      - 36  kg ; + 36 kg                                                 Żaczki    -34 kg ; +34 kg
Młodzicy   - 45 kg ; + 45 kg                                              Młodziczki  - 40 kg ; +40 kg
Kadeci     -57 kg,  - 63 kg, + 63  kg                                 Kadetki    - 48 kg, + 48 kg
Juniorzy - 68 kg, ;-76 kg ; +76 kg;                                   Juniorki   -53 kg ; +53 kg;
                                                                  
 
 
 
VIII PRZEPISY
 
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone wg aktualnych przepisów WKF z uzupełnieniem dot. kata :
- dzieci – eliminacje min. jedno kata – w finale inne
- żacy – eliminacje min. dwa kata  od H -1 - w finale inne  (trzecie)
Kumite – obowiązkowe wyposażenie -ochraniacze na zęby , golenie i stopy ; napięstniki , pasy
Czas walki :  dzieci - 1 min.,  żak  i  młodzik –1,5 min. ;  kadet  i  junior - 2 min  
 
IX TROFEA 
 
Za zajęcie miejsc I- III zawodnicy otrzymują medale i dyplomy
Zdobywcy I miejsca dodatkowo puchary
 
X OPŁATY STARTOWE 
 
35 zł  - za konkurencję 
 
XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
      -      organizator zastrzega  sobie możliwość zmian w konkurencjach
      -      zawody odbywać się będą na  4  tatami   
-          przy tatami mogą przebywać wyłącznie aktualnie startujący zawodnicy i asystujący trenerzy
      (w dresach klubowych),  pozostali zawodnicy przebywają w strefie  rozgrzewki lub na 
       trybunach 
-          ekspozycja i sprzedaż oraz rozpowszechnianie ulotek reklamowych , pism i wszelkich walorów mogą się odbywać tylko za zgoda organizatora
-          uczestniczące w zawodach kluby ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny i zachowanie porządku przez swoich zawodników oraz ponoszą koszty naprawy ew. szkód przez nich uczynionych
-          organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
-          kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w   porozumieniu z organizatorem
      -      złożenie protestu dot. decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wys. 200 zł
-          możliwość spożycia obiadu w przylegającej do hali stołówce – cena dwóch dań - 10 zł !!
             – prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania
 
XII INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW
 
Listę sędziów w porozumieniu z organizatorem  ustali Przew. Komisji Sędziowskiej WKF Remigiusz Powroźnik – lista powołanych zostanie przesłana e-mailem
Powołani sędziowie zobowiązani są   uczestniczyć w odprawie sędziowskiej , która odbędzie się
w dniu 02.06.2012 r. o godz. 9.30
 
XIII   PROGRAM ZAWODÓW 
 
       -    godz   8- 9.30 opłaty startowe
-          godz. 9.30 - odprawa sędziów i kierowników ekip
       -     godz. 10.00 – 18.00  eliminacje i  finały kata  i  kumite   
 
 
 
 
                            ZAPRASZAMY!
Poprawiony: poniedziałek, 21 maja 2012 07:38
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS