Puchar Gór Opawskich w Karate 03.11.2012 Prudnik PDF Drukuj Email
wtorek, 30 października 2012 18:57

Regulamin

PUCHARU GÓR OPAWSKICH w KARATE
 
 
 
   
prudnik 3 listopada 2012 r.
 
 
 1. Organizator

·       Ludowy Klub Sportowy „Zarzewie” w Prudniku.
·       Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu.
 
2. Cel
 
·       Popularyzacja karate
·       Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach
 
3. Termin i miejsce
 
·        termin
Zawody karate „O Puchar Gór Opawskichodbędą się w dniu 03.11.2012 r.
– rozpoczęcie o godz. 1000
·       miejsce                            
Hala Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku ul. Łucznicza 1
·       Weryfikacja zawodników
wpłaty, sprawdzanie dokumentów 03.11.2012 r. w godzinach 830 - 930 w biurze
zawodów Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku ul. Łucznicza 1
 
4. Opłata startowa
 
·       Opłata startowa będzie przyjmowana - gotówką w biurze zawodów dnia 03.11.2012 r. do godz. 930
 
·        Konkurencje indywidualne: 40,00 zł (udział w dwóch konkurencjach indywidualnych
 2 x 30 zł = 60,00 zł)
·         Konkurencje drużynowe: 60,00 zł 
 
 
 
5. Sposób przeprowadzenia zawodów
 
·       Mistrzostwa zostaną przeprowadzone według aktualnie obowiązujących przepisów Polskiego Związku Karate ( WKF)
·       Organizator nie zabezpiecza pasów startowych (czerwonych i niebieskich), pozostaje to w gestii startujących zawodników
·       O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia. Zawodnik może startować tylko w jednej kategorii wiekowej.
KONKURENCJE :
 
 kata   indywidualne : 
   konkurencje 1, 2, 8, 9 -   w każdej rundzie dowolne kata  
   konkurencje 3, 10       -   w każdej rundzie inne kata (min. 2 kata)
   konkurencje 4, 11        –   w każdej rundzie inne kata od H 1
   konkurencje 5, 12        –   przepisy WKF
   konkurencje 6, 7, 13, 14, –   przepisy WKF
   
1.
dziewczęta
 8 lat i młodsze
 
8.
chłopcy
 8 lat i młodsi
2.
dziewczęta
 9 lat
 
9.
chłopcy
 9 lat
3.
dziewczęta
 10 - 11 lat
 
10.
chłopcy
 10 - 11 lat
4.
 młodziczki
 12 - 13 lat
 
11.
młodzicy
 12 - 13 lat
5.
 juniorki mł.
 14 - 15 lat
 
12.
juniorzy mł.
 14 - 15 lat
6.
 juniorki
 16 - 17 lat
 
13.
juniorzy
 16 - 17 lat
7.
 seniorki
 + 18 lat
 
14.
seniorzy
 + 18 lat
 
 KATA DRUŻYNOWE     
15.
dziewczęta
 9 lat i młodsze 
 
19.
chłopcy
9 lat i młodsi   
16.
dziewczęta
 10 – 11 lat 
 
20.
chłopcy
10 – 11 lat
17.
dziewczęta
 12 - 15 lat
 
21.
chłopcy
12 - 15 lat
18.
dziewczęta
 + 16 lat
 
22.
chłopcy
+16 lat
 
 kumite   INDYWIDUALNE
 przy zgłoszeniu prosimy podać aktualną wagę zawodnika !!!!
 Sprzęt ochronny wg przepisów PZK /WKF/
23.
dziewczęta
8 lat i młodsze - fantomy
38.
chłopcy
8 lat i młodsi - fantomy
24.
dziewczęta
9 lat - fantomy
39.
chłopcy
9 lat - fantomy
25.
dziewczęta
10 - 11 lat - fantomy
40.
chłopcy
10 - 11 lat - fantomy
26.
dziewczęta
10 - 11 lat - open
 41. chłopcy 10 - 11 lat - 40 kg
27.
młodziczki
12 -13 lat - 50 kg      
 42. chłopcy 10 - 11 lat + 40 kg
28.
młodziczki
12 -13 lat +50 kg      
43.
młodzik
12 -13 lat - 50 kg       
29.
juniorki mł.
14 -15 lat - 47 kg
44.
młodzik
12 -13 lat +50 kg      
30.
juniorki mł.
14 -15 lat - 54 kg
45.
junior mł.
14 -15 lat - 57 kg       
31.
juniorki mł.
14 -15 lat +54 kg
46.
junior mł.
14 -15 lat - 63 kg       
32.
juniorki
16 -17 lat - 53 kg  
47.
junior mł.
14 -15 lat +63 kg       
33.
juniorki
16 -17 lat - 59 kg
48.
junior
16 -17 lat - 61 kg    
34.
juniorki
16 -17 lat +59 kg
49.
junior
16 -17 lat - 76 kg    
35.
seniorki
+18 lat – 61 kg
50.
junior
16 -17 lat +76 kg    
36.
seniorki
+18 lat - 68 kg
51.
senior
+18 lat   – 67 kg
37.
seniorki
+18 lat +68 kg
52.
senior
+18 lat   - 75 kg
 
 
 
53.
senior
+18 lat    -84 kg
 
 
 
54.
senior
+18 lat    +84 kg
W przypadku zgłoszenia się do konkurencji mniej niż 4 zawodników może nastąpić połączenie kat. wag.
Czas walki: fantom – 20 sekund, 10–11 lat - 60 sek, 12-13 lat – 1,5 minuty, pozostali według przepisów WKF.
 
6. Warunki udziału w zawodach
 
·       Startujący w kata i kumite fantomy winni posiadać minimum 9.1 kyu, a kumite minimum 7.1 kyu.
·       W zawodach mogą brać udział wyłącznie kluby sportowe posiadające licencje PZK oraz kluby zagraniczne będące członkami federacji krajowych należących do EKF/WKF.
·       Zgłoszenia należy przesyłać korespondencyjnie lub faxem na adres :
 
Ludowy Klub Sportowy Zarzewie
48 – 200 Prudnik ul. Parkowa 4 tel. 077 / 436 45 05 lub fax. 077 / 436 25 63
·       Zawodnicy powinni posiadać:
-          udokumentowany stopień karate certyfikatem PZK
-          licencje zawodniczą PZK
-          dowód tożsamości ze zdjęciem
-          aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie od NNW
 
 
 
 
 
8. Nagrody
 
·       Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych konkurencjach wręczane będą pamiątkowe medale i dyplomy.
·       Za zajęcie pierwszego miejsca w poszczególnych konkurencjach puchar z pamiątkowym nadrukiem.
9. Sprawy różne
 
 
·       Organizator zawodów umożliwi zainteresowanym ekspozycję i sprzedaż wszelkich walorów na terenie obiektu w którym odbywać się będą zawody pod warunkiem uprzedniego uregulowania z organizatorem stosownych formalności.
·       Za wynikłe szkody spowodowane przez jego podopiecznych na terenie obiektów objętych organizacją zawodów.
·       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
·       W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.                            
 
 
lista zgłoszeń
Nazwa   Klubu
 
 
 
puchar gór opawskich w karate – Prudnik 2012

Lp.
Nazwisko i imię
Data urodz.
Stopień
Nr konkurencji
Waga
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                         

 
 
zgłaszający


 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS