Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Karate PDF Drukuj Email
poniedziałek, 31 marca 2014 18:05

W Warszawie 29.03.2014r odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Karate. Wzięło w nim udział 272 delegatów z całej Polski. Był to najliczniejszy Zjazd PZK w historii Związku.

Obrady otworzył prezes Wacław Antoniak i przeprowadził wybory prezydium Zjazdu. Kandydatami do prezydium byli Paweł Sujka, Andrzej Jędrzejewski, Jacek Czerniec, Andrzej Jankowski, Wojciech Radziewicz i Jacek Rusek. W wyniku głosowaniu zebrani wybrali 3 osobowe prezydium do prowadzenia zjazdu:

1. Pawła Sujkę (160 głosów),

2. Andrzeja Jędrzejewskiego ( 155 głosów),

3. Jacka Czerniec (167 głosów).

Andrzej Jankowski ( 110 głosów), Wojciech Radziewicz (100 głosów) i Jacek Rusek (102 głosy) uzyskali mniejszą ilość głosów i  nie zostali włączeni do pracy w prezydium.

 Następnie wybrano:

1. do Komisji Skrutacyjnej - Roberta Kopciowskiego, Jarosława Rytla, i Roberta Wajgelta,

2. do Komisji Wyborczej - Jana Zielińskiego, Michała Puczko i Sławomira Rudawskiego,

3. do Komisji Uchwał i Wniosków - Wojciecha Rejteradę, Mariusz Sieberta i Witolda Stolarczyka.

 Następnie prezes Wacław Antoniak przedstawił sprawozdanie z mijającej kadencji. Przedstawił w dużym skrócie obecny stan Związku. W PZK zrzeszonych jest 197 klubów Kyokushin, 103 kluby Shotokan, 5 klubów wspierających i 11 Okręgowych Związków Karate. W czasie mijającej kadencji skreślono 78 klubów i przyjęto 108 nowych klubów. Tak więc stan Związku zwiększył się o 30 nowych klubów. W Związku wydano łącznie 7755 licencji zawodniczych, sędziowskich i trenerskich.

Zawodnicy w poszczególnych latach zdobyli - 2010 24 medale na ME i MŚ, w 2011 43 medale, w 2012 43 medale,a 2013 81 medali. Jest to znakomity wynik sportowy uzyskany dzięki świetnej pracy trenerów kadry i trenerów klubowych. Zawodnicy i trenerzy za swoje świetne wyniki otrzymali nagrody pieniężne: w 2010 - 46.924 zł, w 2011 - 77.481 zł, w 2012 - 81.190 zł, w 2013 - 176.467 zł.

Obecnie szykujemy się do Akademickich Mistrzostw Polski w Poznaniu,a czerwcu do Akademickich Mistrzostw Świata. W przyszłym roku Europejskie Igrzyska Masters w Nicei oraz główną imprezę Europejskie Igrzyska Olimpijskie w Baku. Ponadto w Polsce przeprowadzimy Mistrzostwa Świata Karate Shotokan.

Następnie Zjazd pyzyjął sprawozdanie prezesa (171 głosów za, 74 przeciw i 8 wstrzymało się od głosu).

W następnym głosowaniu Zjazd przyjął bilanse za lata 2010-2013 ( 168 za, 78 przeciw i 6 wstrzymujących się).

Kolejne głosowanie było nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej (167 za, 74 przeciw i 11 wstrzymujących się) oraz nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi (168 za, 67 przeciw i 15 wtrzymało się od głosu).

  Po tych głosowania Zjazd przystąpił do wyboru władz Związku na następną kadencję. Do pełnienie funkcji prezesa Związku było dwóch kandydatów. Ustępujący prezes zaproponował Macieja Sokołowskiego, a Wojciech Radziewicz (Kyokushin) zaproponował Mirosława Adamowskiego. W wyniku głosowania Maciej Sokołowski uzyskał 160 głosów, a Mirosław Adamowski 75 głosów. Tak więc nowym prezesem Związku został Maciej Sokołowski z Łodzi.

Do Zarządu kandydowali:

1. Jacek Czerniec 168 głosów,

2. Eugeniusz Dadzibug 165,

3. Paweł Juszczyk 202,

4. Andrzej Drewniak 140,

5. Andrzej Kłujszo 151,

6. Wacław Antoniak 156,

7. Sławomir Jordan 153,

8. Maciej Gawłowski 166,

9. Janusz Piepiora 147,

10.Piotr Wiśniewski 77,

11. Andrzej Zarzycki 92,

12. Paweł Połtorzecki 89,

13. Jacek Rusek 79,

14. Remigiusz Powroźnik 82,

15. Ewa Pawlikowska 84,

16. Tomasz Kęćko 83,

17. Bogdan Lubos 85,

18.Mirosław Adamowski 87,

19. Edward Urbańczyk 161

Do Zarządu wybrano 10 osób z największą ilością głosów.

 Do Komisji Rewizyjnej wybierano:

1. Adam Cygan 154,

2. Wojciech Kunicki 149,

3. Jerzy Urban 154,

4. Witold Stolarczyk 157,

5. Sławomir Romańczuk 160,

6. Paweł Olsiak 50,

7. Marek Krępcio 50,

8. Cezary Grenda 44,

9. Waldemar Nogalski  51,

10. Grzegorz Jeziorski 9,

11. Krzysztof Minoga 10.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano 5 osób z największą ilością głosów.

  Po wyborach Zjazd przyjął poprawki do statutu i na tym zjazd zakończył obrady.

 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS