„Misja Specjalna” – ciąg dalszy PDF Drukuj Email
wtorek, 11 marca 2014 22:00
Telewizja Polska w dniu  9.12.2008r. wyemitowała program z serii „Misja Specjalna” poświęcony Polskiemu  Związkowi  Karate.

W programie tym Polski Związek Karate oraz jego  prezesi: Wacław Antoniak i Andrzej Drewniak,  zostali pokazani w bardzo niekorzystny sposób i zostali pomówieni o różne przestępstwa.

Polski Związek Karate skierował sprawę do Sądu Karnego przeciwko autorom tego programu: Anicie Gargas –Wojciechowskiej i Piotrowi Czyszkowskiemu.

Sprawa trwała kilka lat. W dniu 14 maja 2013r. Sąd Rejonowy wydał wyrok :

-uznał winę  Piotra Czyszkowskiego i  postanowił warunkowo umorzyć karę  na okres 1 roku tytułem próby, oraz nakazał zapłatę 4 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz  zasądził na rzecz skarbu państwa  kwotę 860,73zł tytułem pokrycia kosztów sądowych , a ponadto na rzecz Polskiego Związku Karate kwotę 300 zł tytułem zwrotu kosztów procesu oraz obciążył go wydatkami poniesionymi przez PZK  z tytułu ustanowienia pełnomocnika.

- uznał Anitę Gargas za  niewinną w tej sprawie.

Polski Związek Karate  odwołał się od tego wyroku.

 W dniu  13.12.2013r.  Sąd Okręgowy rozpatrzył sprawę i utrzymał w mocy postanowienie Sądu Rejonowego dotyczącego  Piotra Czyszkowskiego  oraz nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy Anity Gargas-Wojciechowskiej,  ponieważ  uznał,  że   sąd pierwszej instancji błędnie przyjął,  że zgromadzony materiał dowodowy nie wskazuje na sprawstwo oskarżonej.     

Tak więc w najbliższym czasie Sąd Rejonowy ponownie rozpatrzy winę Anity Gargas-Wojciechowskiej.
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2018. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS