Uchwały Zarządu PZK 19.10.2008 r. PDF Drukuj Email
czwartek, 23 października 2008 18:34

Uchwała  nr  1

Wobec braku stawiennictwa (bez usprawiedliwienia),  na posiedzenie Zarządu  w dniu 28.06.2008 r. oraz  braku odpowiedzi  na  zarzuty  przedstawione Panu   Prezesowi  Arkadiuszowi  Borowiczowi , na  podstawie  uzyskanych dokumentów oraz przeprowadzonego wywiadu  środowiskowego,   Zarząd Polskiego Związku  Karate,  uchwałą nr 1  z dnia  19.10.2009 r. podjął  decyzję  o  wykluczeniu Klubu  Karate-do Shotokan  „Dragon” Środa Wlkp. z szeregu członków  PZK   za :

-  przeprowadzania  egzaminów poza  Polskim  Związkiem  Karate  i poprzez  to   uszczuplanie   dochodów  PZK o należne mu kwoty,   przy jednoczesnym   wprowadzaniu w błąd egzaminowanych  i ich  rodziców jakoby to  PZK był winny temu , że zainteresowani nie otrzymują dyplomów  PZK .
-  prowadzenie zajęć  w klubach przez  osoby  bez   kwalifikacji (uprawnień  instruktora sportu karate lub  trenera) ,w  których nominalnie (wg dokumentacji związkowej)  trenerem  jest  Arkadiusz Borowicz  i tym   samym stwarzanie  zagrożenia  dla  zdrowia i  życia  podopiecznych 

 -   wymuszania  przez  Arkadiusza Borowicza   na  bezpośrednim  organizatorze  tegorocznych  MMM    zachowań  niezgodnych  z prawem sportowym  co skutkowało  odwołaniem  zawodów  w dniu  14.06.2008 r.   i  stratami finansowymi   PZK  z  tego  powodu   oraz  stwarzaniem  problemów   z   ich   ponownym przeprowadzeniem  w dniu 27.09 2008 r.

  - organizację i przeprowadzenie  w  dniu  08.03.2008 r.  zawodów - XIV Ogólnopolski Turniej Karate Dzieci i    Młodzieży  DRAGON CUP 2008- z  naruszeniem  prawa,  tj.  złamanie  Ustawy  o  sporcie  kwalifikowanym rozdz. 2 art. 4, pkt. 3, 4  oraz  art. 48. pkt 1,4 oraz  Regulaminu Organizacji  Zawodów  i  Pracy  Sędziów  Polskiego  Związku  Karate 


 Uchwała  nr  2                                                                     

 

1. Wobec  braku  wyjaśnień, w ciągu  6- miesięcznego trwania okresu  zawieszenia, Zarząd  Polskiego  Związku  Karate,  na podstawie  zebranej dokumentacji  ,   uchwałą  nr 2 , z  dnia  19.10.2008 r.- udziela nagany klubom :

-  UKS  Satori  Mikołów,

-  Polonia Torakan  Biała 

-  UKS Shodan Zduny

za złamanie prawa  sportowego tj.  Ustawy  o  sporcie  kwalifikowanym rozdz. 2 art. 4, pkt. 3, 4  oraz  art. 48. pkt 1,4 oraz  Regulaminu Organizacji  Zawodów  i  Pracy  Sędziów  Polskiego  Związku  Karate  związanych  z  naruszeniem prawa  sportowego  przy organizacji  i przeprowadzeniu   zawodów  sportowych 

   

2. Na podstawie  wyjaśnień złożonych przez Prezesa Obornickiego Klubu Karate,  oraz  zebranej dokumentacji  ,   uchwałą  nr 2 , z  dnia  19.10.2008 r.,- udziela  nagany  Obornickiemu Klubowi Karate ,  za   organizację   i przeprowadzenie w dniu 14.06.2008 r.  II Ogólnopolskiego Turnieju  Karate – Oborniki 2008,  z naruszeniem   prawa  sportowego tj.  Ustawy  o  sporcie  kwalifikowanym rozdz. 2 art. 4, pkt. 3, 4  oraz  art. 48. pkt 1,4 oraz  Regulaminu Organizacji  Zawodów  i  Pracy  Sędziów  Polskiego  Związku  Karate  

 

 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS